archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra ja Motiva vauhdittavat teollisten symbioosien syntyä uudella toimintamallilla

Kirjoittaja

Taru Keltanen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitra ja Motiva ovat kehittäneet toimintamallin, jolla vauhditetaan teollisten symbioosien syntyä Suomessa. Niin kutsuttu FISS-malli (Finnish Industrial Symbiosis System) lanseerataan Kemissä lokakuun lopulla. 

Tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa laadittu FISS-toimintamalli perustuu fasilitointiin. Suomi on jaettu FISS-alueisiin, joille nimetyt fasilitaattorit keräävät tietoa tuotannon sivuvirroista, tunnistavat synergiamahdollisuuksia ja auttavat uusien symbioosien toteutuksessa. Malli on kehitetty ennen muuta yritysten tarpeisiin, mutta mukaan voi tulla myös julkisen tai kolmannen sektorin toimijoita yli toimiala- ja sektorirajojen. Tavoitteena on auttaa yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä ja synnyttämään uutta liiketoimintaa.

Symbiooseja edistetään myös FISS-alueiden välillä. Fasilitaattorien käytössä on kansallinen SYNERGie-resurssitietokanta, jonka avulla voidaan tunnistaa synergioita, seurata niiden edistymistä ja raportoida toteutuneista synergioista.

FISS-toimintamalli auttaa saavuttamaan resurssitehokkuudelle ja kiertotaloudelle asetettuja tavoitteita sekä kansallisella että EU-tasolla. Sen avulla tuetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä ja materiaalikiertoa sekä parannetaan jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämistä. Mallin kehitystyössä hyödynnettiin Ison-Britannian erinomaisia tuloksia saavuttanutta NISP-ohjelmaa.

Lisätietoja Kemissä järjestettävästä FISS-työpajasta:
Arktisen Teollisuuden Sivuvirrat -työpaja 23.10., Kemi

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Jyri Arponen, Sitra, puh. 040 766 2906, jyri.arponen@sitra.fi
asiantuntija Paula Eskola, Motiva Oy, puh. 040 555 2961, paula.eskola@motiva.fi

Mistä on kyse?