Julkaistu 03.04.2017

Jokainen johtaja on toivon jakaja

Val­ti­o­työn­an­ta­ja haas­tat­te­li Maan­mit­taus­lai­tok­sen Arvo Kok­ko­sta ja Sitran Pet­ri Vir­ta­sta johtamisen tulevaisuudesta.

Usko, toivo, rakkaus

Juha Sar­kio kutsui Val­ti­o­työn­an­ta­jan haas­tat­te­luun Maan­mit­taus­lai­tok­sen pää­joh­ta­ja Arvo Kok­ko­sen ja Sit­ran jul­ki­sen joh­ta­mi­sen ke­hit­tä­mis­oh­jel­man pro­jek­ti­joh­ta­ja Pet­ri Vir­ta­sen luotaamaan yh­des­sä jul­ki­sen joh­ta­mi­sen tu­le­vai­suus­ik­ku­naa.

Ota yhteyttä
Projektijohtaja, Julkisen sektorin johtaminen, Sitra

+358 (294) 618 442

petri.virtanen@sitra.fi

Mistä on kyse?