archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Politiikkadialogi kiertotaloudesta jatkui Brysselissä: Ekosuunnittelulla kestävämpiä tuotteita

Kirjoittaja

Ernesto Hartikainen

Julkaistu

”Kiertotaloudessa on valtava potentiaali” sanoi Euroopan komission ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella avauspuheenvuorossaan Sitran ja European Policy Centren (EPC) yhteistilaisuudessa Brysselissä 8.12.2015. Vella  korosti uuden kiertotalouspaketin monipuolisempaa luonnetta vuoden takaiseen pakettiin verrattuna. Erityisesti tuotteiden suunnitteluun tulisi vaikuttaa ja siksi Ecodesign-direktiivi tulisi olemaan avainasemassa muutoksen aikaansaamiseksi. Helpommin kierrätettävät tuotteet tulisivat saamaan taloudellisia kannusteita laajennetulla tuottajavastuulla. Komissaari Vella nosti työkaluiksi lisäksi esille muun muassa resurssitehokkuusmerkinnät (resource efficiency labelling) ja suunnitellun vanhenemisen kitkemiseksi perustettavat puolueettomat tuotetestausohjelmat.

EU:n uusi kiertotalouspaketti julkaistiin 2.12.2015. Sen tavoitteena on edistää Euroopan talouskehitystä entistä tehokkaammalla resurssien käytöllä. Järjestimme 4.12.2015 Finlandia-talolla tapahtuman, jossa uutta pakettia oli esittelemässä Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen. EPC:n kanssa järjestetyssä yhteisessä politiikkadialogissa Brysselissä kiertotalouspakettia oli puolestaan esittelemässä komissaari Vella. Brysselissä lisäksi keskusteluun osallistuivat italialainen europarlamentaarikko Simona Bonafè, Euroopan kauppakamarijärjestö Eurochambersin EU-asioiden johtaja Ben Butters, Eurooppalaisen ympäristötoimiston (EEB) EU-politiikan johtaja Pieter De Pous sekä Sitran johtava asiantuntija Kari Herlevi. Keskustelua moderoi EPC:n Annika Hedberg.

”Vuoden takainen kiertotalouspaketti ei ollut tasapainoinen”, sanoi europarlamentaarikko Simona Bonafè puheenvuorossaan. ”Se ei tarkastellut kiertotaloutta riittävän laajasti keskittyen pitkälti jätekysymyksiin.” Silti hänen mielestään uudet kierrätystavoitteet ovat riittämättömiä ja Euroopan parlamentti tullee puuttumaan niihin vielä. Bonafè oli huolestunut, sillä hänen mielestään jätteiden ennaltaehkäisyyn liittyvät tavoitteet puuttuivat täysin.

”Paketin tulisi keskittyä toimenpiteisiin, jolla perässä kulkevat jäsenvaltiot saataisiin nostettua EU:n kärkimaiden tasolle”, arvioi Eurochambersin Ben Butters. Hän painotti PK-sektorin tärkeyttä EU:n talouskehityksessä ja uusien työpaikkojen syntymisessä. Tutkimus ja kehitys -toiminta on tärkeää, sillä uusia teknologioita, prosesseja ja liiketoimintamalleja tarvitaan.

Pieter de Pous EEB:ltä huomautti, että uusi kiertotalouspaketti on YK:n 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden asettamisen jälkeen ensimmäinen iso politiikkapaketti Euroopan komissiolta. Lisäksi hän korosti, että biotaloudesta puhuttaessa on huomioitava, että se on muutakin kuin vain bioenergiaa. Biomassan käytössä on oltava resurssitehokkaampia. ”Kierrätystavoitteiden on myös kannustettava maita, jotka ovat kierrätyksen suhteen jo edistyneitä”, vaati de Pous. Suurin ongelma lienee laajempien tavoitteiden asettamisen puute. Hän kyseenalaisti linkityksen laajempaan Euroopan strategiaan, Junckerin ohjelmaan tai esimerkiksi Vision 2020 -ohjelmaan.

”Suomessa kiertotalous nostettiin jo nykyiseen hallitusohjelmaan” kertoi Sitran Kari Herlevi puheenvuorossaan esitellen Suomen ja Sitran toimia kiertotalouden teemassa. ”Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle on tunnistettu ja aiheeseen on myös tartuttu.” Hän muistutti, että biotalous, digitaalisuus ja palveluiden kehittäminen ovat keskeisiä elementtejä kiertotalouden edistämisessä. Vahvaa linkkiä uusiutuvaan energiaan ja ilmastonmuutokseen liittyviin toimenpiteisiin ei tuotu vielä esille uudessa kiertotalouspaketissa. Sitä kaivataan.

”Kuka päättää, mitkä materiaalit ovat kierrätettävissä tuottajavastuun näkökulmasta, jos kaikki kierrätettävissä oleva materiaali kielletään kaatopaikoilta?” kysyi kartonkijuomapakkausalaa Belgiassa edustava ACE -allianssi nostaen esille mielenkiintoisen yksityiskohdan uusien direktiivien luonnoksista. Kaatopaikkaveroa pakkausjätteelle hän kannusti lämpimästi. Tapahtuman osanottajat, jotka koostuivat noin 150 eri alojen edustajista ympäri Eurooppaa, jatkoivat keskustelua kysymyksillä panelisteille.

SUEZ Environnementin edustaja huomautti, että kierrätysraaka-aineilla on tällä hetkellä vaikeuksia kilpailla markkinoilla kysynnän puutteen ja halpojen neitseellisten materiaalien vuoksi. Työkustannukset vaikuttavat vahvemmin kierrätysmateriaaleihin kuin neitseellisiin materiaaleihin. Aiheen nosti esille myös eurooppalaisen ympäristö- ja jätealan yritysten kattojärjestö Feadin edustaja kysyen miten komissio varmistaisi, että materiaalien tuotantokustannuksiin sisällytettäisiin paremmin yhteiskunnalliset ja ympäristölliset haittavaikutukset. Eurochambersin Ben Butters ehdotti myös helpotuksia parempaan rajoja ylittävään kierrätysmateriaalien vaihtokauppaan.

Ecodesign-direktiivi tulee olemaan keskeisessä asemassa eurooppalaisen kulutuksen ohjaamisessa kohti kiertotaloutta. Komissaari Vella muistutti uuden paketin olevan lähtökohta ja oleellisinta olisi nyt keskittyä toteutukseen.

Sitra jatkaa dialogia kiertotaloudesta Brysselissä kahdella yhteistapahtumalla EPC:n kanssa keväällä 2016.

Mistä on kyse?