Arvioitu lukuaika 1 min

Mirjami Laitinen: Sähköisen asioinnin puolestapuhuja

Kuva: Hasse Kauhanen

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Säästöpaineet ovat lisänneet viranomaisten intoa sähköistää palveluja. Digitalisoinnin tulee helpottaa kansalaisten ja yritysten arkea. Haasteena on, miten palveluita tehdään kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja käyttäjäystävällisesti. Palveluväylä helpottaa tulevaisuudessa tiedonsiirtoa ja sähköinen tunnistaminen asiointia. Artikkeli Tietosuoja-lehdessä 4/2014.

Aihe

Sähköinen asiointi

Monipuolinen sähköisten palvelujen tuottaminen ja käyttö edellyttävät kansalaisen sähköistä tunnistamista ja tietokantojen välistä tietojen vaihtoa yhtenäisellä tavalla. Yhteisen palveluväylän kautta voidaan hyödyntää olemassa olevia julkisten organisaatioiden tietokantoja palvelujen tuottamisessa.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Mistä on kyse?