archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Luonto tarjoaa hyvinvointia ja bisnesmahdollisuuksia

Kirjoittaja

Julkaistu

Tutkimusten mukaan luonnolla on monenlaisia ihmisen hyvinvointia ja terveyttä edistäviä vaikutuksia. Luonnon näkeminen vähentää vihan ja ahdistuksen tunteita sekä väsymystä. Luonnossa oleminen alentaa verenpainetta ja nostaa vastustuskykyä lisäävien valkosolujen määrää veressä. Luonnossa liikkujilla on vähemmän psyykkisiä ongelmia. Jos luonto saadaan ihmisten ulottuville ja ihmiset luontoon, hyvinvointi yhteiskunnassamme lisääntyy. Luonto tarjoaa myös valtavan määrän bisnesmahdollisuuksia, joita vielä ei osata täysin hyödyntää.

Luonto on Suomen erityisosaamista, mutta luonnon hyvinvointivaikutuksia tunnetaan ja hyödynnetään meillä vielä aivan liian vähän. Laajentamalla kykyä lukea ja ymmärtää luontoa, voimme löytää uusia ratkaisuja yhteiskuntamme ongelmiin ja lisätä kansalaisten hyvinvointia. Samalla syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Luonnonlukutaito auttaa ymmärtämään luonnon prosesseja ja luonnon hyvinvointivaikutuksia sekä yhdistämään niitä osaksi palveluita, jotka edistävät ihmisten terveyttä ja hyvinvointia pitkällä tähtäimellä.

Hyvä kaupunkisuunnittelu edistää terveyttä

Suomi ikääntyy ja elintason, liikkumattomuuden sekä iän mukanaan tuomien sairauksien määrä kasvaa. Kansantaloudellisesti on välttämätöntä kehittää uusia palveluja ja toimintamalleja, joilla terveydenhoitokuluja voidaan pienentää. Entistä tärkeämpää terveydenhuollossa on sairauksien ennaltaehkäisy.

Yhä useampi maailman ihminen asuu kaupungeissa. Hyvällä kaupunkisuunnittelulla ja arkkitehtuurilla  voidaan ehkäistä ennalta elintasosairauksia ja vähentää saasteiden aiheuttamia terveyshaittoja.

Tutkimusten mukaan luonto- ja viheralueet houkuttelevat ihmisiä liikkumaan. Hyvien kävelyteiden varrella asuvat liikkuvat lähes 50 prosenttia todennäköisemmin puoli tuntia päivässä kuin ne, joiden asuntojen lähellä ei ole kävelyteitä.

Sisätiloissa esimerkiksi kasveilla, viherseinillä, sisäpuistoilla, kukilla, kivillä ja muilla luontoelementeillä voidaan parantaa ihmisten hyvinvointia. Työntekijät ovat tutkimuksen mukaan tyytyväisempiä työhönsä, kun työpaikalla on viherkasveja. Jos toimiston ikkunoista on näkymä luontoon, työntekijöillä on alhaisemmat stressitasot ja vähemmän sairauspoissaoloja.

Yksi euro pyöräteihin tuo kahdeksan euroa säästöinä

Ihmiset voivat psyykkisesti ja fyysisesti huonommin asuessaan kaupungissa, joka on tiiviisti rakennettu ja jossa on vähän vihreää ja luontoa ympärillä. Julkisia terveydenhoitomenoja voidaan vähentää rakentamalla vihreitä kaupunkeja ja suomalla ihmisille mahdollisuus liikkua luonnossa myös kaupungeissa.

Esimerkiksi pyöräily ehkäisee muun muassa sydänsairauksia, masennusta, aivohalvauksia, verenpainetautia, diabetestä ja muistisairauksia. Helsingissä on arvioitu, että pyöräilyn kaksinkertaistaminen vuoteen 2025 mennessä tuottaisi 80 miljoonan euron terveyshyödyt vuodessa. Yhden euron sijoitus pyöräteiden rakentamiseen ja ylläpitoon Helsingissä tuottaa kahdeksan euron hyödyn terveysvaikutuksina.

Tekniikka voi auttaa luonnon kokemisessa

Uudet luontolähtöiset hyvinvointipalvelut muodustuvat moniaististen kokemusten ja teknologian kehittyneenä yhdistelmänä. Koska luontokokemukset saadaan aistien välityksellä, aivo- ja aistitutkimus antaa tieteellistä pohjaa luontolähtöisten hyvinvointipalvelujen suunnittelulle. Mitä enemmän ymmärrämme luonnon hyvinvointivaikutuksia ja aisteja sekä niiden yhteisvaikutuksia, sen paremmin pystymme edistämään hyvinvointia vihreillä ympäristöillä.

Teknologian avulla voidaan entistä paremmin tunnistaa luonnon hyvinvointivaikutuksia ja kehittää hyvinvointipalveluita. Kännyköihin voidaan esimerkiksi ladata apuohjelmia, joilla allergikot ja astmaatikot saavat tiedon ulkoilman laadusta puhelimeensa.

Luonto tarjoaa valtavasti bisnesmahdollisuuksia

Luonnosta kumpuaa uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia ihmisten asumiseen, vapaa-ajanviettoon, hoivaan, hoitoon ja hyvinvointiin liittyvien tarpeiden tyydyttämisessä. Aineettomat palvelut voidaan tuoda aineellisten rinnalle. Esimerkiksi hiljaisuuden voi tuotteistaa. Myös maisema tai luonnon psyykkiset ja fysiologiset terveysvaikutukset voivat luoda mahdollisuuksia uusille palvelukokonaisuuksille.

Luontoa monipuolisesti ja kestävästi hyödyntävillä palveluilla on myös vientiarvoa. Suomen puhdas luonto on maamme matkailuvaltti. Luontomatkailua kehittämällä metsien jalostusarvo kasvaa, rahaa saadaan muustakin kuin perinteisestä puun myymisestä.

Lisätietoja löytyy Sitran 13.6. julkaisemasta kirjasta ”Luonnonlukutaito – Luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista”

Mistä on kyse?