Poiminnat
Arvioitu lukuaika 1 min

Mirjami Laitinen: Sähköisen asioinnin puolestapuhuja

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Säästöpaineet ovat lisänneet viranomaisten intoa sähköistää palveluja. Digitalisoinnin tulee helpottaa kansalaisten ja yritysten arkea. Haasteena on, miten palveluita tehdään kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja käyttäjäystävällisesti. Palveluväylä helpottaa tulevaisuudessa tiedonsiirtoa ja sähköinen tunnistaminen asiointia. Artikkeli Tietosuoja-lehdessä 4/2014.

Lue lisää: www.tietosuoja-lehti.fi/index.php?mid=2&pid=32&aid=3394

Mistä on kyse?