archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Näihin haasteisiin HTK-valmennusliiga tarttuu

Terveyskeskusliigassa olet osa liikettä, jossa julkisen sektorin sosiaali- ja perusterveydenhuollosta tulee entistä parempi.

Kirjoittaja

Harri Männistö

Julkaistu

Toimivien ohjelmien kehittäminen lähtee ongelmien ja tarpeiden ymmärtämisestä.

Huomisen terveyskeskus -valmennusliiga keskittyy valittujen valmennusohjelmien toteuttamiseen, vertaisoppimiseen, sekä kokemusten levittämiseen mahdollisimman laajalti tuleviin maakunnan jatko-ohjelmiin sekä muihinkin maakuntiin.

Kannustamme hanke- ja rahoitushakuun osallistuvia tutkimaan, mikä oikeasti on kilpailukyvylle tärkeää ja miten se vaikuttaa valmennusohjelman sisältöön ja toteuttamiseen.

Hyvät valmennusohjelma-käytännöt tekevät arjesta parempaa niin terveyskeskusten asiakkaille kuin henkilöstölle. Liigassa olet osa liikettä, jossa julkisen sektorin sosiaali- ja perusterveydenhuollosta tulee entistä parempi. Myös kokemuksista ja opeista sekä hyvistä käytännöistä kertominen, jakaminen ja palautteen saaminen ovat olennainen osa HTK-valmennusliigaa.

Tavoitteena kilpailukykyinen ja asiakaslähtöinen arki

Liigaan valittujen valmennusohjelmien aikana tarkoituksena on päästä terveyskeskusten arjen tasolla haastamaan itseä ja oppimaan lisää palvelumuotoilusta, kokeiluista, vaikuttavuudesta, markkinadynamiikasta, tilannekuvajohtamisesta, markkinoinnista/viestinnästä tai muusta parempaa asiakaskokemusta ja kilpailukykyä edistävästä arjesta.

Esimerkki jo toteutetusta valmennusohjelmasta löytyy Sitran Iisalmen ja Kiuruveden terveyskeskusten henkilöstölle toteuttamasta Soteuttamo –TK-koulun starttipaketista, jossa esitetään myös kokemuksia ja ehdotus miten tehdyn ohjelman pohjalta vastaavan voisi toteuttaa.  Lisätietoja Soteuttamo TK-koulusta sekä starttipaketista saat Sitrasta.

HTK-valmennusliigaan valitut jatkavat valmennusohjelmiensa kehittämistä vertaisoppimisen hengessä Sitran järjestämässä verkostossa kolmessa työpajassa. Nämä ovat intensiivitapaamisia, joiden tavoitteena on jalostaa valmennusohjelmia, mahdollistaa valittujen joukkueiden vertaisoppiminen sekä jakaa ohjelmien sisällöt muidenkin maakuntatoimijoiden kesken vastaavien tulevien ohjelmien suunnittelemiseksi. Työpajojen tarkat sisällöt suunnitellaan maakuntien tarpeiden pohjalta.

Sparraustuki

Sitra sparraa hakijoita hakemusten teossa, niiden valmennusohjelmien suunnittelussa sekä hakemusten TK-joukkueen kokoamisessa. Sitra myös kertoo toteuttamastaan Soteuttamo-TK-koulu-pilotista ja mitä siitä voi oppia hakemuksia tehdessä.

Valitut valmennusohjelmat saavat lisäksi verkosto-työpajojen kautta tuekseen oppimismahdollisuuden muilta valmennusohjelmilta, sekä verkostoon kuuluvilta muilta maakunnilta esim. parhaiden terveyskeskuskäytäntöjen jakamisen kautta sekä verkostotapaamisiin osallistuvien asiantuntijoiden kautta.

Rahallinen tuki

Sitra tukee jokaista valmennusliigaan valittua valmennusohjelman ulkoisten ostopalveluiden (esim. palvelumuotoiluosaamisen) rahoittamista 20-40 000 euron rahoitusavustuksella. Rahoitusavustuksen summa ja käyttökohteet perustuvat hakemuksessa esitettyyn valmennussuunnitelmaan. Sitra ei osallistu valmennusohjelmien johtamiseen tai toteuttamiseen, tämän työn edellytämme kunkin hakijan resurssoivan itse. Sitra ei myöskään osallistu palkka-, matka- tai yleiskustannuksiin tai vastaaviin. Tuki maksetaan hakevalle juridiselle oikeushenkilölle. Hakija vastaa tuen mahdollisista veroseuraamuksista.

Lopputyöt

HTK-valmennusliigaan valitut jättävät valmennusraporttinsa 31.1.2019 mennessä.

Valmennusliigan päätöstilaisuus pidetään 15.2.2019.

Mistä on kyse?