archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Osaamisvaje suurin haaste työn murroksessa

Keskustelu työn häviämisestä voi johtaa harhaan ja jättää huomiotta muut työn murroksessa jo vaikuttavat trendit, sanoo Välähdyksiä tulevaisuudesta -raportin kirjoittanut Marjaana Toiminen.

Julkaistu

Työn murros, digitalisaatio ja älykäs automaatio muuttavat seuraavina vuosikymmeninä paitsi toimialoja ja yrityksiä, myös työntekijältä vaadittavia ominaisuuksia. Välähdyksiä tulevaisuudesta -raportin mukaan tulevaisuuden työidentiteetin elementtejä ovat kyky nähdä mahdollisuuksia ja rohkeus tarttua niihin. Lisäksi tarvitaan kykyä lukea tulevaa ja päätellä, mitä osaamista tarvitaan.

MindMill Networkin senior advisor Marjaana Toiminen haastatteli raporttiaan varten lähes 30 asiantuntijaa, tutkijaa ja yritysjohtajaa eri toimialoilta. Selvityksen tarkoituksena on pohtia, miten työ todennäköisesti muuttuu, mitä uutta työtä syntyy ja mitä murros tarkoittaa yksittäisen työntekijän kannalta.

”Oman työidentiteetin arviointi ei ole helppoa, eikä murroksen mukainen taitojen päivityskään. On eri asia nähdä, että uteliaisuus ja kyky oppia uutta ovat tärkeimpiä ominaisuuksia tulevaisuudessa kuin ymmärtää, mitä ne itse kullekin tarkoittavat. Siihen tarvitaan tukea, jollaista on vielä toistaiseksi työelämässä vähän tarjolla”, Toiminen huomauttaa.

Digitaalisen murroksen edetessä myös yrityskulttuuri ja johtamistavat muuttuvat: arvot ja erilaiset itseohjautuvuuteen sekä osallisuuteen perustuvat toimintatavat ovat entistä tärkeämpiä. Tulevaisuudessa työntekijöitä palkataan useammin laajennettuun työrooliin kuin rajattuun toimenkuvaan.

Toimisen mukaan työtehtävien ja ammattien muutos sekä osaajapula näkyivät jo lähes kaikkien haastateltavien yrityksissä: ”Asiantuntijoiden ja yritysjohtajien näkemykset työn tulevaisuudesta ovat kuitenkin optimistisia, ja osaamispula näyttää olevan vielä pitkään suurempi uhka kuin robotisaation aiheuttama työttömyys.”

Arviot automaation ja tekoälyn vaikutuksista työelämään ovat usein ristiriitaisia. Niissä ei myöskään oteta riittävästi huomioon teknologian soveltamista hidastavia tekijöitä, uuden työn syntyä tai muita yhteiskunnallisia muutoksia.

”Yleinen käsitys on, että automaatio ja tekoäly lisäävät ihmisen kyvykkyyttä ja muuttavat työtehtäviä. Työtehtäviä ja ammatteja kyllä katoaa, mutta vielä useammin työtehtävät ja niissä tarvittavat taidot muuttuvat. Keskustelu ammattien katoamisesta vie huomion pois sekä mahdollisuuksista että tavoista vastata muutokseen.”

Välähdyksiä tulevasta -selvityksen rahoittivat Työeläkevakuuttajat Tela ja Sitra.

”Työ uudistuu, kuten se on uudistunut ennenkin historiassa. Nyt on oikea aika hakea positiivisia suuntaviivoja siihen, minne ja miten uutta työtä syntyy, jotta toivo ja luottamus tulevaisuuteen säilyvät. Näissä keskusteluissa luodaan edellytyksiä ja mahdollisuuksia sille, että eläke kasvaa kaikenlaisista ansioista myös tulevaisuudessa”, painottaa Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

”Teknologian kehityksen myötä rakentuva uusi työ voi olla entistä mielekkäämpää ja samalla myös vaativampaa. Yksilön menestys ja motivaatio työssä riippuvat pitkälti osaamisesta ja myös asenteista – siitä, miten rohkeita tai arkoja olemme tarttumaan eteen tuleviin tilaisuuksiin”, lisää puolestaan Sitran johtaja Timo Lindholm.

Lisätietoja:

Marjaana Toiminen, senior advisor, MindMill Network puh. 0407082648, marjaana@mindmillnetwork.com

Suvi-Anne Siimes, toimitusjohtaja, Tela, puh. 0400 414303, suvi-anne.siimes@tela.fi

Timo Lindholm, johtaja, Sitra, puh. 0294 618 226, timo.lindholm@sitra.fi

Välähdyksiä tulevaisuudesta -raportin voi ladata täältä.

Mistä on kyse?