Poiminnat
Arvioitu lukuaika 2 min

Reitti vastuulliseen vedenkäyttöön

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Ilmastonmuutos vaikuttaa monin tavoin alueelliseen vedensaatavuuteen. Vastuullinen veden käyttö on siksi keskeistä, kun edistetään kestävää kehitystä. Yritykset käyttävät paljon vettä, ja veteen liittyvät kansainväliset haasteet vaikuttavat myös suomalaisten yritysten ja niiden kumppanien toimintaan. Yrityksillä onkin keskeinen rooli veden kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa ja kestävien käytäntöjen kehittämisessä. Kansainvälisillä markkinoilla vastuullinen veden käyttö on kilpailuvaltti. Suomella on useita vesivastuullisuuteen liittyviä vahvuuksia verrattuna muihin maihin, mutta myös kehitettävää kaikilla vedenkäytön sektoreilla sekä niiden arvoketjuissa.

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisema tiekartta määrittää Suomen vesivastuullisuuden kansallisen tavoitetilan 2030, luo katsauksen vesivastuullisuuden taustoihin ja nykytilaan sekä tunnistaa tiekartan toimeenpanolle neljä keskeistä kulmakiveä ja etenemispolut. Sen tavoitteena on, että suomalaisyritykset ovat maailman vesivastuullisimpia vuonna 2030.

Yritysten tueksi suomalaiset tutkimuslaitokset, ministeriöt, Sitra ja WWF Suomi ovat perustaneet vesivastuusitoumuksen, jota yritykset voivat hyödyntää omassa vastuullisuustyössään. Vesivastuusitoumus on kannustava viitekehys yrityksille kestävän veden käytön arviointiin ja kehittämiseen tuotannossa ja arvoketjussa. Vesivastuullinen tuotanto ja kulutus sekä vesivastuusitoumukset tukevat vuonna 2018 julkaistun Suomen vesialan kansainvälisen strategian tavoitteita ja toimeenpanoa.

Tiekartta tunnistaa yritysten lisäksi muiden tärkeiden toimijoiden, kuten tutkimus- ja oppilaitosten, ministeriöiden ja kansalaisjärjestöjen rooli vesivastuullisuuden edistämisessä. Verkoston tehtävä on tukea yritysten vesivastuullisten toimenpiteiden käyttöönottoa. Tiekarttaa täydentää vuosittainen toimeenpanosuunnitelma.

Lue lisää: julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161800/Suomalaisyrityksistä%20maailman%20vesivastuullisimmat.pdf?sequence=4

Mistä on kyse?