archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tule tekemään yhdessä Suomesta kiertotalouden edelläkävijä

Tutustu toimenpide-ehdotuksiin, ideoihin ja kommentteihin.

Kirjoittajat

Kari Herlevi

Projektijohtaja, Globaali yhteistyö, Kestävyysratkaisut

Laura Järvinen

Johtava asiantuntija, Luonto ja arki

Julkaistu

Millä toimenpiteillä vauhditetaan Suomen siirtymää kohti kilpailukykyistä kiertotaloutta? Minkä kaiken täytyy muuttua, että kiertotalous voi toteutua? Millaisen kokeilun tai pilotin kautta eri organisaatiot tai yritykset voivat olla mukana kiertotalouden toimintaohjelman toteuttamisessa?

Kiertotalouden kansallista toimintaohjelmaa työstetään yhteistyössä ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, elinkeinoelämän sekä muiden merkittävien sidosryhmien kanssa. Sitran vetämän ja fasilitoiman työn tavoitteena on luoda yhteinen tahtotila ja keinot, joilla vauhditetaan Suomen siirtymää kiertotalouden edelläkävijäksi niin, että tuloksena syntyy talouskasvua ja uusia vientikonsepteja.

Haimme toimenpide-ehdotuksia ja ideoita kokeiluhankkeiksi

Olennainen osa huhtikuussa käynnistynyttä työprosessia on sidosryhmien laaja osallistaminen. Haimme touko-kesäkuun vaihteessa kommentteja toimintaohjelman luonnoksesta ja esityksiä toimenpide-ehdotuksista kiertotalouden edistämiseksi. Toivoimme saavamme rohkeita uusia avauksia, joissa yhdistetään eri sektoreiden osaamista. Toimintaohjelman ensimmäinen luonnos julkaistiin kommentoitavaksi 24.5. ja se on nähtävissä tämän sivun alareunassa.

Haimme toimintaohjelman painopistealueisiin liittyviä käytännön kokeiluja ja pilotteja. Painopistealueita ovat ruokajärjestelmä, liikkuminen, tekniset sekä metsäperäiset kierrot. Ohjelmaa läpileikkaavia teemoja ovat puolestaan politiikka ja hallinto, rahoitus, innovaatiot ja uudet liiketoimintamallit sekä tietoisuuden lisääminen. Toivomme kokeiluilta ja piloteilta ”out of the box” -ajattelua, kokeilukulttuurin edistämistä sekä kokeilujen ja uusien toimintatapojen skaalautuvuutta.

Etsimme siiskokeiluja ja pilotteja, joilla pääsemme kohti systeemistä muutosta. Pääpaino on konkreettisissa keinoissa, joita voidaan lähteä toteuttamaan nopeallakin aikataululla.

Allaolevista linkeistä pääset katsomaan jätettyjä toimenpide-ehdotuksia, ideoita ja kommentteja:

Luonnoksen painopistealueisiin liittyvät 

Luonnoksen läpileikkaaviin teemoihin liittyvät

Yleisiä kommentteja tai keskustelunavauksia voi jättää tämän sivun alalaidan ”Kommentit” -kenttään.

Ideoiden yhteiskehittely jatkuu

2. kesäkuuta järjestettiin Helsingissä kaikille avoin sidosryhmätilaisuus, jossa kerrottiin tarkemmin mistä toimintaohjelmatyössä on kysymys, esiteltiin kansallisen kiertotalouden toimintaohjelman luonnos ja kerättiin siihen kommentteja sekä ideoita kokeiluhankkeista.

Sitra työstää toimintaohjelman luonnosta eteenpäin kesä-elokuussa työryhmätyöskentelyn, kommentointien ja oman synteesin pohjalta. Kartoitamme toimintaohjelman kokeiluvalikoiman ja määrittelemme, mitä asioita edistetään keskitetysti ja mitä omina pilotteina. Valmis kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma julkaistaan 21. syyskuuta 2016.


Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma – luonnos from Sitra / Ekologinen kestävyys

Mistä on kyse?