Kooste
Arvioitu lukuaika 4 min

Hyvä meppi, uskalla innostua EU:sta!

Mihin uusien europarlamentaarikkojen tulisi keskittyä, jotta Euroopan tulevaisuus olisi kestävällä pohjalla? EU:n tulevaisuuden johtamiskurssi 2 kiteytti terveisensä Suomen tuoreille europarlamentaarikoille.  

Kirjoittajat

Riikka Tähtivuori

Elinkeinopolitiikan johtaja, Medialiitto

Anna-Maija Pajukallio

Materiaalitalousyksikkö -yksikön johtaja, Ympäristöministeriö

Hanna Seppä

Pääsihteeri, RKP

Niklas Holmberg

Uutispäällikkö, Maaseudun Tulevaisuus

Julkaistu

Hyvä europarlamentaarikko, 

Paljon onnea vastuulliseen tehtävään! Nyt jos koskaan, on tehtäväsi mitä tärkein.  

Eurooppaa koettelevat monet kriisit ja haasteet. Euroopan unioni on kuitenkin moneen kertaan osoittanut vahvuutensa ja ketteryytensä kriisien keskellä. Unionilla on vakaat instituutiot ja se tunnetaan oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian puolustajana. Sisämarkkinoidensa ansiosta EU on yksi maailman suurimmista talousalueista. 

Me kokoonnuimme keväällä Sitran järjestämälle EU:n tulevaisuuden johtamiskurssille pohtimaan visiota Euroopan unionille. Katseemme oli vuodessa 2042. Millainen on se Eurooppa, jossa toivomme tämän päivän lasten elävien aikuisina ja miten me voimme siihen vaikuttaa? 

Totesimme, että 18 vuoden päästä EU on visiossamme monimuotoisuudessaan yhtenäinen, maailman vakain demokraattisesti johdettu poliittinen yhteisö, johon unionin asukkaat luottavat. EU:n on turvallinen ja hyvä paikka elää.  

Tunnistimme kurssilla viisi kohtalonkysymystä, jotka vaativat teiltä päättäjiltä erityistä huomiota, jotta rakennamme kestävää tulevaisuutta Euroopan unionille: EU:n toimintakyvyn säilyttäminen, laajan turvallisuuden ylläpitäminen, ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitseminen, kestävän talouden vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja tulevaisuususkon lujittaminen. 

Toivomme, että tartut innolla näihin aiheisiin työssäsi. Juuri nyt on tärkeää uskaltaa innostua EU:sta! Olemme koonneet sinulle viiden kohdan muistilistan Brysseliin. 

1. Verkostoidu, ole aktiivinen ja löydä ratkaisuja.

EU:n on oltava yhtenäinen ja toimintakykyinen ja sen on toimittava periaatteidensa mukaisesti. EU:n on oltava kansainvälinen edelläkävijä. Jotta tämä toteutuu, täytyy sinulla olla positiivista energiaa ja rohkeutta hakeutua päätöksenteon ytimeen. 

2. Etsi ratkaisuja yhteiskunnallisen vakauden ja kriisinkestävyyden kehittämiseksi.

EU:n ydintehtävä on ylläpitää rauhaa ja tuottaa vakautta niin sisäisesti kuin ulkoisesti EU:n perusarvoja kunnioittaen. Tuethan keinoja, jotka vahvistavat EU:n varautumista erilaisiin uhkiin. Myös puolustusyhteistyön ja puolustusteollisuuden vahvistaminen EU:ssa on tärkeää.  

3. Työskentele määrätietoisesti ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi ja ota ilmasto- ja luontonäkökulma mukaan kaikkeen päätöksentekoon. 

Luonnonvarojen kulutus ylittää planetaariset rajamme ja on juurisyy niin ilmastonmuutokselle kuin luontokadolle. Jatkathan työtä oikeudenmukaisen vihreän siirtymän toteuttamiseksi tavalla, joka vahvistaa myös taloutta. Aja siirtymistä kiertotalouteen. Pidä kiinni kunnianhimoisista tavoitteista ja osoita edelläkävijyyttä.

4. Vaikuta aktiivisesti EU:n kilpailukyvyn ja kestävän talouden vahvistamiseksi.

Vahva EU voi perustua vain vahvalle taloudelle. Unionin on kyettävä vahvistamaan kilpailukykyä ja kestävän talouden perusteita. Samalla Euroopan on vahvistettava strategista autonomiaansa suhteessa geopoliittisiin kilpailijoihin. Varmista avoin ja reilu maailmankauppa. Satsaa koulutukseen ja osaamiseen. Mahdollista innovaatiot.

5. Toimi tulevaisuususkon ja hyvinvoinnin lisäämiseksi

EU:n tarkoitus on tuottaa hyvää elämää kansalaisilleen. Tämä tarkoittaa tulevaisuudenuskon vahvistamista sekä investointeja kulttuuriin ja koulutukseen. Yhteiskunnallisen polarisaation kierteestä on päästävä. Tue sivistystä, kulttuuria ja luovuutta. Edistä kansanterveystyötä EU-tasolla. Pidä huolta EU-kansalaisten oikeuksista ja turvallisuudesta suhteessa digijätteihin.


Euroopan unionin tulevaisuuden johtamiskoulutuksen kurssi 2 järjestettiin keväällä 2024. Kurssin tavoitteena on vahvistaa suomalaisten päättäjien ja vaikuttajien valmiuksia tarttua yhdessä EU:n tulevaisuuden johtamisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Seuraava kurssi järjestetään syksyllä 2024.  

Mistä on kyse?