Siirry suoraan sisältöön

Kuva: Minna Hemmilä / Sitra

Julkaistu 01.03.2019

Osaamispohjainen kilpailukyky on Suomen jatkuvan menestyksen moottori

Ehdotamme strategiseksi tavoitteeksi (10-20v): Osaamispohjainen kilpailukyky on Suomen jatkuvan menestyksen moottori.

Ehdotamme hallituskauden tavoitteeksi (4v.): Strateginen kasvupolitiikka tukee Suomen elinkeinorakenteen monipuolistumista ja arvonlisää. Suomessa tiedostetaan elinikäisen oppimisen välttämättömyys ja edellytykset siihen tuodaan jokaisen ulottuville.

Missä mennään?

Nykytila

Suomen menestys globaalissa taloudessa on perustunut korkeaan osaamiseen. Maailmantalouden taantuma kuitenkin paljasti Suomen kansainvälisesti kilpailukykyisen elinkeinorakenteen kapeuden. Uusia kasvualoja ei synny riittävästi ja makrotalouden ongelmat heijastavat elinkeinorakenteen rapautumista.

Suomen kilpailukyvyn kannalta on keskeistä, että elinkeinorakennetta onnistutaan uudistamaan ja elinikäistä oppimista ja kyvykkyyksien jatkuvaa kehittymistä tuetaan. Nykyiset rakenteet, kuten rahoitusjärjestelmä, sekä asenteet, yksilöiden valmiudet ja koulutustarjonta eivät riittävästi tue joustavaa, elinkaareen eri vaiheessa tapahtuvaa oppimista. Muuttuviin osaamistarpeisiin ei voida reagoida riittävän ketterästi.

Tätä kohti!

Tavoitetila

Elinikäisen oppimisen politiikassa osaamista, työtä ja osallisuutta tarkastellaan hyvinvoinnin rakennusaineina. Osaamisen käytetyt resurssit nähdään tuottavina investointeina Suomen kilpailukykyyn.

Koulutusjärjestelmä takaa jokaiselle suomalaiselle laajan osaamispohja ja jatkuvan oppimisen edellytykset. Sen päälle voidaan joustavasti rakentaa laadukasta syväosaamista eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa. Tätä tukeva elinikäisen oppimisen politiikka perustuu saumattomalle sektorirajat ylittävälle yhteistyölle.

Korkeatasoinen osaaminen mahdollistaa elinkeinorakenteen tavoitteellisen uudistumisen. Suomen kilpailukyvyn kehittämisessä panostetaan määrätietoisesti ylivoimaisen lisäarvon luomiseen. Suomessa on kansainvälisesti kilpailukykyinen yrityssektori, joka luo uusia korkean lisäarvon työpaikkoja. Suomi on houkutteleva työympäristö huippuosaamiselle

Kärkihanke-esimerkkejä

  1. Liiketoimintaekosysteemit kasvupolitiikan kärjeksi. Otetaan käyttöön kasvupolitiikan toimintamalli, jonka avulla tunnistetaan, valitaan ja kehitetään uusia liiketoimintaekosysteemejä.
  2. Elinikäinen oppiminen Suomen vahvuudeksi. Toteutetaan kattava elinikäisen oppimisen uudistus.
  3. Kiertotalouskoulutus. Ymmärrys uudesta, kestävästä ja tehokkaammasta taloudesta juurrutetaan kaikkeen osaamiseen. Suomalainen koulutusjärjestelmä tarjoaa läpileikkaavasti kiertotalouden perusteet kaikille aloille. Tavoiteena on, että myös työssäkäyviä osallistuu oppilaitosten tarjoamaan kiertotalousaiheiseen täydennyskoulutukseen.

Mistä on kyse?