archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Katsaus KulttuuriVOS -sidosryhmätilaisuuden teemoihin

Marraskuun 21. päivänä Helsingin Paasitornissa järjestettiin KulttuuriVOS –työhön liittyvä sidosryhmätilaisuus. Päivän aikana käytiin läpi esittävien taiteiden ja museoiden rahoitusmallin hahmotelmaa, jota seurasi kommentointi, pöytäkeskustelut ja niiden koonti. Tilaisuuden järjesti Sitra, joka toimii kulttuurin valtionosuusjärjestelmän (VOS) uudistuksesta käytävän keskustelun fasilitaattorina.

Kirjoittaja

Hannele Eklund

#KulttuuriVOS-työryhmän keskustelunavausten koordinoija ja sosiaalisen median kanavien koordinoija, toimitusjohtaja, WellSpoken Oy

Julkaistu

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Riitta Kaivosoja loi sidosryhmätilaisuuden avanneessa puheenvuorossaan katsauksen lainsäädäntötyötä edeltäneisiin ja niitä seuraaviin vaiheisiin.

Esittävien taiteiden ja museoiden rahoitusmallin hahmotelmaa esittelivät KulttuuriVOS-asiantuntijatyöryhmän jäsenet. Esittävien taiteiden osalta puheenvuoron käytti asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja, kapellimestari, säveltäjä Jaakko Kuusisto ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjaajantaiteen professori Saana Lavaste sekä museoiden osalta Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä ja Satakunnan Museon johtaja Juhani Ruohonen.

Hahmotelman esittelyssä käytiin läpi museoiden ja esittävien taiteiden edistämiseen liittyvät lakimuutokset sekä periaatteet rahoituslain muutokselle. Uuden lain mukainen malli ottaa huomioon pitkä- ja lyhytaikaisen, sekä laskennallisen ja harkinnanvaraisen rahoituksen. Museot jaetaan kahteen pääkategoriaan, yleismuseoihin sekä alueellisiin ja valtakunnallisiin vastuumuseoihin, joille voidaan myöntää tehtäväperusteinen lisärahoitus. Esittävissä taiteissa rahoitus jakautuisi toiminnan laadun, laajuuden ja sisällön perusteella kahteen laskennalliseen ja yhteen harkinnanvaraiseen kategoriaan, joiden rinnalla toimisi lisäksi erillinen kertaluontoinen harkinnanvarainen hankeavustus.

Rahoitusmallin esittelyn jälkeen käytiin yleiskeskustelu ja kuultiin kommenttipuheenvuorot. Vuodenvaihteessa päättyvän uudistustyön seuraavissa askeleissa asiantuntijatyöryhmä pitää viimeiset kokouksensa ja viimeistelee työnsä. Tämän jälkeen asiantuntijatyöryhmän ehdotus luovutetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle, joka myöhemmin lähettää hallituksen esityksen lausuntokierrokselle.

Sidosryhmätilaisuuden esityskalvot ovat ladattavissa suomeksi täältä ja ruotsiksi täältä.

Mistä on kyse?