Arvioitu lukuaika 1 min

Palvelupakettien mittaristo julki

THL on yhteistyössä Sitran palvelupakettihankkeen kanssa tarkastellut sosiaali- ja terveydenhuollon laadun ja vaikuttavuuden mittareita.

Sitra: Ikäihminen Kompassitorilla muiden joukossa Helsingissä 19.3.2015. Kuva: Sari Gustafsson

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Johtava asiantuntija, Demokratia ja osallisuus, Sitra

Julkaistu

THL on yhteistyössä Sitran palvelupakettihankkeen kanssa tarkastellut sosiaali- ja terveydenhuollon laadun ja vaikuttavuuden arvioinnissa käytettäviä indikaattoreita. Tarkastelun tuloksena syntynyt raportti on nyt julkaistu. Palvelupaketeissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on kuvattu kokonaisuuksina, jotka on määritelty Sitran koordinoimassa laajassa asiantuntijatyössä.

Aihe

Sote-rahoitus

Terveydenhuollon ongelmina pidetään muun muassa palvelujen käyttäjien keskinäistä epätasa-arvoisuutta ja asiakaslähtöisyyden, koordinaation, kannustimien sekä kustannusten ja laadun läpinäkyvyyden puutetta. Nykyinen järjestelmä keskittyy sairauksien hoitoon, mutta ei tue terveyden edistämistä.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Johtava asiantuntija, Demokratia ja osallisuus, Sitra

Julkaistu

Mistä on kyse?