uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Miten energiaa voitaisiin säästää dataratkaisujen avulla? Osallistu uuteen ratkaisuhakuun!

Akuutin energiakriisin ratkaisemiseen tarvitaan uusia palveluja. Samalla tilanne tarjoaa mahdollisuuksia innovaatioille ja liiketoiminnalle. Sitra avaa ratkaisuhaun, jossa kehitetään erilaisia datalähteitä hyödyntäviä tuotteita ja palveluja energian säästämiseksi ja kulutuspiikkien tasaamiseksi. Hakuaika päättyy 21.11.2022.

Kirjoittaja

Johanna Kippo

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamaan energiakriisiin tarvitaan monenlaisia ratkaisuja lähikuukausina ja pidemmällä aikavälillä. Erilaiset dataa hyödyntävät palvelut voivat tarjota ratkaisuja, kun ne suunnitellaan auttamaan energian säästämisessä ja energiankäytön ohjaamisessa pois kulutushuipuista.

Sitra haluaa löytää ja kokeilla uusia datapohjaisia digitaalisia ratkaisuja ja avaa yrityksille ja muille toimijoille suunnatun Energiankäyttö haltuun datan avulla -ratkaisuhaun.

Haussa on tarkoitus kehittää Sitran rahoituksella erilaisia datalähteitä hyödyntäviä tuotteita ja palveluja, joiden avulla etenkin pienet energiankäyttäjät, kuten kotitaloudet, pienyritykset ja taloyhtiöt voisivat säästää sähköä tai lämpöä. Haulla on tarkoitus kehittää myös ratkaisuja, jotka tasaavat energian kulutushuippuja. Ratkaisun toivotaan auttavan energiankäyttäjää tekemään parempia valintoja.

”Datan hyödyntämiseen perustuvat uudet tuotteet ja palvelut voivat auttaa ratkaisemaan akuuttia energiakriisiä. Mutta ratkaisuja tarvitaan myös akuutin kriisin jälkeen. Siirtymä kohti uusiutuvia energiamuotoja edellyttää esimerkiksi toimivia keinoja tasata kulutuspiikkejä myös jatkossa”, kertoo Datatalouden tiekartta -projektin projektijohtaja Laura Halenius Sitrasta.

Haussa tavoitellaan enintään 15 pilottihanketta, jotka noudattavat reilun datatalouden periaatteita. Haussa kerätään oppeja ja kokemuksia, joita on tarkoitus jakaa ja julkaista pilottihankkeen toteutuksen päätteeksi niin, että muutkin voivat hyötyä saaduista tuloksista.

Haussa on kaksi kierrosta. Ensimmäinen kierros on auki 25.10.–21.11.2022. Haun ensimmäisessä vaiheessa tarjolla on arviolta 5 000–15 000 euroa kutakin valittavaa pilottia kohden. Toteutuneista piloteista valitaan jatkoon eli toiseen vaiheeseen enintään kolme parasta. Ne voivat hakea ratkaisun jatkokehitykseen Sitralta keväällä 2023 noin 20 000–50 000 euroa. Tarkemmat hakuohjeet ja -ehdot löytyvät hakuilmoituksesta.

”Hankalassa tilanteessa tarjolla on myös merkittäviä mahdollisuuksia innovaatioille ja liiketoiminnalle. Ratkaisuhaku onkin hieno mahdollisuus esimerkiksi startupeille, kasvuyrityksille, yhdistyksille ja opiskelijaryhmille. Nyt hyvistä ideoista voi syntyä nopeastikin uusia tuotteita ja palveluja”, jatkaa Halenius.

Järkevä energiankäyttö voi näkyä kuluttajille taloudellisina säästöinä ja parhaimmillaan kulutuspiikkien tasaamisena energiajärjestelmässä. Energiansäästö on erityisen nopea ja vaikuttava keino energiakriisin helpottamiseen ja rahansäästöön. Sillä myös turvataan Suomessa energian riittävyyttä ja hillitään energian hintojen nousua.

Datalähteitä tuotava hyötykäyttöön

Suomalaiset ovat tehneet jo paljon vähentääkseen sähkönkulutustaan ja hillitäkseen sähkölaskujensa nousua. Energiateollisuuden mukaan kuluttajat ovat vähentäneet sähkön käyttöään syksyn koittaessa peräti 13,5 prosenttia vuoden takaisesta. Yli 500 organisaatiota on mukana kansallisessa Astetta alemmas -energiansäästökampanjassa, jossa ihmisiä, yrityksiä ja muita organisaatioita kannustetaan säästämään energiaa arkisilla teoilla. Sitra on yksi kampanjan taustaorganisaatioista.

Mutta uusia keinoja tarvitaan yhä.

“Talven energiatalkoissa on otettava kaikki keinot käyttöön. Suomessa on runsaasti julkista dataa esimerkiksi energian hinnoista, käyttötrendeistä ja sähkön tuotantotavoista”, kertoo johtava asiantuntija Tarmo Toikkanen Sitrasta.

”Energiayhtiöt myös keräävät tarkkaa dataa meidän jokaisen energiankäytöstä. Näitä ja muita datalähteitä yhdistelemällä pitäisi olla mahdollista rakentaa nopeastikin uusia palveluita ja ratkaisuja, jotka auttavat yksittäistä sähkön ja lämmön käyttäjää tekemään toimivampia valintoja arjessaan.”

Ratkaisuissa hyödynnettävät datalähteet voivat olla julkista ja avointa dataa, kuten sähkön hintatietoja kulutustilastoja ja säätietoja, tai ihmisten ja organisaatioiden omaa dataa, kuten käyttäjien omaa kulutushistoriaa. 

Samalla moni datan tuottaja kaipaa tietoa siitä, minkälaista dataa heidän kannattaisi avata saataville ja minkälaisia rajapintoja tarvitaan, jotta dataa voidaan jakaa toimivasti ja luotettavasti.

“Ratkaisuhaussa tunnistamme varmasti useita datalähteitä, joille olisi tarvetta, mutta joita ei vielä ole avattu avoimesti saataville. Kannustamme siis myös sellaisten uusien datalähteiden avaamista, joille on tunnistettu suoraa tarvetta”, Toikkanen kuvaa.

Energiatoimijat pitchaavat haasteitaan startupeille

Hausta kiinnostuneet voivat osallistua Sitran järjestämään käänteiseen pitchaustapahtumaan, jossa energiatoimijat kertovat hausta kiinnostuneille energiasektorin ratkaisua odottavista haasteista ja ongelmista. Hakijat voivat kehittää ratkaisuja vastaamaan näihin tai muihin haasteisiin. Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan.

Ratkaisuhaku on osa Sitran Datatalouden tiekartta -projektia, joka tuo eri tahoja yhteen tunnistamaan mahdollisuuksia dataan pohjautuvassa tulevaisuuden taloudessa.

Sitra luotsaa datatalouden kansallista tiekarttatyötä, joka tarjoaa näkemyksiä muun muassa datapohjaisten liiketoimintamallien rakentamiseen ja datan hyödyntämiseen yhteiskunnan ja talouden kehittymiseksi.

Sitra järjestää ratkaisuhakua koskevan infowebinaarin 31.10.2022 klo 10–11. Ilmoittaudu mukaan.

Mistä on kyse?