Haastattelu
Arvioitu lukuaika 3 min

Miten opettajat ja sosiaalityöntekijät puolustavat työssään demokratiaa? Kai Alhanen ja Hannu-Pekka Ikäheimo vastaavat

Harva julkisissa palveluissa työskentelevä mieltää tehtäväkseen demokraattisen yhteiskunnan vahvistamisen. Julkisten palveluiden piirissä tehdään silti demokratiatyötä päivittäin, sanovat tutkija ja kouluttaja Kai Alhanen sekä projektijohtaja Hannu-Pekka Ikäheimo.

Kirjoittajat

Noora Lindroos

Ilari Lovio

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Venäjän hyökkäys Ukrainaan muistutti eurooppalaisia järisyttävällä tavalla siitä, ettei demokratiassa eläminen ole itsestäänselvyys. Mutta miten demokratiaa ylläpidetään tai puolustetaan työssä ja arjessa?

Tähän teemaan pureutuu Kai Alhasen ja Elina Henttosen Sitralle kirjoittama Demokraattisten kohtaamisten käsikirja.

Julkaisu nojaa aineistoon, joka syntyi keväällä 2022 järjestetyissä Demokratian puolustusdialogeissa. Yksi dialogeissa noussut keskeinen havainto on, että vaaleissa äänestämisen välillä, suurin osa suomalaisista kohtaa demokraattisen valtion asioidessaan julkisten palveluiden asiakkaana.

Siksi voidaan väittää, että julkisten palveluiden piirissä tehdään juuri demokratiatyötä. Samasta syystä Demokraattisten kohtaamisten käsikirja on suunnattu erityisesti opettajille, sosiaalityöntekijöille, verovirkailijoille ja niin edelleen.

Kertokaa vielä, mistä tuoreessa julkaisussa on kyse, Sitran Hannu-Pekka Ikäheimo ja käsikirjan toinen kirjoittaja Kai Alhanen? 

Hannu-Pekka: Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan keväällä 2022, järjestimme vastareaktiona Demokratian puolustusdialogit. Nyt julkaistu käsikirja perustuu yli 500 ihmisen käymiin keskusteluihin, joissa pohdittiin omaa suhdetta demokratiaan. 

Kai: Käymme käsikirjassa läpi demokratian perusperiaatteita, edellytyksiä sekä keinoja, joiden avulla demokratiaa voi vahvistaa. Ihmiset kokevat julkisten palveluiden liittyvän vahvasti demokratiaan, joten käsikirjan keskittyy erityisesti julkisten palveluiden rooliin demokratian edistämisessä. 

Hannu-Pekka: Sanoisin, että käsikirja tarjoaa paitsi julkisen sektorin työntekijöille myös muille demokratiasta kiinnostuneille hyvän pohjan pohdiskella, mistä demokratiassa onkaan kyse ja miten sitä tehdään todeksi joka päivä.

Vaaleissa äänestämisen välillä, suurin osa suomalaisista kohtaa demokraattisen valtion asioidessaan julkisten palveluiden asiakkaana.

Miten julkisen sektorin työntekijät voivat vahvistaa demokratiaa? 

Kai: Koulusta ja muista julkisista palveluista saadut kokemukset muovaavat vahvasti käsitystämme siitä, millainen demokraattinen yhteiskunta on ja mikä on minun paikkani siinä. 

Hannu-Pekka: Juuri näin. Onnistunut kohtaaminen esimerkiksi sosiaalityöntekijän kanssa vahvistaa kansalaisen kokemusta osallisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Se lisää myös luottamusta yhteiskuntaan ja luotettavaan tietoon. 

Kai: Toisaalta julkinen palvelu voi myös synnyttää osattomuuden kokemusta ja tuottaa epäluottamusta yhteiskuntaan, jos kansalainen ei esimerkiksi tule lainkaan kuulluksi ja kohdatuksi. Tällaisilla arkisilla, demokraattisilla kohtaamisilla tai kohtaamatta jäämisillä on iso vaikutus demokratiaan. 

Miksi demokratiaa kannattaa puolustaa? Onko Suomen demokratia vaarassa heikentyä? 

Kai: Jos haluamme, että demokratia oikeasti toimii mielekkäällä tavalla, kehittyy eikä muutu huonommaksi, sitä pitää aktiivisesti puolustaa ja kehittää.  

Hannu-Pekka: Maailmalla on nähtävissä, että demokratioiden elintila tulee koko ajan ahtaammaksi ja autoritääriset valtiot liittoutuvat keskenään. Tilastojen mukaan maailman demokratiat ovat taantuneet viimeisen 15 vuoden ajan. Suomessakin on nähtävissä merkkejä demokratian heikentymisestä. 

Kai: Kyllä kansainvälisesti havaittu demokratioiden alamäki heijastuu väistämättä Suomeen. Historiaan peilaten voidaan todeta, että demokratiat kukoistavat ja kaatuvat yhdessä. 

Hannu-Pekka: Tässä ajassa on hullun tärkeää puolustaa demokratiaa, ei vain päättäjien neuvotteluhuoneissa, vaan myös julkisissa palveluissa ja osana jokaisen suomalaisen arkea. 

Jos voisitte antaa yhden neuvon jokaiselle, joka haluaa puolustaa demokratiaa, mikä se olisi? 

Kai: Kannustan julkisella sektorilla työskenteleviä ajattelemaan omia asiakkaitaan kansalaisina, ei asiakkaina. Tällainen ajattelutavan muutos voi muuttaa arkisen

tilanteen demokraattiseksi kohtaamiseksi. Asiakasta vain palvellaan, mutta kansalaisen kanssa ongelmaa ratkotaan yhdessä.  

Hannu-Pekka: Mieti, millä tavoin voit osallistua demokratiaan osana arkeasi. Esimerkiksi yhteisölliseen toimintaan osallistuminen tukee demokratiaa. Ehkä olet jo mukana vapaaehtoisena lapsen harrastustoiminnassa tai taloyhtiön hallituksessa? Tai voisiko kansalaisjärjestön toiminta olla sinun juttusi?  Lue myös Demokraattisten kohtaamisten käsikirja.

Mistä on kyse?