Arvioitu lukuaika 1 min

Ideakuulutus: Mistä vipua korkeasti koulutettujen työelämävalmiuksiin?

Miten saamme korkeakoulutetuille ja opiskelijoille parhaat mahdolliset eväät työelämään? Tuo ideasi esiin Sitran ideakuulutuksen kautta!

Kuva: Johannes Romppanen

Kirjoittajat

Milma Arola

Johtava asiantuntija, Osaamisen aika, Sitra

Perttu Jämsén

Asiantuntija, Osaamisen aika, Sitra

Julkaistu

Onko sinulla, tiimilläsi, korkeakoulullasi tai yritykselläsi idea siitä, miten voisimme vahvistaa korkeasti koulutettujen ja korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksia ja edistää heidän työllistymistään?

Uudessa työelämässä tarvitaan muun muassa ongelmanratkaisukykyä, yrittäjämäistä otetta sekä kykyä toimia monialaisissa tiimeissä ja verkostoissa. Entistä tärkeämpiä taitoja ovat myös itseohjautuvuus sekä muutos- ja uudistumiskyky. Miten mahdollistaisimme korkeakoulutetuille ja opiskelijoille parhaat mahdolliset eväät työelämään?

Tuo ideasi esiin Sitran ideakuulutuksen kautta! Lisätietoja ja ohjeet.

Ideakuulutus on osa Sitran Työelämän taitekohdat -avainalueen työtä. Ideoimme ja kokeilemme toimintamalleja, jotka auttavat työtä ja työntekijöitä löytämään toisensa nykyistä tehokkaammin. Lisäksi herättelemme suomalaisia kehittämään uuden työn markkinoilla ja uudessa työelämässä tarvittavia valmiuksia.

Aihe

Työelämän taitekohdat

Työ on suomalaisen hyvinvoinnin lähde. Kehitämme erilaisia työkaluja, jotta työ ja tekijä kohtaavat muuttuvilla työmarkkinoilla.

Kirjoittajat

Milma Arola

Johtava asiantuntija, Osaamisen aika, Sitra

Perttu Jämsén

Asiantuntija, Osaamisen aika, Sitra

Julkaistu

Suosittelemme

Mistä on kyse?