artikkelit
Arvioitu lukuaika 5 min

Kotitaloudet tarvitsevat helppoja työkaluja energiankulutuksen säätämiseen – Energiatoimijat kirittivät ratkaisujen kehittäjiä

Sitra etsii uuden ratkaisuhaun kautta dataa hyödyntäviä digitaalisia tuotteita ja palveluita energiansäästön vauhdittamiseen. Tutustu energiatoimijoiden pitchaustilaisuudessa nostamiin ehdotuksiin, keksi mullistava ratkaisusi ja osallistu ideahakuun!

Kirjoittajat

Camilla Aspivaara

Viestinnän asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Johanna Kippo

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Miten kotitaloudet saisivat lisää vaihtoehtoja energiansäästöön ja joustavampaan sähkön ja lämmön kulutukseen? Miten sähkön tai lämmön kulutukseen tai sääennusteisiin pohjautuva data voisi olla avuksi? Mitä dataa on vapaasti saatavilla ratkaisujen kehittäjille? Entä mitä dataa vielä tarvittaisiin kehittäjien hyödynnettäväksi ja uusien ratkaisujen syntymiseksi?

Sitra järjesti lokakuun lopussa startup-henkisen käänteisen pitchaustilaisuuden, jossa energia-alan toimijat kertoivat, mitä haasteita he haluaisivat juuri nyt ratkaistavan ja mitä dataa heillä olisi tarjota kehittäjien käyttöön.

Pitchaustilaisuus oli osa Sitran Energiankäyttö haltuun datan avulla -ratkaisuhakua, jossa etsitään ketteriä pilotteja selvittämään, miten dataa hyödyntämällä kuluttajia voidaan auttaa käyttämään energiaa nykyistä järkevämmin. Tavoitteena on kehittää erilaisia datalähteitä hyödyntäviä tuotteita ja palveluja energian säästämiseksi ja auttaa ohjaamaan energiankäyttöä pois kulutushuipuista.

Mukana tilaisuudessa olivat valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva, kantaverkkoyhtiö Fingrid ja energiayhtiö Helen. Kokosimme keskeiset nostot energiatoimijoiden esittelemistä ehdotuksista.

Motiva: Suorasähkölämmitteisen omakotitalon lämmityksen ohjaus

Motiva kannusti ratkaisuhakuun osallistujia kehittämään tuotteita ja palveluita suorasähkölämmitteisen omakotitalon lämmityksen ohjaukseen. Suoran sähkölämmityksen vaihtaminen esimerkiksi maalämpöön voi olla usein hankalaa ja kallista. Ohjaamalla lämmitystä järkevästi ja huomioimalla sähkön tuntihinnat kotitaloudet voisivat kuitenkin helposti laskea energiankulutustaan ja pienentää lämmityslaskuaan, arvioi Motivan johtava asiantuntija Jaakko Ketomäki.

Miten kotitaloudet voisivat siirtää sähkönkäyttöään kulutushuippujen ulkopuolelle mahdollisimman helposti ja halvalla?

Motivan ehdotus:

  • Kehitetään lämmityksen ohjausjärjestelmää.
  • Ratkaisun tulisi huomioida muun muassa talon lämmitys, ilmanvaihto ja käyttöveden lämmitys.
  • Ratkaisussa tulisi olla yksinkertainen käyttöliittymä, mahdollisuus kulutuksen seurantaan ja sen tulisi olla helposti asennettavissa koteihin.

Markkinoilla on jo tarjolla erilaisia sähkön kulutusta ohjaavia palveluita sähkölämmittäjille. Motivan arvion mukaan markkinoilla olisi yhä tilaa lämmityksen optimointia tarjoavalle tekniikalle.

Fingrid: Sähkön kulutusjouston mahdollisuudet kotitalouksille 

Kantaverkkoyhtiö Fingrid on vastuussa Suomen sähköjärjestelmän tasapainosta, ja sen tehtävänä on turvata kustannustehokas ja varma sähkö. Fingrid kannusti ratkaisuhakuun osallistujia selventämään sähkön kulutusjoustoa ja sen tuomia säästöjä kuluttajille.  

Kulutusjousto tarkoittaa sitä, että sähkön käyttöä siirretään sellaisiin hetkiin, kun sähköä on paljon tarjolla. Kotitaloudet voivat pienentää sähkö- tai kaukolämpölaskujaan hyödyntämällä kulutusjoustoa. Energiankulutusta käytännössä siirretään pois niiltä tunneilta, jolloin sähkön hinta on korkeimmillaan ja kulutus sähköverkossa suurimmillaan ja ajoitetaan niille tunneille, jolloin hinta on edullinen.  

Kuluttajille on kuitenkin usein epäselvää, mitä eri energianlähteitä on saatavilla tiettyinä ajankohtina ja mitä eri vaihtoehtoja kulutusjouston toteuttamiseen on olemassa. Esimerkiksi kodin älykkäät automaatiojärjestelmät voisivat olla tässä avuksi, kuvasi Fingridin suunnittelija Visa Simola.   

Fingridin ehdotus:  

  • Kehitetään sovellusratkaisuja, joiden avulla kotitaloudet voivat löytää itselleen sopivat vaihtoehdot kulutusjouston toteuttamiseen.  
  • Ratkaisun kehittämiseen on tarjolla useita eri datalähteitä, kuten Fingridin Datahub-portaali, Fingridin avointa dataa sekä sähköpörssien Epex Spotin ja Nordpoolin dataa.  

Kulutusjousto auttaa pienentämään sähköpulan riskiä talvella. Tulevaisuudessa joustoa tarvitaan yhä enemmän uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntyessä, kun on tarpeen tasata saatavilla olevan energian määrää ja saada tuotanto ja kysyntä kohtaamaan. 

Helen: Kotitalouksille oppia ja hyötyä kulutusjoustosta

Myös energiayhtiö Helen painotti jouston lisäämistä energiankulutuksessa. Säästäminen on hyödyllistä, mutta sen tekeminen oikeaan aikaan on vielä tärkeämpää, kuvasi Helenin digitaalisten ratkaisujen johtaja Tuomas Teuri. Tällöin on mahdollista vähentää päästöjä, pienentää kotitalouksien energialaskua ja tuoda hyötyjä sähköjärjestelmälle. 

Energiayhtiöiden mukaan yhä useampi kuluttaja on siirtynyt pörssisähkön käyttäjäksi. Kun sähkön hinnan suuret vaihtelut ovat arkea, miten kotitaloudet voisivat hyödyntää nykyistä helpommin kulutusjoustoa energian säästämiseksi?  

Helenin ehdotus:  

  • Kuluttajien ymmärrystä heidän omasta kulutuksestaan ja sen vaikutuksista tulisi lisätä. Kotitalouksissa olisi tärkeää kiinnittää huomiota suuriin kokonaisuuksiin ja oppia ajoittamaan sähkönkulutusta. 
  • Tieto markkinahinnoista tulisi juurruttaa osaksi kotitalouksien energiankulutuspäätöksiä. 
  • Automaatio voi tarjota teknistä ratkaisua energiankysynnän ajoittamiseksi.  

Suomalaisten kiinnostus omaa energiadataansa kohtaan on lisääntynyt voimakkaasti: esimerkiksi Oma Helen -asiointipalvelulla on noin 350 000 käyttäjää. Asiointipalvelu on alusta, jonne kehittäjien olisi mahdollista tuoda innovaatioita, sanoi Teuri. 

Helenillä on dataa tarjolla kehittäjien käyttöön sen omassa avoimen datan portaalissa, mutta tähän asti datalle ei ole ollut suurta kysyntää. Yhtiö kutsuukin ratkaisuhausta kiinnostuneita kehittäjiä vuoropuheluun ja pohtimaan yhdessä, mitä muuta dataa olisi syytä tuoda saataville. Datan avaaminen toisi viime kädessä hyötyjä asiakkaille, jos ja kun sen pohjalta kehitetään uusia palveluja. 

Myös sähköautot ja säädata kiinnostivat 

Pitchaustilaisuudessa haluttiin tietää myös esimerkiksi, miten sähköautot voisivat tulevaisuudessa auttaa sähköjärjestelmän tasapainottamisessa. Myös säädataan pohjautuvat tuulivoimatuotannon ennusteet kiinnostivat.  

Energiankäyttö haltuun datan avulla -ratkaisuhaussa hakijat voivat kehittää ratkaisuja vastaamaan energiatoimijoiden pitchaamiin tai muihin haasteisiin. Lisätietoja ja hakuohjeet löytyvät hakusivulta

Pitchaustilaisuuden tallenne on katsottavissa 16.11.2022 asti. Tutustu myös 31.10.2022 järjestetyn infowebinaarin tallenteeseen. Kerroimme webinaarissa ratkaisuhaun kulusta, tarjolla olevasta rahoituksesta ja hakemusten arviointikriteereistä.

Mistä on kyse?