Poiminnat
Arvioitu lukuaika 1 min

KEINO: Verkkokoulutusta julkisista hankinnoista

Hankintojen tavoitteellisuus ja vaikuttavuus on koulutuksessa merkittävässä osassa.

Kirjoittaja

Anna Tonteri

Julkaistu

KEINO-osaamiskeskus on tuottanut julkisille hankintayksiköille ja julkisista hankinnoista kiinnostuneille verkkokoulutuksen, joka tarjoaa perustietoa ja esimerkkejä kestävistä ja innovatiivisista julkisista hankinnoista.

Viime vuosina Sitra on on erikoistunut tulosperusteisiin hankintoihin vaikuttavuusinvestoimisen kautta. Niihin liittyvää osaamista ja kokemuksia jaamme myös tähän koulutukseen liittyen. Kerromme, miten tulosperusteisten hankintojen tavoitteet johdetaan organisaation strategisista tavoitteista ja miten suoritteiden sijaan hankintaan vaikutuksia. Lisäksi annamme esimerkkejä hankinnoissa käytetyistä tulosmittareista.

Julkiset hankinnat tarjoavat muutosvoimaa vuosittain noin 35 miljardilla eurolla, jonka valtio ja kunnat käyttävät erilaisten palveluiden ja hyödykkeiden hankintaan. Kestävien ja innovatiivisten hankintojen avulla julkinen sektori voi tuottaa laadukkaampia palveluja ja tehdä taloudellisesti järkeviä hankintoja, joista syntyy vähemmän ympäristövaikutuksia ja jotka lisäävät kestävää hyvinvointia.

Julkisilla hankinnoilla kestävä tulevaisuus -koulutus julkaistiin 12.6.2019 valtion digitaalisessa eOppiva-oppimisympäristössä. Koulutus on avoin kaikille julkishallinnon piiriin kuuluville organisaatioille.

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on konsortio, jonka muodostavat Motiva Oy, Suomen Kuntaliitto ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE, Hansel Oy, KL-Kuntahankinnat Oy sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Lue lisää: www.eoppiva.fi/koulutukset/julkisilla-hankinnoilla-kestava-tulevaisuus/#0

Mistä on kyse?