nyheter
Beräknad läsningstid 6 min

Hur kan energi sparas med hjälp av datalösningar – Delta i ett nytt lösningssökande!

Det behövs nya tjänster för att hantera den akuta energikrisen. Samtidigt erbjuder den möjligheter till innovation och affärsverksamhet. Sitra inleder ett sökande efter lösningar där produkter och tjänster som använder olika datakällor utvecklas för att spara energi och jämna ut förbrukningstoppar. Ansökningstiden går ut 21.11.2022. 

Författare

Johanna Kippo

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Den energikris som orsakats av Rysslands angreppskrig kommer att kräva en mängd olika lösningar under de kommande månaderna och på längre sikt. En rad datadrivna tjänster kan erbjuda lösningar som är utformade för att hjälpa till att spara energi och styra energianvändningen bort från toppförbrukningen.  

Sitra vill hitta och experimentera med nya databaserade digitala lösningar och öppnar en lösningssökning för ”Datadriven lösning för energihantering” riktad till företag och andra operatörer. 

Målet är att med Sitra-finansiering utveckla en rad produkter och tjänster som använder datakällor för att hjälpa små energianvändare, t.ex. hushåll, småföretag och allmännyttiga företag, att spara el eller värme. Sökandet syftar också till att utveckla lösningar som jämnar ut energiförbrukningstoppar. Förhoppningen är att lösningen ska hjälpa energianvändarna att göra bättre val. 

”Nya datadrivna produkter och tjänster kan bidra till att lösa den akuta energikrisen. Men lösningar behövs också efter en akut kris. Övergången till förnybara energikällor kräver till exempel effektiva sätt att jämna ut förbrukningstoppar även i framtiden”, säger Laura Halenius, projektledare för Vägkarta för dataekonomi-projektet på Sitra. 

Ansökningsomgången är öppen för högst 15 pilotprojekt som följer principerna för en rättvis dataekonomi. Vid sökningen samlas lärdomar och erfarenheter som är tänkta att delas och publiceras i slutet av genomförandet av pilotprojektet, så att även andra kan dra nytta av de resultat som erhållits. 

Två omgångar i sökandet. Den första omgången är öppen 25.10–21.11.2022. I den första fasen av ansökningsomgången kommer uppskattningsvis 5 000–15 000 euro att finnas tillgängliga för varje pilotprojekt som väljs ut. Av de genomförda piloterna kommer maximalt tre av de bästa att väljas ut för fortsättningen, det vill säga den andra fasen. Våren 2023 kan de ansöka om 20 000–50 000 euro hos Sitra för vidareutveckling av lösningen. Detaljerade anvisningar och villkor finns i ansökningsmeddelandet.

”I en svår situation finns det också stora möjligheter till innovationer och affärsverksamheter. Att söka lösningar är en stor möjlighet för till exempel startups, tillväxtföretag, föreningar och studentgrupper. Nu kan goda idéer snabbt leda till nya produkter och tjänster”, fortsätter Halenius. 

Förnuftig energianvändning kan av konsumenterna ses som ekonomiska besparingar och i bästa fall utjämna förbrukningstoppar i energisystemet. Energibesparing är ett särskilt snabbt och effektivt sätt att lindra energikrisen och spara pengar. Det kommer också att trygga tillräcklig energiförsörjningen i Finland och bromsa ökningen av energipriserna. 

Datakällor för nyttobruk 

Finländarna har redan gjort mycket för att minska sin elförbrukning och bromsa höjningen av elräkningarna. Enligt energiindustrin har konsumenterna minskat sin elförbrukning under hösten med hela 13,5 procent jämfört med året innan. Mer än 500 organisationer deltar i det nationella Snäppet svalare – energisparandet som uppmuntrar privatpersoner, företag och organisationer att spara energi genom vardagliga åtgärder. Sitra är en av organisationerna bakom kampanjen. 

Men det behövs fortfarande nya metoder.  

”I vinterns energitalko måste alla medel tas i bruk. I Finland finns det gott om offentlig data över till exempel energipriser, användningstrender och elproduktionsmetoder”, säger ledande expert Tarmo Toikkanen från Sitra. 

”Energiföretagen samlar också in exakta uppgifter om hur vi alla använder energi. Genom att kombinera dessa och andra datakällor ska det vara möjligt att snabbt bygga nya tjänster och lösningar som hjälper enskilda användare av el och värme att göra effektivare val i sin vardag.” 

De datakällor som används i lösningarna kan vara offentliga och öppna data, t.ex. elprisuppgifter, förbrukningsstatistik och väderleksuppgifter, eller människors och organisationers egna data, t.ex. användarnas egen förbrukningshistorik.   

Samtidigt behöver många dataproducenter information om vilken typ av data de ska göra tillgänglig och vilken typ av gränssnitt som behövs för att data ska kunna delas funktionellt och tillförlitligt.  

”I lösningssökandet kommer vi säkert att identifiera flera datakällor som skulle behövas, men som ännu inte har gjorts öppet tillgängliga. Därför uppmuntrar vi också till att öppna nya datakällor för vilka ett direkt behov har identifierats”, säger Toikkanen. 

Energiaktörer pitchar sina utmaningar till startups 

De som är intresserade av sökandet kan delta i ett omvänd pitching-evenemang som anordnas av Sitra, där energiaktörer berättar för dem som är intresserade av sökandet om de utmaningar och problem som väntar på lösningar inom energisektorn. De sökande kan utveckla lösningar för dessa eller andra utmaningar. Anmäl dig till evenemanget

Lösningssökandet är en del av Sitras Vägkarta för dataekonomi-projekt som samlar olika aktörer för att identifiera möjligheter inom framtidens datadrivna ekonomi. 

Sitra leder arbetet med den nationella vägkartan för dataekonomin, som ger insikter om hur man bygger datadrivna affärsmodeller och använder data för att utveckla samhället och ekonomin. 

Sitra anordnar en infowebinar om lösningssökningen 31.10.2022 kl. 10–11. Anmäl dig

Vad handlar det om?