Poiminnat
Arvioitu lukuaika 2 min

Lääkkeiden vaikutusten kotimittaukset älypuhelimella rakentavat datataloutta

Oulunkaaren ja Sitran hankkeessa testataan älypuhelinsovelluksen käyttöä veren hyytymistä ehkäisevää lääkettä käyttävien potilaiden hoitoon. Potilaiden kotona tekemien mittausten tulokset siirtyvät puhelimesta terveydenhuoltoon, ja näin vähennetään laboratoriokäyntejä ja helpotetaan hoitajien työtä.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Veren normaalia hyytymistä ehkäisevää lääkettä käytetään tukoksen ehkäisyyn ja hoitoon. Hoito vaatii tavallisesti tiheitä laboratoriokäyntejä, kun hyytymistä seurataan lääkityksen aikana mittaamalla verinäytteestä INR-arvo (International Normalized Ratio). Hoidon alussa laboratoriokäyntejä on 1–2 kertaa viikossa ja myöhemmin 1–2 kuukauden välein.

Oulunkaaren kuntayhtymän alueella halutaan sujuvoittaa potilaiden ja hoitajien arkea ja kokeillaan etämittauksia Sitran digitaalisiin hoitomuotoihin liittyvässä hankkeessa. Hanke käynnistyi toukokuussa, ja tavoitteena on saada kaikki soveltuvat potilaat mukaan Pudasjärven, Simon, Utajärven ja Vaalan terveysasemilta.

Alustavien tulosten mukaan etämittaus helpottaa potilaan arkea ja säästää rahaa. Potilaat välttyvät tiheiltä laboratoriokäynneiltä ja voivat ottaa enemmän vastuuta hoidostaan. Ajantasaiset tiedot menevät suoraan hoitohenkilökunnalle, joten hoitaja voi puuttua mahdollisiin poikkeamiin ripeästi.

Sitralla on käynnissä yhteensä kuusi digitaalisiin hoitomuotoihin liittyvää kokeiluhanketta, joissa keskitytään eri sairauksien ja oireyhtymien hoitoon ja kuntoutukseen. Tavoitteena on edistää vaikuttaviksi todettujen digitaalisten hoitoratkaisujen käyttöönottoa Suomessa ja kerätä kokemuksia niiden käytöstä. Nykyistä paremman hoidon ja kustannussäästön lisäksi pyritään kokeiluilla saamaan lisää näyttöä digitaalisen hoitomenetelmien soveltuvuudesta terveydenhuoltoon.

Suomeen tulee rakentaa kansallinen malli, jonka mukaan digitaalisia hoitoratkaisuja voidaan hyväksyä käyttöön ja korvata kuten lääkkeitä. Potilaiden tasa-arvon ja paremman hoidon lisäksi tämä tekisi Suomesta yhä houkuttelevamman ympäristön alan yrityksille ja synnyttäisi uutta liiketoimintaa. Nykyisen hajautuneen markkinan sijaan kansallinen malli yhtenäistäisi vaatimuksia ja vähentäisi päällekkäistä työtä sekä yrityksille että ostajille.

Kokeiluhankkeet toteutetaan osana Sitran Terveysdata 2030 -projektia, jossa rakennetaan ratkaisuja, reiluja pelisääntöjä ja siltaa maiden rajat ylittävälle terveysdatan hyödyntämiselle Euroopassa sekä tuetaan Suomen terveysalan kilpailukyvyn kehitystä.

Lue lisää Oulunkaaren tiedotteesta, jossa on myös hoitajan ja potilaiden näkemyksiä kokeilusta.

Mistä on kyse?