Poiminnat
Arvioitu lukuaika 1 min

Motiva ja Sitra keräävät kokemuksia puhtaan energian yhteishankinnoista

Aurinkosähkön käyttöönottoa on viime vuosina vauhditettu yhteishankintakampanjoilla eri puolilla Suomea. Motiva kokoaa Sitran toimeksiannosta yhteishankintojen järjestäjien, järjestelmätoimittajien ja kuluttajien kokemuksia toteutetuista hankkeista ja näkemyksiä siitä, miten yhteishankintoja tulisi kehittää.

Julkaistu

Uusien puhtaan energian teknologioiden, kuten aurinkosähköjärjestelmien, käyttöönotto ja yleistyminen kotitalouksissa on hidasta. Motivan aiemmin keräämistä tiedoista ilmenee, että kuluttajat mielellään odottavat teknologian yleistymistä ja edelläkävijöiltä saatua vahvistusta saavutettavista hyödyistä.

”Aurinkosähkö on kohtuullisen iso investointi, joten on luonnollista harkita hankintaa huolellisesti. Teknologiana se on luotettavaa ja kuluttajalle vaivatonta, mutta vielä kohtalaisen vierasta valtaosalle suomalaisista. Yhteishankinta voi madaltaa kynnystä hankkia aurinkosähköjärjestelmä omalle katolle, kun mukana on tekniikkaan perehtynyt koordinaattori ja vertaistukea lähellä”, sanoo asiantuntija Milja Aarni Motivasta.

Sitran asiantuntija Lotta Toivosen mukaan yhteishankinta on toistaiseksi vain vähän hyödynnetty mahdollisuus puhtaan energian ratkaisujen edistämisessä. Yhteishankinnoista on kuultu hyviä kokemuksia, mutta samalla on havaittu epäröintiä hankinnan loppuun viemisessä.

Kysely on suunnattu kaikille, jotka ovat jo toteuttaneet tai suunnitelleet toteuttavansa puhtaan energian yhteishankintoja: kuluttajille, hankkeiden järjestäjille sekä laitetoimittajille ja asennusliikkeille.

Lisätietoja

Mistä on kyse?