archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kokeiluilla hyviin tuloksiin

Julkaistu

Jyväskylän resurssiviisailla kokeiluilla oli Suomen ympäristökeskuksen mukaan selviä myönteisiä vaikutuksia ympäristöön, hyvinvointiin ja talouteen.

Useimmilla Jyväskylässä tehdyillä resurssiviisailla kokeiluilla oli selvästi mitattavia positiivisia vaikutuksia ympäristöön, hyvinvointiin ja paikalliseen talouteen. Tuoreessa Suomen ympäristökeskuksen tekemässä selvityksessä tarkastellaan 14 Jyväskylässä toteutetun kokeilun vaikutuksia etenkin ilmastoon ja luonnonvarojen käyttöön.

”Esimerkiksi ruokahävikkikokeilussa pelkästään yhden aterian kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä vastaa noin seitsemän kilometrin autoilua. Yhtä annosta kohden arvioitu päästövähennys noin 1,3 kiloa hiilidioksidiekvivalenttia ja luonnonvarojen käytön vähenemä noin 4,3 kiloa. Lisäksi kokeilu vähentää ruuantuotannon aiheuttamaa rehevöitymistä ja torjunta-aineiden käyttöä”, sanoo erikoistutkija Riina Antikainen, yksi selvityksen tekijöistä.

Koska ruoka, asuminen ja liikkuminen on monissa yhteyksissä todettu merkittävimmiksi kulutuksen ympäristövaikutuksia aiheuttaviksi tekijöiksi, selvityksessä keskityttiin tutkimaan niihin liittyvien kokeilujen vaikutuksia. Ilmainen joukkoliikenne osoittautui ympäristövaikutuksiltaan erityisen tehokkaaksi.

”Kokeile edes kerran -joukkoliikennepäivä kaksinkertaisti matkustajamäärät busseissa ja vähensi kasvihuonekaasupäästöjä peräti 60 prosenttia vertailutilanteeseen nähden”, Antikainen sanoo.

Selvityksen mukaan kokeilut näyttivät, että erityisesti taloyhtiöissä voidaan suhteellisen pienillä toimenpiteillä vähentää energiankulutusta ja vedenkulutusta. Led-valaistuksen arvioitiin vähentävän taloyhtiön valaistukseen tarvittavaa energiaa jopa 75 prosenttia ja vedenkulutus kokeilun aikana väheni toisessa taloyhtiössä viidenneksellä.

Useilla kokeiluilla todettiin olevan myös myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin ja paikallistalouteen. Lähiapukokeilussa vanhukset ja lapsiperheet saivat joustavasti omalta kylältä apua ja terveyspalveluja, mikä vähensi yksittäisiä käyntejä kaupungin keskustassa. Kokeilu vähensi liikkumista, säästi kustannuksissa ja lisäsi kylien asukkaiden turvallisuudentunnetta ja yhteisöllisyyttä.

”Kokeilut, uudistuminen ja olemassa olevien rakenteiden ja toimintamallien muutokset ovat olennaisia, kun pyritään resurssiviisaampaan yhteiskuntaan. Tämä on tunnistettu Suomessa esimerkiksi tutkimus- ja innovaatiopoliittisissa linjauksissa. On tärkeää kannustaa eri toimijoita resurssiviisaiden kokeilujen kaltaisiin hankkeisiin, joilla saadaan nopeasti lisää tietoa, oppia ja käytännön kokemuksia”, sanoo Antikainen.

Sitran selvityksiä 75: Jyväskylän resurssiviisaiden kokeilujen vaikutusarviointi sekä laajenemisvaikutukset

Mistä on kyse?