archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kiertotaloudesta alusta yhteiselle tekemiselle

Kiertotalous voi toimia alustana aiemmin törmäämättömille erikokoisille toimijoille, keskusteltiin Helsingissä 2. kesäkuuta.

Kirjoittaja

Laura Järvinen

Johtava asiantuntija, Luonto ja arki

Julkaistu

Kiertotaloudesta halutaan Suomelle mahdollisuus luoda uudenlaista työtä ja menestystä yhteisen tekemisen avulla. Kiertotalous voi toimia alustana aiemmin törmäämättömille erikokoisille toimijoille. Tällaisia huomioita nousi esille 2. kesäkuuta, jolloin vajaat 200 henkilöä kokoontui Helsingissä Valkoiseen Saliin keskustelemaan kansallisen kiertotalouden toimintaohjelman luonnoksesta. Lisäksi tilaisuutta seurasi verkon kautta 150 henkilöä eri puolilla Suomea.

Sitran johtaja Mari Pantsar avasi tilaisuuden kertoen, että kansallisen kiertotalouden toimintaohjelman tavoitteena on edistää muutosloikkaa kiertotaloudessa. Miten olemassa olevia innovaatioita saadaan levitettyä koko Suomeen ja käynnistää nopeallakin aikataululla konkreettisia pilotteja? Pantsar toi myös terveisiä Pariisista OECD:n foorumista, jossa hän oli osallistunut kiertotaloutta käsittelevään paneeliin. Kansallisessa toimintaohjelmassa on kyse eräänlaisesta kiertotalouden nopean toiminnan joukkojen ohjelmasta, joka oli herättänyt kiinnostusta myös Pariisissa.

Tilaisuudessa pääpuheenvuoron piti kansanedustaja Lauri Ihalainen. Hän korosti, että kiertotalouden avulla Suomella on mahdollisuus laventaa Suomen vientiä, joka on tällä hetkellä kovin kapealla pohjalla. Kiertotalous tarjoaa uuden työn lähteen. Suomella on jo nyt erittäin hyviä uusia viennin lähteitä ja osaamista. Kiertotalouden Ihalainen näkee eräänlaisena sateenvarjokäsitteenä, joka yhdistää vanhoja ja uusia konsepteja. Hän näki erittäin tärkeäksi kiertotalouden alustatalouden, jossa isot ja pienet yritykset tehdä yhteisiä ratkaisuja ja kokonaiskonsepteja. Lisäksi Ihalainen korosti ihmisten tarvetta olla osallinen yhteisöissä sekä vaikuttaa.

Sitran Kiertotalous-avainaluetta vetävä johtava asiantuntija Kari Herlevi esitteli toimintaohjelmaluonnoksen työprosessia, ohjaavia periaatteita ja painopistealueita sekä kertoi prosessin jatkosta. Valmis toimintaohjelma julkistetaan 21. syyskuuta.

Paneelissa keskustelivat Mari Pantsarin johdolla toimintaohjelmatyössä mukana olevat kehitysjohtaja Laura Juvonen Teknologiateollisuudesta, yritysvastuujohtaja Johanna Pirinen Konecranesilta, toimitusjohtaja Jouko Kinnunen Motivasta sekä toiminnanjohtaja Jouni Keronen, Climate Leadership Councilista.

Keskustelussa korostuivat aiheina konkreettinen tekeminen ja kunnianhimo. Yksi huomioista oli, että Suomen kiertotaloustyössä olisi hyödynnettävä olemassa olevia strategioita ja ohjelmia – niitä kun on jo laadittu tarpeeksi. Keskustelijat pitivät myös tärkeänä siirtyä yhteisestä visiosta suoraan käytäntöön konkreettisten kokeilujen kautta. Todettiin, että Suomen on löydettävä se alue, jossa olisimme maailman kärjessä ja meidän on uskallettava asettaa siinä kunnianhimoisia tavoitteita. Kiertotalous on niin laaja käsite, että kaikessa emme pysty olemaan ykkösiä, vaan on selkeästi erikoistuttava johonkin tiettyyn asiaan. Inspiroivat esimerkit ja rohkea ajattelu nähtiin tärkeinä, kun siirrytään kohti kiertotaloutta.

Yleisökommentissa todettiin, että terminologiaa pitäisi muuttaa niin, että tuotesuunnittelussa puhuttaisiin jätteen sijasta raaka-aineista. Tuotesuunnittelun tärkeyttä korostivat myös panelistit. Digitaalisuus läpileikkaavana toimintaohjelmassa: Tavaroiden internet mahdollistaa palveluiden ja suorituskyvyn myynnin. Keskustelussa peräänkuulutettiin myös ”kiertotalouden überia” ja eri toimijoiden yhteistyötä. Kiertotalousinnovaatiot tapahtuvat usein rajapinnoilla.

Paneelikeskustelu kirvoitti vilkkaasti keskustelua ja kysymyksiä yleisössä. Tilaisuuden lopulla jatkettiin vilkasta keskustelua toimintaohjelman painopistealueiden (ruokajärjestelmä, liikkuminen, metsäperäiset kierrot, tekniset kierrot ja läpileikkaavat teemat) mukaisilla ständeillä. Osallistujilla oli mahdollisuus kommentoida toimintaohjelmaluonnosta sekä ehdottaa toimenpiteitä tai kokeiluja toimintaohjelmaan. Tarralappuja täytettiinkin ahkerasti. Kaikki tilaisuudessa jätetyt kommentit ja ideat on syötetty Sitran verkkosivuilla oleviin kommentointityökaluihin, jossa niihin voi tutustua ja kommentoida. Palvelu on on auki 10. kesäkuuta asti, johon asti voi jättää myös uusia ideoita ja toimenpide-ehdotuksia.

Kiertotalouden hengen mukaisesti ständeillä olleet aaltopahviset sermit toimitettiin tilaisuuden jälkeen uudelleen käyttöä varten Englantilaiseen kouluun.