Kysymyksiä ja vastauksia
Arvioitu lukuaika 4 min

Kysymyksiä ja vastauksia Luontoa vahvistavat kiertotalousratkaisut -listasta 

Tähän artikkeliin on koottu kysymyksiä ja vastauksia yleisimpiin kysymyksiin Luontoa vahvistavat kiertotalousratkaisut -listasta. Ota yhteyttä, jos et löytänyt vastausta! 

Kirjoittajat

Riku Sinervo

Johtava asiantuntija, Globaali yhteistyö, Kestävyysratkaisut

Tim Forslund

Asiantuntija, Luonto ja talous

Julkaistu

Pitääkö listalle hakevan yrityksen olla rekisteröity Eurooppaan? 

Kyllä. Luontoa vahvistavat kiertotalousratkaisut -listalla esitellään eri Euroopan maista yrityksiä, joiden kiertotalousratkaisut torjuvat luontokatoa. Listalle mukaan hakevan yrityksen tulee olla rekisteröity Euroopan neuvostoon kuuluvaan jäsenmaahan. 

Voinko ehdottaa omaa yritystäni listalle? 

Kyllä. Voit ehdottaa omaa yritystäsi hakulomakkeen kautta.

Millainen yritys voi hakea mukaan? 

Mukaan voi hakea yritys, jonka liiketoiminta perustuu kokonaan tai osittain kiertotalouteen. Kiertotalouden keskeisenä periaatteena on luoda enemmän arvoa olemassa olevista tuotteista ja resursseista sen sijaan, että tuotamme jatkuvasti uutta. Listalle haetaan kiertotalouden ratkaisuja, jotka auttavat torjumaan luontokatoa ja muuttamaan luontohaitat luonnon vahvistamiseksi. Tutustu tarkemmin kiertotalouden ja luontokadon yhteyteen Sitran Tackling root causes -selvityksestä

Mukaan haetaan esimerkkejä kiertotalouden liiketoimintamalleista ja erilaisista uudistavista ratkaisuista: 

 • Tuote palveluna: palvelujen tarjoaminen tuotteiden sijaan. Asiakas maksaa tietystä toiminnosta tai suorituskyvystä tuotteen omistamisen sijaan 
 • Kiertävät raaka-aineet ja suunnittelu: uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien sekä raaka-aineita säästävien periaatteiden käyttö tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa 
 • Jakamisalustat: tavaroiden ja resurssien käyttöasteiden kasvattaminen ja elinkaaren pidentäminen digitaalisilla alustoilla mm. vuokrauksen, myymisen, jakamisen ja uudelleenkäytön myötä 
 • Elinkaaren pidentäminen: tuotteiden pitäminen alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan mahdollisimman pitkään tai useita käyttökertoja mm. huollon, korjaamisen ja uudelleenvalmistuksen keinoin 
 • Resurssien talteenotto ja valorisaatio: käyttökelpoisten tuotteiden ja materiaalien talteenotto ja uudelleenhyödyntäminen, jo olemassa olevien materiaalien arvon lisääminen ja hyödyntäminen (valorisaatio), materiaalitehokkuus 
 • Uudistavat ratkaisut: maatalouden ja muun biotalouden ratkaisut, joissa maaperän terveys, hiilen sitomiskyky, ravinteiden säilyttäminen ja monimuotoisuus paranevat. 

Listalle haetaan esimerkkejä erityisesti luontoon voimakkaasti vaikuttavilta toimialoilta (ruoka ja maatalous, rakennukset ja rakentaminen, kuidut ja tekstiilit, metsäsektori), mutta mitään toimialaa tai ratkaisua ei ole lähtökohtaisesti suljettu pois. Mikäli ratkaisusi edustaa siis jotain muuta toimialaa, mutta se tuo selkeitä luontohyötyjä, niin mukaan kannattaa hakea.  

Listalle haetaan yritysratkaisuja. Yrityksen koko liiketoiminnan ei tarvitse perustua kiertotalouteen, vaan se voi olla esimerkiksi osa tuote- tai palvelutarjontaa. 

Millä kielellä hakulomakkeen voi täyttää? 

Kyseessä on eurooppalainen haku, joten pyydämme täyttämään lomakkeen englanniksi. 

Kuka päättää, mitkä yritykset pääsevät listalle? 

Listalle pääsevät yritykset valitsee raati, jossa on mukana Sitran ja konsulttikumppanin asiantuntijoita. 

Millä perusteella raati valitsee yritykset listalle? 

Raati valitsee yritykset listalle näillä arviointiperusteilla: 

 • Liiketoimintamallin toimivuus ja kannattavuus 
 • Ratkaisun innovatiivisuus 
 • Ratkaistavan ongelman laajuus 
 • Lievennyshierarkian toteutuminen ja jo käytössä olevien resurssien hyödyntäminen 
 • Yrityksen asettamat luontotavoitteet ja resurssien käytön tavoitteet  
 • Arvoketjun luontovaikutusten arviointi 

Miten raati arvioi yrityksiä käytännössä? 

Raati hyödyntää yritysten arvioinnissa pisteytystä, jossa yrityksille annetaan pisteet kunkin arviointikriteerin kohdalla asteikolla 0–3. Raati voi antaa myös puolikkaita pisteitä. Lopuksi raati arvioi kokonaispisteet samalla asteikolla (0–3). 

Arvioiko raati kaikki listalle hakeneet yritykset? 

Sitra ja konsulttikumppani tekevät kaikille hakijayrityksille esiarvioinnin, jonka pohjalta raati valitsee yritykset loppuarviointiin. Loppuarviointiin valittavien yritysten määrä riippuu hakijoiden kokonaismäärästä. 

Raati valitsee esiarvioinnin läpäisseistä yrityksistä lopulliselle listalle noin 40–80 yritystä. Sitra päättää näiden yritysten lukumäärän prosessin aikana. Sitran päätökseen vaikuttaa esimerkiksi listalle hakeneiden yritysten kokonaismäärä. 

Onko lista Sitran näkemys Euroopan parhaista kiertotalousyrityksistä? 

Ei. Listan tarkoitus ei ole selvittää Euroopan parhaita, luontokadon pysäyttämiseen osallistuvia kiertotalousyrityksiä. Lista on arviointiprosessin pohjalta muodostettu kokonaisnäkemys tämän hetken ajankohtaisimmista ja mielenkiintoisimmista kiertotalousratkaisuista, jotka torjuvat luontokatoa. 

Laittaako Sitra yritykset paremmuusjärjestykseen? 

Sitra ei listaa yrityksiä paremmuusjärjestykseen arviointityössä. Sitra julkaisee kaikkien listalle hakeneiden yritysten nimet verkkosivuillaan. Listan tarkoitus on esitellä mielenkiintoisia luontokatoa pysäyttämiseen tähtääviä kiertotalousratkaisuja ilman paremmuusjärjestystä. 

Ovatko valintojen perustelut julkisia? 

Sitra ei julkaise valintojen perusteluja. Sitran asiantuntijat voivat kuitenkin käydä valintojen perusteluja läpi listalle hakeneen tai listalle ehdotetun yrityksen edustajan kanssa. Sitra julkaisee arviointikehikon ja -perusteet kokonaisuudessaan listan julkistamisen yhteydessä. 

En päässyt listalle, keneen voin olla yhteydessä? 

Voit olla yhteydessä Sitran asiantuntijoihin Riku Sinervoon (riku.sinervo@sitra.fi) ja Tim Forslundiin (tim.forslund@sitra.fi). 

Voiko listalle hakea myöhemmin? 

Jatkuvaa hakua listalle ei ole. Sitra tiedottaa sitra.fi:ssä ja viestintäkanavissaan, jos haku aukeaa uudelleen. 

Mistä on kyse?