archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitralaisten hallituspaikat kertovat laaja-alaisesta asiantuntemuksesta

Kirjoittajat

Veera Heinonen

Johtaja, Demokratia ja osallisuus

Jorma Jaalivaara

Vanhempi neuvonantaja, Lakiasiat

Sami Tuhkanen

Sijoitusjohtaja

Julkaistu

Sitra on tulevaisuustalo, jonka henkilöstöstä löytyy monimuotoista asiantuntemusta yhteiskunnan ja liike-elämän eri osa-alueilta. Sitran voimavaroja ovat riippumattomuus ja avoimuus. Tulevaisuustyön läpinäkyvyyden varmistamiseksi olemme koonneet tälle sivulle päivittyvän listan sitralaisten asiantuntijoiden hallitusjäsenyyksistä eri yrityksissä.

Sitran tulevaisuustyössä yhdistyvät tiiviisti tieto ja tekeminen. Tämän vuoksi myös henkilöstöltä vaaditaan paljon: sitralaisten työ on asiantuntijatyötä, jossa tarvitaan substanssiosaamisen ohella käytännön kokemusta eri aloilta sekä laajoja yhteistyöverkostoja.

Suuri osa Sitran tekemästä työstä on projektiluonteista ja yli 40 prosenttia työntekijöistä on suhteellisen lyhyissä ja määräaikaisissa työsuhteissa. Samalla taloon halutaan luonnollisesti rekrytoida oman alansa huippuammattilaisia. Kokeneille asiantuntijoille on kertynyt verkostoja, luottamustehtäviä ja sivutoimia.

Kaikki sivutoimet ovat Sitrassa luvanvaraisia, ja niihin edellytetään työsuhteen alkaessa ja sen aikana yliasiamiehen lupa. Yliasiamiehen kohdalla luvan sivutoimiin myöntää hallintoneuvosto. Näin varmistamme Sitran riippumattomuuden eri projekteissa. Henkilöstön sivutoimet ovat johtoryhmän tiedossa.

Sitra on pitkäjänteinen sijoittaja ja yritysten sekä yhteiskunnan kehittäjä

Käytännössä edellä mainittu tarkoittaa muun muassa sitä, että esimerkiksi hallituksen jäsenyyden perusteella esteellisessä asemassa oleva toimihenkilö on esteellinen osallistumaan Sitrassa kyseisen yhteisön asian käsittelyyn. Tämä esteellisyys voi aiheuttaa esteellisyyttä muissakin tilanteissa Sitrassa esimerkiksi silloin, kun Sitran hanke on kyseisen yhteisön toimialalla.

Esteellisyyden ratkaisemisen osalta Sitran käytäntö on, että esteellinen henkilö ei voi delegoida asiaa alaspäin eli esimerkiksi alaiselleen, vaan asiaa voi esteettömästi käsitellä ainoastaan esteellisen henkilön yläpuolella oleva henkilö tai elin, mikäli nämä ovat esteettömiä.

Sitra on merkittävä institutionaalinen sijoittaja. Liiketoiminnan kehitys ja sijoitukset pääomarahastoihin ovat keino edistää sekä Suomen kilpailukykyä että Sitran kestävän hyvinvoinnin strategiaa rahoituksen keinoin. Tähän liittyen Sitra on myös pitkäjänteinen sijoittaja, joka osallistuu aktiivisesti kohdeyritystensä kehittämiseen. Sitran kohdeyrityssalkussa oli vuoden 2017 päättyessä 20 yritystä. Sijoitustoiminnassa noudatamme luonnollisesti sisäpiirisäännöksiä ja sen mukaisia ilmoitusvelvoitteita.

Myös vaikuttavuustyössään Sitra toimii laajasti yhteiskunnan eri sektoreilla aina ennakoinnista ja yhteiskunnallisesta koulutuksesta kiertotalouteen ja edelleen terveyteen ja hyvinvointiin sekä esimerkiksi työelämän tulevaisuuteen liittyviin hankkeisiin.

Listalle kootut sitralaisten yrityshallitusjäsenyydet voidaan karkeasti jakaa kahteen kategoriaan, eli 1) henkilöiden työtehtäviin liittyvät vastuut kohdeyrityksissämme ja osakeyhtiömuotoisissa pääomarahastoissa ja 2) sitralaisten oman asiantuntemuksen kautta tulleet hallituspaikat yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävissä organisaatioissa.

Listalle on koottu ensisijaisesti henkilöt, joiden pääasiallinen työnantaja on Sitra. Listalle ei ole sisällytetty jäsenyyksiä neuvottelukunnissa, hallintoneuvostoissa tai hallitusjäsenyyksiä pienimuotoisissa perheyhtiöissä.

Mistä on kyse?