artikkelit
Arvioitu lukuaika 4 min

Klikkaa some-asetuksesi kuntoon

Jokaisen kannattaa miettiä kuinka suhtautuu datan jakamiseen sekä opetella keinoja, joilla voi vähentää itseensä kohdistuvaa seurantaa. Pienet muutokset some-asetuksissasi estävät tietojesi valumisen haitalliseen käyttöön.

Kirjoittajat

Susanne Cederberg

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Kristo Lehtonen

Johtaja, Reilu datatalous

Teemu Linna

Head of IT & digital services

Julkaistu

Sosiaalisen median kanavat ovat nykyään vahva osa arkea, mutta samalla niiden käyttöön liittyy käyttäjien hyödyntämistä ja epätietoisuutta turvallisuudesta .

Reilu datatalous edellyttää, että tietojen kerääminen tapahtuu läpinäkyvästi ja eettisesti, aiheuttamatta kohtuuttomia tilanteita käyttäjille. Valitettavasti tämä ei ole tällä hetkellä todellisuutta.

Jokainen meistä voi kuitenkin pyrkiä suojaamaan dataansa lisäämällä omaa ymmärrystään ja muuttamalla omaa käyttäytymistään somessa. Ensimmäinen askel voi olla esimerkiksi oman tietotason selvittäminen Sitran Digiprofiilitestillä. Myös omat tavat käyttää sovelluksia kannattaa tarkastaa heti.

Tapausesimerkki: Sovellusten sisäiset selaimet

Yksi esimerkki käyttäjälle epäreilusta seurannasta on sovellusten sisäisissä selaimissa tapahtuva datan keruu.

Elokuussa 2022 Tiktok joutui suuren kohun keskelle, kun paljastui, että sen seurantateknologia mahdollisti tarkan seurannan myös sovelluksessa avatuilla verkkosivuilla. Tämän seurauksena useat tietosuoja-asiantuntijat suosittelivat Tiktokin käytön lopettamista, minkä lisäksi useat organisaatiot päättivät poistaa Tiktok-appin omilta laitteiltaan. Myös Sitra päätti toimia näin.

Tiktokin lisäksi myös Metan, eli Instagramin, Facebookin ja Facebook Messengerin, sovelluksissa on käytössä sama teknologia. Sosiaalisen median sovellusten ongelman muodostaa niiden käyttämä sisäinen selain, ns. in-app browser, joka on tietosuojan kannalta ongelmallinen. Se mahdollistaa mm. käyttäjien salasanojen, luottokorttitietojen tai muun arkaluontoisen syötteen keräämisen.

Tiktok on sovelluksista ainoa, jossa käyttäjä ei voi edes valveutuneesti toimien ehkäistä tietojen menettämisen riskiä. Metan palveluissa käyttäjä voi klikata linkin aukeamaan turvallisempaan, puhelimen omaan selaimeen.

Sitrassa seurataan some-alustojen tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa aktiivisesti. Sitra pyrkii myös omassa toiminnassaan lisäämään tietoisuutta näistä asioista ja samalla edistämään reilumpaa datataloutta.

Datankeruu edesauttaa profilointia, joka kasvattaa myös informaatiovaikuttamisen riskiä

Yhteiskunnan digitalisoituminen on kasvattanut mahdollisuuksia kerätä ja hyödyntää dataa. Parhaimmillaan datan avulla voidaan ratkoa ongelmia ja kehittää uusia ratkaisuja, jotka edesauttavat hyvinvointia sekä luovat vaurautta.

Ei kuitenkaan ole aivan sama kuka tiedon kerää, miten, ja mihin sitä käytetään. On tärkeää, että datan kerääminen tapahtuu eettisesti kestävällä tavalla, ja että datasta hyötyvät luotettavat toimijat eikä data rikastuta vain yksittäisiä digijättejä. Valitettavasti todellisuus ei tällä hetkellä vastaa ihannetilaa.

Esille noussut ongelmallisen, some-alustojen sisäisen selaintoiminnon harjoittama tiedon keruu on vain jäävuoren huippu. Sitran Digivalta-selvitys osoitti, että meistä kerätyn datan määrä ylittää arkijärjen ja keskittää valtaa digijäteille. Kerätyn datan määrän mukana kasvaa myös profilointi. 

Some-alustoilla kerättyä tietoa, toimintaa ja suhdeverkostoja yhdistellään ei-julkisesti muiden toimijoiden keräämään aineistoon, jolloin käyttäjiin kohdistuva profilointi on tarkkaa, ja sitä voidaan käyttää myös poliittiseen tai taloudelliseen vaikuttamiseen.

Profiloinnin myötä kasvaa myös informaatiovaikuttamisen riski. Päätöksentekijöihin pyrittiin vaikuttamaan esimerkiksi Twitterissä Suomen hävittäjäkauppojen aikana. Digivalta-selvityksen yhtenä testihenkilönä oli europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri, joka kävi kivijalkaliikkeessä ostamassa kodinelektroniikkaa. Tieto ostoksesta henkilötietoineen lähetettiin yrityksestä eteenpäin sekä Googlelle että Facebookille henkilön tietämättä.  Tietoa vierailusta verkkosivulla meni myös venäläiselle Yandexille. 

Seurantaa ja profilointitiedon kertymistä voi itse rajoittaa

Seurannan ja profiloinnin voi estää myös laitteen ja sovelluksen asetuksissa ja se kannattaa tehdä, jos et halua sinua profiloitavan sen perustella, mitä teet muualla netissä.

Metan sovelluksissa seurantaa voi rajoittaa Metan Tilikeskuksesta, jonka voi avata sekä Facebookissa, Instagramissa sekä Facebook Messengerissä. Alta löytyvät ohjeet, jolla rajoitukset voi asettaa päälle haluamansa sovelluksen kautta. Mitä ikinä sovellusta käytät, aloita prosessi tarkistamalla että puhelimessasi on asennettuna uusin sovellusversio.