archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Osaava kaavoittaja vähentää kustannuksia ja päästöjä

Yhdyskunnissa investointiprosessit ovat pitkiä ja monivaiheisia. Kaavoittajat ovat ratkaisevassa roolissa, sillä heidän tekemänsä valinnat mahdollistavat tai vaikeuttavat uusiutuvan energian käyttöönottoa yhdyskunnassa. Valintojen oikeaan suuntaamiseen tarvitaan energia-ja yhdyskuntasuunnittelijoiden yhteistyötä. Tätä voidaan tukea koulutuksella.

Julkaistu

Artikkeli on muokattu Kuntatekniikka-lehdessä 5/2012 ilmestyneestä Arto Nuorkiven ja Anna-Maija Ahosen kirjoituksesta

Yhdyskunnissa investointiprosessit ovat pitkiä ja monivaiheisia. Kaavoittajat ovat ratkaisevassa roolissa, sillä heidän tekemänsä valinnat mahdollistavat tai vaikeuttavat uusiutuvan energian käyttöönottoa yhdyskunnassa. Valintojen oikeaan suuntaamiseen tarvitaan energia-ja yhdyskuntasuunnittelijoiden yhteistyötä. Tätä voidaan tukea koulutuksella.

Suurin yksittäinen syy ilmastomuutokseen on fossiilisen energian kulutus eri muodoissa ja eri tarkoituksissa. Näitä ovat asuminen, liikenne ja teollisuus – kaikki yhdyskunnan perustoimintoja.

Modernilla kaavoituksella voidaan vähentää kunnan kustannuksia ja samalla alentaa sekä energian tarvetta että päästöjä. Käypiä keinoja ovat yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, rakennusten suuntaus ja sijoittaminen sekä materiaalivalinnat.

Kriittiselle energiaosaamiselle tarvetta

Suoritimme kartoituksen yliopistoista, joissa kaavoittajille opetetaan energia- ja päästöasioita. Yhdysvalloissa ei ollut ainuttakaan, sen sijaan Kanada tarjoaa koulutusta yhden yliopiston turvin. Euroopasta vastaavia yliopistoja löytyi yhtensä kolme: Saksasta, Tanskasta ja Suomesta. Koulutustarjonta on siis varsin vaatimatonta verrattuna siihen, miten kriittistä ilmastonmuutoksen hidastaminen on.

Kansainvälinen suunnittelukoulujen järjestö AESOP, jossa on jäseninä lähes 200 koulua, piti kolmipäiväisen konferenssin Turkin Ankarassa heinäkuussa 2012. Muutoin ansiokkaiden sessioiden joukosta ainoastaan kahdessa käsiteltiin energian ja yhdyskuntasuunnittelun suhdetta. Voikin sanoa, että energia-asioiden vaikutus yhdyskuntasuunnitteluun on vasta heräämisvaiheessa. Horros ei kuitenkaan saisi enää jatkua.

Energia-ala hämmennyksen vallassa

Energia-alakin on muutoksen kourissa: sen on totuttava alenevaan myyntiin ja tuotannon muuntamiseen uusiutuvia energioita käyttäväksi. Esimerkiksi kaukolämmön tavoitteeksi on asetettu hiilineutraali tuotanto vuoten 2050 mennessä. Tavoite on haastava, sillä tällä hetkellä 80 % kaukolämmöstä tuotetaan uusiutumattomilla polttoaineilla, joihin turvekin luetaan. Tavoitteen toteutuminen edellyttää lähes koko tuotannon muuttamista fossiilisesta uusiutuvaksi alle 40 vuodessa.

Liiketoiminnan perusteet ovatkin muuttumassa täydellisesti energia-alalla.

Koulutus auttaa yhteiseen tekemiseen

Aalto PROssa toteutettiin 2011–2012 yhdeksän kuukauden mittainen pilottikoulutus Energia yhdyskuntasuunnittelussa. Siinä 25 kaavoittajaa perehdytettiin uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden kaavoitukselle tarjoamiin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin. Tavoitteena oli, että koulutuksen läpikäyneet osaajat kykenisivät tekemään sellaisia suunnitteluratkaisuja, jotka pienentäisivät hiilijalanjälkeä kaavoitusprosessin kaikissa vaiheissa. Osallistujat saapuivat eri puolilta Suomea: Helsingistä Ouluun ja Mynämäeltä Mikkeliin. Kaavoittajat edustivat kaupunkeja, maakuntaliittoja, ELY-keskuksia ja konsulttitoimistoja.

Koulutuksen aikana osallistujat laativat viisi projektityötä viiden hengen ryhmissä. Projektitöissä sovellettiin opittua käytännön kohteissa seuraavasti:

  1. Kuinka uusiutuva energian käyttöä voidaan edistää todellisissa kohteissa Sipoon Talmassa, Mikkelin Riutassa, Kuopion Julkulassa, Jyväskylän Kankaassa, Espoon Niipperinniityssä ja Oulun Hiukkavaarassa?
  2. Kuinka eri kaavoituksen arviointimittarit ottavat huomioon uusiutavan energian käytön sekä energiatehokkuuden lisäämisen suunniteltavassa kohteessa ja kuinka mittareita pitäisi parantaa?
  3. Kuinka uusiutuvan energian kytkökset tulisi sisällyttää suunnitteluun eri kaavatasoilla (katso kuva)?

Lähde: Klapp, Oja, Seppänen, Tulonen. Energia yhdyskuntasuunnittelussa-koulutuksen projektityö

Koulutuksen tuloksena on valmistettu koulutusmateriaali, jota muutkin yliopistot voivat vapaasti käyttää. Materiaali sisältää tekstien lisäksi noin 300 kalvoa, jotka on käännetty 10 Euroopan kielelle, myös suomeksi. Lisäksi Suomessa toteutetun koulutuksen projektitöistä tehdään julkaisu, joka ilmestyy loppuvuodesta 2012.

Aalto PROssa toteutettu kurssi oli osa Euroopan tasoista ohjelmaa, jossa Aalto-yliopiston johdolla on pilotoitu kaavoittajien koulutusta Suomen lisäksi Englannissa (Watford ja 19 muuta paikkakuntaa), Saksassa (mm. Frankfurt, Munchen, Augsburg, Berliini), Espanjassa (Barcelona) ja Unkarissa (Debrecen).

Koulutus on saanut voimakasta rahallista tukea EU:lta (Intelligent Energy Europe) sekä Suomessa Sitralta, Helsingin Energialta, Energiateollisuudelta ja Uudenmaan liitolta. Lisäksi koulutuksen ohjaamiseen ovat osallistuneet Kuntaliitto ja Motiva Oy.

Suomessa koulutus jatkuu siten, että energia-moduleja liitetään YTK:n pitkään kurssiin, Arkkitehtiosaston kursseihin ja AaltoPron täydennyskoulutusohjelmiin. Pilottikurssia ei ihan heti ainakaan toisteta samanlaisena, sillä suoritetun pilottikoulutuksen mukaista laajaa ohjelmaa ei näinä leikkausten aikoina – ikävä kyllä – pidetä asiakkaiden piirissä kannattavana investointina. Ainakaan vielä.

Kirjoittajat:
Arto Nuorkivi ja Anna-Maija Ahonen

 

 

 

Mistä on kyse?