archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ilmarinen keventää sijoitussalkkunsa hiilijalanjälkeä

Kirjoittaja

Matti Remes

Mangomedia Oy

Julkaistu

Ilmarinen korostaa sijoitusstrategiassaan vastuullisuutta myös ilmastoasioissa. Tehokkain tapa keventää sijoitussalkun hiilijalanjälkeä on aktiivinen vaikuttaminen kohdeyritysten toimintaan ja strategisiin linjauksiin.

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on integroinut ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon näkökulmat osaksi sijoitusstrategiaansa. Yksi keskeisistä tavoitteista on sijoitusten ilmastovaikutusten vähentäminen. Tämän vuoksi Ilmarinen teetti viime vuonna ulkopuolisella asiantuntijalla laskelman osakesijoitustensa hiilijalanjäljestä.

”Halusimme lisää tietoa, mitkä ovat sijoitussalkun ilmastovaikutukset ja niihin liittyvät riskit. Toisaalta halusimme vastata sidosryhmiemme odotuksiin ja kertoa sijoitustemme ilmastovaikutuksista”, Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen senior-analyytikko Tiina Landau perustelee.

Selvitys vaikutti osaltaan siihen, että Ilmarinen päätti luopua muutamasta runsaasti päästöjä aiheuttavasta teollisuusalan yrityksestä. Myös Kiina-sijoituksia katsotaan jatkossa entistä kriittisemmin, sillä suuri osa maassa käytetystä sähköstä valmistetaan edelleen kivihiilestä.

”Ilmarisella ei ole enää sijoituksia kokonaan kivihiileen perustuviin yhtiöihin. Ne eivät ole olleet viime vuosina taloudellisestikaan houkuttelevia sijoituskohteita”, Landau sanoo.

Ajantasainen tieto hiilijalanjäljestä

Ilmarinen aikoo selvittää jatkossa sijoitussalkkunsa hiilijalanjäljen vuosittain. Ilmastoasiat ovat yksi osa vastuullista sijoittamista, joka on eläkevakuutusyhtiön strategiassa keskeisellä sijalla. Taloudellisten näkökohtien lisäksi sijoituspäätöksiä tehtäessä otetaan huomioon myös sosiaaliset, hyvään hallintoon ja ympäristöön liittyvät näkökohdat.

Käyttöön otettujen vastuullisuusluokitusten avulla Ilmarisen sijoitusammattilaisilla on koko ajan käytössään ajantasainen tieto kohdeyritysten vastuullisuustilanteesta esimerkiksi ilmastoasioissa.

”Luokitukset auttavat salkunhoitajia analysoimaan, millä tasolla omistamiemme yritysten vastuullisuusasiat ovat ja punnitsemaan potentiaalisia riskejä.”

Sijoittajat siirtyvät vähähiilisiin kohteisiin

Moni institutionaalinen sijoittaja on Ilmarisen tapaan luopunut viime vuosina runsaasti saastuttavista sijoituskohteista, ennen muuta kivihiilen tuottajista ja hiilestä riippuvaisista sähköyhtiöistä.

Sijoittajat välttävät myös yhtiöitä, joiden hallussa on paljon hyödyntämättömiä fossiilisia energiavarantoja. Maanalaisten varantojen tuleviin tuottoihin vaikuttaa se, että päästöjä aiheuttaville energiamuodoille asetetaan jatkossa entistä kovempia maksuja verojen ja päästökaupan muodossa.

Vastaavasti salkunhoitajat etsivät sijoituskohteita yrityksistä, joiden tuotteet tai palvelut edistävät ilmastonmuutoksen torjuntaa. Potentiaalisia kohteita haetaan esimerkiksi uusiutuviin energiamuotoihin tai energiatehokkuuden parantamiseen keskittyvistä yrityksistä.

Osakkeenomistajalla on vaikutusvaltaa

Tiina Landaun mielestä tehokkain keino sijoituskohteiden ilmastovaikutusten vähentämiseen on vaikuttaa kohdeyhtiöiden strategisiin linjauksiin ja liiketoimintaan.

”Jos sijoittaja myy osakkeensa, hän ei voi enää vaikuttaa yhtiöön.”

Ilmarinen on merkittävä osakkeenomistaja monissa suomalaisissa pörssiyhtiöissä, joiden kanssa käytävissä keskusteluissa vastuullisuuskysymykset ovat esillä.

Ilmarinen tekee yhteistyötä myös muiden ilmastokysymyksistä kiinnostuneiden kansainvälisten sijoittajien kanssa. Yksi vaikuttamistapa ovat vastuullista liiketoimintaa korostavat sijoittajakirjeet, joita Ilmarinen on lähettänyt auto- ja sähköalan yhtiöille yhdessä muiden pohjoismaisten institutionaalisten sijoittajien kanssa.

Suhtautuminen vastuulliseen sijoittamiseen vaihtelee huomattavasti eri maissa. Pohjoismaiset institutionaaliset sijoittajat ovat olleet edelläkävijöitä, kun sijoitusten hiilijalanjälkeä on lähdetty selvittämään ja vaikuttamaan sijoituskohteiden päästöjen vähentämiseen.

Tiina Landau uskoo, että julkisuudessa käytävä keskustelu ilmastonmuutoksesta ja muista kestävän kehityksen teemoista lisää vastuullisen sijoittamisen suosiota tulevaisuudessa.
”Vastuullisesti toimivat yritykset hallitsevat yleensä muita paremmin riskejä ja tuovat sijoittajalle vakaammat tuotot pitkällä aikavälillä.”

Teksti: Matti Remes

Mitä voit itse tehdä?

Sitra on tuottanut yritysten käyttöön työkalupakin, joka kattaa hiilineutraaliuden kannalta keskeiset yritystoiminnan osa-alueet: strategia, yritysjohtaminen, uudet liiketoiminnat sekä päästötehokkuus. Avaamme siinä yrityksille hiilineutraaliuden hyötyjä tarjoamalla ideoita, malleja ja esimerkkejä toimintatavoista, joilla jotkin yritykset ovat jo rakentaneet menestyviä ratkaisuja. Työkalujen avulla voit kehittää yrityksesi liiketoimintaa vähähiilisemmäksi ja puhtaammaksi, mikä pitää yllä kilpailukykyä.

Lataa pdf-muotoinen työkalupakki omalle koneellesi tai lue sitä suoraan verkkosivuillamme. Avaamalla PDF-version Adobe Acrobat Readerissä pystyt navigoimaan klikkaamalla sisältöjä ja osioita, joista haluat lukea lisää. Eteen- ja taaksepäin pääset myös nuolinäppäimillä, jos haluat tutustua koko sisältöön.

Mistä on kyse?