archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Jyväskyläläiset rakentavat resurssiviisautta yhdessä

Kirjoittaja

Laura Häkli

asiantuntija, viestintä ja yhteistyösuhteet, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Resurssiviisaan kaupungin tavoitteita, käytäntöjä ja monistettavaa toimintamallia työstetään Sitran ja Jyväskylän kaupungin poikkiyhteiskunnallisessa toimintamalliryhmässä, jossa on edustajia lähes kolmestakymmenestä jyväskyläläisestä organisaatiosta tai yrityksestä.

”Monta ajatusta on tämän työn ansiosta lähtenyt liikkeelle. Olen esimerkiksi viime aikoina tehnyt ihan tosissani laskelmia siitä, miten olisi järkevää ja kannattavaa siirtyä käyttämään biokaasua yrityksemme autojen polttoaineena”, kertoo 014-Kuljetuksen toimitusjohtaja Harri Koljonen.

Koljonen on yksi Jyväskylän resurssiviisaan kaupungin toimintamalliryhmän jäsenistä, eli hän on viime vuoden kesäkuusta saakka tutustunut resurssiviisauteen, hakenut inspiraatiota ja hyviä käytäntöjä opintomatkalta Saksasta ja istunut lukuisissa työpajoissa miettimässä, miten Jyväskylästä voisi saada kaupungin, jossa luonnonvarojen käyttö ja päästöt vähenevät – mutta samalla hyvinvointi kasvaa. Poikkiyhteiskunnallisessa toimintamalliryhmässä on mukana kolmekymmentä jyväskyläläistä vaikuttajaa, jotka edustavat eri organisaatioita, kaupungin toimintoa tai yrityksiä.

Harri Koljonen on yksi yritysedustajista, jonka työhön ympäristöystävällisyys ei perinteisesti ole liittynyt millään tavalla.

”Kuljetusala on monella tavalla tuhlaavaista: autot ovat tuontitavaraa, samoin polttoaine ja liikenteestä aiheutuu paljon negatiivisia ympäristövaikutuksia. Mutta kun luonnonvaroja käytetään paljon ja päästöt ovat suuret, potentiaalia muutokseenkin on paljon”, Koljonen sanoo.

Toimintamalliryhmän työn aikana esimerkiksi biokaasun ja biodieselin käyttö liikennepolttoaineena on alkanut kiinnostaa Koljosta entistä enemmän.

”Kolmasosa autoistamme soveltuisi käyttämään biokaasua, ja olen laskenut, että meidän olisi helppo saada korvattua noin 100 000 litraa dieseliä biokaasulla vuodessa. Loput autot voisivat kulkea biodieselillä. Nyt pitäisi vain saada biokaasun tankkausasema Jyväskylään, jotta sen käyttö olisi meidän yrityksemme näkökulmasta järkevää”, Koljonen sanoo.

Toimintamalliryhmän tavoitteena on työstää resurssiviisaan kaupungin toimintamallia fasilitoidun työpajaprosessin kautta. Käytännössä se tarkoittaa ongelman määrittelyä ja yhteisen tahtotilan, vision ja ratkaisujen hakemista yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Resurssiviisaus on uusi käsite, jossa yhdistyvät ympäristön ja ihmisten hyvinvointi uudella tavalla: samalla kun pyritään vähentämään luonnonvarojen kulutusta ja päästöjä, halutaan myös löytää keinoja lisätä alueen hyvinvointia ja kohentaa taloutta. Työ ei ole ollut helppoa, mutta tavoitteet lopputuloksen suhteen ovat edelleen korkealla. Tarkoituksena on, että Jyväskylä on vuonna 2050 hiilineutraali ja jätteetön kaupunki, jonka asukkaat elävät kestävää ja hyvää elämää.

”Edelläkävijöiden rooli ei ole helppo, mutta jonkun se on otettava. Tästä työstä syntyvä monistettava toimintamalli auttaa ja helpottaa muita kaupunkeja käynnistämään resurssiviisaustyön omalla alueellaan. Tulevaisuudessa päästöjen vähentäminen ja luonnonvarojen käytön järkevöittäminen on kuitenkin kaikilla edessä”, sanoo Sitran asiantuntija Antti Lippo.

Jyväskylän kaupungin ympäristöasiantuntija Mervi Saukko pitää toimintamalliryhmän työtä äärimmäisen tärkeänä – ja henkilökohtaisesti voimaannuttavana kokemuksena.

”Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan tuntuu, että minulla on työssäni todellinen vertaisryhmä, jonka kanssa parantaa maailmaa. Meillä Jyväskylässä osataan jo tehdä paljon asioita, mutta emme osaa tehdä osaamistamme näkyväksi, profiloitua ja kehittää resurssiviisautta eteenpäin. Tämä ryhmä luo perustaa sille, että voimme saada Jyväskylän oikeasti viemään näitä asioita eteenpäin. Nyt kaikki riippuu enää johdon todellisesta sitoutumisesta resurssiviisaan kaupungin tavoitteisiin – ja uskon, että siihen löytyy kyllä yhteinen tahtotila”, Saukko sanoo.

Myös Harri Koljosella resurssiviisaus on uponnut henkilökohtaiselle tasolle. Koti käy jo tuulisähköllä, biokaasu- tai sähköauto on ostoslistalla ja seuraavaksi hän aikoo viritellä aurinkosähköpaneelit mökille.

”Nyt sähköautojen hinnat ovat vielä kovat eikä biokaasuautoja ole vielä monta mallia saatavilla, mutta uskon, että tilanne on pian ihan toinen. Kyllä aina kaikkiin ongelmiin keinot löytyy!”

Mistä on kyse?