Kysymyksiä ja vastauksia
Arvioitu lukuaika 3 min

Kysymyksiä ja vastauksia hajautettujen lääketutkimusten rahoitushausta

Sitra etsii lääketutkimuksia, joissa aiotaan hyödyntää hajautettuja, digitaalisia menetelmiä. Tavoitteena on lisätä tällaisten tutkimusten toteuttamista Suomessa. Vastaamme määräaikaan mennessä esitettyihin hakuun liittyviin kysymyksiin.

Julkaistu

 1. Mitkä hajautetut menetelmät kiinnostavat Sitraa eniten? Esimerkiksi mikä näistä kiinnostaa erityisesti rekrytointi verkkomainonnan avulla, esiseulonta verkkolomakkeella, sähköinen etäsuostumus, päivittäinen etämittaus tai muistutusviestit?

  Emme voi ottaa kantaa yksittäisiin menetelmiin. Arvostamme laajaa valikoimaa erilaisia menetelmiä ja hajautettujen menetelmien suurta osuutta koko tutkimuksessa. Kysyjän mainitsemista asioista rekrytointi verkkomainonnan avulla ei lähtökohtaisesti ole tässä haussa etsitty asia. Kysyjän muut mainitsemat menetelmät ovat kiinnostavia, mutta niin ovat myös esimerkiksi annostelurobottien hyödyntäminen, hajautetut logistiikkaratkaisut ja terveysasemien nykyistä laajempi hyödyntäminen sairaaloiden sijasta.

 2. Hakuilmoituksessa mainitaan ”Sitra tarjoaa tutkijoille tai tutkijaryhmille rahoitusta ensisijaisesti luvan hakemiseen Fimealta”. Varmaan ei ole kuitenkaan tarkoitus, että haku olisi tarkoitettu ainoastaan lääketutkimusdirektiivin mukaisesti tehtäviin tutkimuksiin? Suurin osa alkavista tutkimuksista tehdään lääketutkimusasetuksen mukaisesti CTIS-järjestelmässä ja tällöin ei ole enää erillistä Fimean lupaa, vaan sama hakemus kattaa sekä Tukijan että Fimean (tai jonkun muun maan lääkeviranomaisen, jolloin ei ole ollenkaan Fimeaa).

  Kysyjän tulkinta on oikein eli Fimea ei ole ainoa mahdollinen viranomainen, jolta haetaan lupaa. Alkuperäisessä tekstissä on yksinkertaistuksessaan virheellinen kuvaus tutkimusten toteuttamisesta. Haluamme kuitenkin edistää Suomessa tapahtuvia tutkimuksia, joten tutkimuksen tulee tapahtua ainakin osittain Suomessa.

 3. Rahoitusta sai hyödyntää tutkimusluvan hakemiseen tai tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen. Itse ”luvan hakeminen” ei ole mikään iso työ. Se on yksi lomake, kylläkin melko laaja. Onko rahoitusta tarjolla vain lomakkeen täyttöön?

  Rahoitusta voi hyödyntää luvan hakemiseen liittyvään työhön. Se ei rajoitu pelkästään kysyjän viittaaman lomakkeen täyttämiseen, vaan myös siihen liittyvien liitteiden laatimiseen, tutkimussuunnitelman laatimiseen, asiantuntijoiden hyödyntämiseen tai esimerkiksi matkakuluihin. Haluamme tukea myös uusien menetelmien arviointia, joten rahoitusta voi myös hyödyntää esimerkiksi järjestelmätoimittajien kanssa toteutettavaan suunnitteluun. Jos hakijaorganisaatio ei ole valmistelemassa tutkimusluvan hakemista lähitulevaisuudessa, tuetaan ensisijaisesti tutkimussuunnitelman laatimista eikä muiden liitteiden laatimista.

 4. Kattaako rahoitus tutkimuksen tekemistä?

  Ei kata. Sitran Terveysdata 2030 -hanke päätyy ensi vuonna eikä hankkeen aikajänne riitä tutkimusten rahoittamiseen.

 5. Jos toteutus on vain luvan hakeminen, niin mitä siitä raportoidaan?

  Ennen rahoituskauden päättymistä rahoituksen vastaanottaja laatii lyhyehkön loppuraportin hankkeen kulusta ja kustannusraportin. Loppuraporttiin ei sisälly varsinainen tulosaineisto, kuten itse tutkimushakemus.

 6. Tulkitseeko Sitra de minimistä samoin kuin Business Finland? Mihin luokkaan sairaanhoitopiirit kuuluvat? Onko siis sairaanhoitopiiri ”yritys tai muu taho, joka harjoittaa taloudellista toimintaa”?

  Emme voi ottaa kantaa Business Finlandin tulkintaan de minimis -säännöistä. Sairaanhoitopiirit voivat kuulua de minimis -säännön piiriin, jos rahoitus kohdistuu taloudellista toimintaa harjoittavaan toimintoon / yksikköön. Tämä tarkistetaan sopimuksen laatimisen yhteydessä.

Mistä on kyse?