archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Hankkeiden rahoitus omahoidossa

Kirjoittaja

Tuula Tiihonen

Johtava asiantuntija, Demokratia ja osallisuus

Julkaistu

Suomalaiset toivovat lisää sähköisiä terveys- ja hyvinvointipalveluja – teemme sen mahdolliseksi.

Sitra haluaa osaltaan edistää ja kiihdyttää sähköisten omahoitopalveluiden tarjontaa  ja käyttönottoa. Rahoitamme vuosien 2013-2014 aikana sähköisten omahoitopalvelujen käyttäjäkokeiluja  toimintamallien synnyttämiseksi ja levittämiseksi sekä uusien palvelujen tuotteistamiseksi. Tavoitteenamme on myös aikaansaada uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja uusien palvelujen ja ratkaisujen avulla.

Omahoidon kokeiluhankkeiden kriteerejä

Asiakas on aina oikeassa. Siksipä uutta palvelua kannattaa kokeilla ja kehittää yhdessä käyttäjien kanssa. Sitra saattaa olla etsimäsi rahoituskumppani, mikäli kokeilun kohteena on sähköinen omahoidon palvelu, joka mahdollistaa siirtymisen sairauksien hoidosta terveyden ja hyvinvoinnin edistämineen sekä

 • tarjoaa kansalaisille uusia konkreettisia työkaluja tai välineitä oman ja/tai läheistensä terveyden ja hyvinvoinnin hallintaan
 • auttaa lisäämään yksilön terveitä elinvuosia ja elämänlaatua
 • edistää terveydenhuollon tuottavuuden kasvua sekä toiminnan painopisteen siirtoa  ennaltaehkäisevien ja jälkihoidon palveluiden suuntaan
 • on  aidosti edelläkävijä
 • on otettavissa käyttöön vähintään valtakunnallisesti (täyttää kansalliset ja kansainväliset standardit, jotta palvelut voidaan tuotteistaa).

Yhteydenotto Sitraan

Mikäli palvelu täyttää edellä mainitut kriteerit, otathan yhteyttä meihin. Yhteydenottoon kannattaa sisällyttää ainakin seuraavat asiat:

 • Mitä ongelmaa sähköinen omahoitopalvelu ratkaisee?
 • Mitä syntyy kokeilun tuloksena ja hyötyinä?
 • Ketkä hyötyvät kokeilusta? Kerro erityisesti miten loppukäyttäjä ja/tai kansalainen hyötyy kokeilusta?
 • Kuvaile lyhyesti budjetti, aikataulu ja resurssit
 • Miten ja missä kokeilu loppukäyttäjillä toteutetaan?
 • Kuvaile lyhyesti miten kokeilun tulokset otetaan käyttöön ja laajennetaan?
 • Millaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta kokeilun lopputuloksena saavutetaan?
Lähetä kuvauksesi  mieluiten sähköpostitse omahoito-sivulla mainituille yhteyshenkilöille, niin otamme Sinuun yhteyttä jatkotoimia varten.
 

Muuta rahoituksessa huomioitavaa

Sitraa on julkinen toimija, jota sitoo laki julkisista hankinnoista. Rahoituksen hakijan tulee pääsääntöisesti olla julkinen palveluja tuottava organisaatio tai taho, joka ei palvelun avulla tavoittele voittoa tuottavaa toimintaa. Sitra voi rahoittaa enintään 50 prosenttia kokeiluhankkeen kokonaisrahoitustarpeesta.

Kokeiluhankkeiden rahoitusesitysten arviointiin vaikuttaa  muun muassa se, kuinka paljon yhteiskunnallista vaikuttavuuttaa kokeiluhankkeen lopputuloksena arvioidaan syntyvän,  kuinka helposti monistettavia tulokset ovat sekä kuinka merkittävä vaikutus kokeilun lopputuloksella arvioidaan olevan terveydenhuollon uudistamiseen kansallisella tasolla.

Sitra ei myönnä vastikkeetonta rahoitusta taloudelliseen toimintaan.  Emme  myöskään rahoita opinnäytetöitä tai tutkielmia. Kokeiluhankkeiden lisäksi toimimme yritysrahoittajana omahoitosektorilla, http://www.sitra.fi/yritysrahoitus.

Ollaan yhteyksissä!

 

Mistä on kyse?