archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ratkaisu 100 -kilpailun tuomaristo

Ratkaisu 100 -kilpailun lopulliset voittajat valitsi kisan seitsenhenkinen tuomaristo. Tuomariston puntariin joutuivat kilpailutiimien ratkaisujen vaikuttavuus, innovatiivisuus ja toteutuskelpoisuus.

Julkaistu

Laura Hirvi on Suomen Saksan-instituutin johtaja ja filosofian tohtori. Hirvi kasvoi suomalais-saksalaisessa, kaksikielisessä perheessä Mannheimissa, ja hänen tiensä kulki ylioppilastutkinnon jälkeen Berliinin ja Intian kautta opiskelemaan etnologiaa Jyväskylän yliopistoon.

Väitöskirjassaan Hirvi tutki sikhi-vähemmistöjä Suomessa sekä Kaliforniassa. Post-doc -tutkielmassaan Hirvi syventyi suomalaisten taiteilijoiden vuorovaikutukseen Berliinin kanssa. Hän on myös toiminut mm. tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa sekä ASLA Fulbright Graduate -tutkijana Santa Barbaran yliopistossa USA:ssa.

Hirvi on johtanut Suomen Saksan kulttuuri- ja tiedeinstituuttia vuodesta 2015 lähtien. Hän on Ratkaisu 100 -tuomariston puheenjohtaja.

Timur Kärki on Gofore Oy:n toimitusjohtaja ja yksi sen perustajista. Hänellä on 20 vuoden kokemus sähköisten palveluiden kehittämisestä. Kärki on innostunut maailman parantamisesta uutta tekniikkaa hyödyntäen sekä työkulttuuria kehittämällä yhdessä asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa.

Tivi-lehden toimitus valitsi Kärjen vuoden 2015 Tivi-vaikuttajaksi, perustellen valintaa hänen rohkeudellansa ottaa kantaa toimialaan liittyviin asioihin mediassa ja yhteistyöverkostoissa. Kärjen luotsaama Gofore Oy valittiin parhaaksi työpaikaksi omassa sarjassaan Great Place to Work -tutkimuksessa alkuvuodesta 2017.

Hallintotieteiden tohtori Ilona Lundström toimii työ- ja elinkeinoministeriön elinkeino- ja innovaatio-osaston ylijohtajana. Hänen vetovastuullaan on Suomen kansallinen elinkeino- ja innovaatiopolitiikka ja sen implementointi. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän työskenteli Tekesissä johtajana.

Ilona Lundströmin mittava kokemus innovaatioista ja tutkimuksesta on hankittu osallistumalla kuudentoista vuoden aikana erilaisiin tutkimus- ja tuotekehitysprojekteihinrahoituksen, arvioinnin tai projektijohtamisen kautta.

Lundströmillä on sekä strateginen että käytännöllinen ote niistä yksityiselle ja julkiselle sektorille suunnatuista politiikkatoimenpiteistä, joilla pyritään lisäämään tutkimus- ja kehitystoimintaa, innovaatioita tai kasvua. Lundströmin erityisiä mielenkiinnon kohteita ovat johtajuus, hallinto ja kysyntäperusteiset innovaatiot.

Maija-Leena Paavola on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari. Eduskunnan pääsihteerinä hän aloitti tammikuussa 2016. Pääsihteeri johtaa eduskunnan kansliaa.

Vuosina 2012–2015 Paavola toimi eduskunnan lainsäädäntöjohtajana ja keskuskanslian päällikkönä. Keskuskanslian tehtävänä on huolehtia eduskunnan täysistuntotyön suunnittelusta ja täysistuntoihin liittyvistä valmistelu-, täytäntöönpano- ja palvelutehtävistä. Vuosina 1997–2012 hän toimi vanhempana eduskuntasihteerinä sekä eduskuntasihteerinä eduskunnan kansliassa.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa Paavola työskenteli oikeusasiamiehensihteerinä vuosina 1993–1997 ja opetushallituksessa ylitarkastajana 1991–1993. Lisäksi hän on toiminut useissa eduskunnan kansliatoimikunnan asettamissa kehittämishankkeissa.

Harri Peltoniemi on toiminut Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) johtajana sen perustamisesta, eli vuodesta 2014 asti. Ennen nykyistä johtajan tehtäväänsä hän on toiminut mm. yliopistokeskuksen johtajana, korkeakouluasiamiehenä ja suunnittelupäällikkönä. Hänen tehtävänsä ovat liittyneet koulutuksen eri osa-alueiden suunnitteluun, kehittämiseen ja johtamiseen varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

Hän on myös osallistunut koulutuksen paikalliseen, alueelliseen ja kansalliseen kehittämiseen sekä kansainväliseen yhteistyöhön. Hän on toiminut useissa hallituksissa, toimikunnissa ja työryhmissä.

Peltoniemi on erityisen kiinnostunut oppimisen ja osaamisen kehittämisestä arviointien avulla erityisesti koulutuksellisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Sektorirajat ylittävä yhteistyö ja sujuva oppijan polku ovat hänen sydäntään lähellä.

Taneli Tikka on Tieto Oyj:n innovaatiojohtaja ja on tunnettu pitkästä monimuotoisesta urastaan kasvuyrityksissä sekä hallitusammattilaisena. Hänet on palkittu teknologia-alan vaikuttajana useamman kerran. Tikka on aktiivinen Suomen Startup-ekosysteemissä eri rooleissa, mm. Startup Saunan valmentajana ja Startup Säätiön perustajana.

Tikalla on myös mittavaa henkilökohtaista kokemusta riskipääomasijoittamisesta ja riskirahoittamisesta: hän on yrittäjänä onnistunut saamaan 16 kertaa rahoitussopimuksen sijoittajilta sekä toiminut bisnesenkelinä rahoittaen itse muutamaa tarkoin valittua yritystä.

Professori Liisa Välikangas opettaa innovaatiojohtamista Aalto-yliopistossa ja Hankenilla. Hän on kansainvälisesti tunnettu mm. kirjoistaan The Resilient Organization (McGraw-Hill, 2010) ja Strategic Innovation (Pearson/Financial Times Press, 2015).

Välikangas on työskennellyt aikaisemmin mm. Stanfordin yliopistossa, London Business School:ssa, Keion yliopistossa Japanissa sekä IMD:ssä Sveitsissä sekä tehnyt paljon yhteistyötä maailman johtavien yritysten kanssa. Hänen tutkimuskohteitaan tällä hetkellä ovat lohkoketju, strateginen resilienssi sekä johtamisen innovointi. Välikangas on myös Tekesin ja Sanomain Säätiön hallituksissa.

 

Alkuperäisen tuomariston jäsenistä Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen ja Opetushallituksen johtaja Olli-Pekka Heinonen katsoivat olevansa esteellisiä osallistumaan tuomariston työskentelyyn ja kilpailutöiden arviointiin. Taataksemme tuomariston monipuolisuuden sekä kilpailijoiden syrjimättömän ja tasavertaisen kohtelun, on tuomariston kokoonpanoa täydennetty. Tuomariston uusiksi jäseniksi on valittu Työ- ja elinkeinoministeriön Elinkeino- ja innovaatio-osaston osastopäällikkö Ilona Lundström sekä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin johtaja Harri Peltoniemi.

Mistä on kyse?