artikkelit
Arvioitu lukuaika 2 min

Paikkoja näkijöille ja tekijöille

Viheliäisiä ongelmia on vaikea taklata yksin. Siksi yksi Sitra Labin keskeinen teesi on edistää verkostoitumista ja verkostoja erilaisissa tilanteissa. Haluamme fasilitoida erilaisia yhteisöjä, joihin voi osallistua omien intressien sekä mahdollisuuksien puitteissa tekijän, osallistujan tai seuraajan rooleissa.

Kirjoittaja

Mikael Seppälä

Julkaistu

Sitra Labiin liittyy kolme yhteisöä: tulevaisuuslaboratorio, muutoksentekijät ja pomminpurkajat. Mistä näissä kaikissa on kyse ja miten pääsee mukaan?

Tulevaisuusboratorio

Sitra Labin tulevaisuuslaboratorio on 30 hengen joukko yhteiskunnan eri suunnista. Tulevaisuuslaboratorioon oli avoin haku helmis-maaliskuussa 2019. Valitussa ryhmässä yhdistyvät erilaiset näkökulmat, organisaatiotaustat ja asiantuntijuuden muodot. Sitra Labin laboratorioryhmäläisiä voi kohdata avoimissa tapahtumissamme.

Tulevaisuuslaboratorio on prosessi, jonka tuloksena syntyy kunnianhimoisia missioita lasten ja nuorten eriarvoisuuden vähentämiseksi sekä konkreettisia kokeiluja ja kehitysohjelmia, joilla ongelmaan tartutaan. Ongelma ei kuitenkaan ratkea ilman lasten ja nuorten ääntä. Siksi Sitra Labin laboratorio keskustelee ja työskentelee yhdessä lasten ja nuorten kanssa prosessin aikana.

Pomminpurkajat lasten ja nuorten asialla

Sitra Lab haluaa tuoda yhteen tulevaisuuslaboratorion taustaorganisaatiot ja muita kumppaneita, jotka kokevaksi lapsia ja nuoria koskevan jaetun päämäärän edistämisen itselleen merkitykselliseksi. Verkosto on vasta käynnistymässä, mutta sen puitteissa on tarkoituksena selvittää, mitä voisimme tehdä yhdessä nostaaksemme lasten ja nuorten asiat yhteiseen keskusteluun ja kuinka voisimme muodostaa laajemman yhteisön asian puolesta toimivien kesken.

Lasten ja nuorten eriarvoisuutta taklaavan pomminpurkajien verkoston starttiin pääset mukaan vaikkapa tämän tapahtuman kautta: Yhdessä lasten ja nuorten eriarvoisuuden asialla 3.6.2019

Muutoksentekijöiden yhteisö

Sitra Labin muutoksentekijöiden yhteisön puitteissa kehitämme yhteistä ymmärrystä siitä, miten yhteiskunnallisia, viheliäisiä ongelmia voitaisiin taklata. Muutoksentekijöiden yhteisössä voi osallistua tapahtumiin, läbinaareihin tai seurata aihepiiriä eri medioiden puitteissa sillä aktiivisuuden tasolla, mikä itselle sopii.

Sitra Labin muutoksentekijöiden yhteisöön pääset mukaan Facebookissa: http://facebook.com/groups/sitralab

Jos et käytä Facebookia, liity Sitra Labin sähköpostilistalle saadaksesi kuukausittaiset nostot kiinnostavista linkeistä sekä mahdollisuuksista osallistua ja oppia: https://www.sitra.fi/tilaa-uutiskirjeita/

Mistä on kyse?