artikkelit
Arvioitu lukuaika 4 min

Sitran 100 fiksua arjen tekoa ja Elämäntapatesti: lisenssit ja käyttöehdot

Julkaistu

1  100 fiksua arjen tekoa ja elämäntapatesti

Resurssiviisas kansalainen -avainalueen projekti 100 fiksua arjen tekoa (jäljempänä ”100 Tekoa”) on verkkosivusto, jolla kävijä voi tutkia 100 kestävän arjen konkreettista tekoa. Vinkkien avulla kuka tahansa voi pienentää hiilijalanjälkeään ja samalla säästää rahaa, aikaa tai parantaa terveyttään.

Sitran elämäntapatesti (jäljempänä ”Elämäntapatesti”) auttaa ihmisiä arvioimaan omien elintapojensa ympäristövaikutuksia. Se antaa 27 kysymyksen pohjalta henkilökohtaisen hiilijalanjäljen (hiilidioksidiekvivalentti kgCO2e) lisäksi räätälöityjä vinkkejä, joilla voi säästää aikaa ja rahaa sekä parantaa elämänlaatua. Vinkit tulevat 100 Tekoa -sivustolta. Testiä on tehty yli 550 000 kertaa (tilanne 21.1.2019), mikä on noin 10% Suomen aikuisväestöstä.

Elämäntapatestiä ja 100 Tekoa (jäljempänä yhdessä ”Materiaalit”) sivustojen ja sisältöjen kehittämiseen ja luomiseen ovat osallistuneet Demos ry, Dmat Oy sekä Sitran puitesopimustoimittajat Vapa Media Oy ja Frantic Oy. Sitra on sopinut sanottujen osapuolien kanssa Materiaaleihin liittyvien tekijän- ja immateriaalioikeuksien siirtyvän omistusoikeudella Sitralle. Sitran tavoitteena on antaa sivusto vapaasti kaikkien kolmansien, kuten esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden osapuolien käytettäväksi kohdassa 2 rajatuin osin, jäljempänä yksilöitävien Creative Commons ja MIT -lisenssien (jäljempänä yhdessä ”Valmislisenssit” ja erikseen ”Valmislisenssi”) ehtojen mukaisesti.

Tämän taustadokumentin sisältämät ehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”) täydentävät sanottujen Valmislisenssien ehtoja.

Materiaalien on tarkoitus olla Sitran sivustolla niin kauan kuin mahdollista, ja sen kerryttämä data on käytössä Resurssiviisas kansalainen -avainalueen loppuun 31.7.2019 asti, ja tarpeen vaatiessa sen jälkeen. Materiaalien laskenta on päivitetty 24.4.2018 ja tullaan päivittämään keväällä 2019 ennen avainalueen loppua. Päivityspäivämäärän tulee näkymään verkkosivulla loppukäyttäjälle.

Elämäntapatestissä ei kerätä testin tekijöiden henkilötietoja.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Materiaalit on julkaistu Sitran sivustolla ja tarjotaan käytettäväksi sellaisenaan ja siinä muodossa, kun ne on julkaistu ja niitä päivitetään edellä mainitulla tavalla. Sitra ei kuitenkaan vastaa Materiaalien soveltuvuudesta mihinkään kaupalliseen tai ei-kaupalliseen, eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Sitra ei myöskään vastaa Materiaaleihin mahdollisesti sisältyvien virheiden Materiaalien käyttöönottajalle aiheutuvista vahingoista. Materiaalien käyttöönottaja vastaa itse Materiaalien käytöstä.

2  Lisensoinnin tavoitteet

Elämäntapatestin kuvat, tekstit sekä tekninen toteutus eli koodi ja 100 Teon kuvat ja tekstit annettaan näissä Käyttöehdoissa mainittavalla tavalla, yhdessä tai erikseen, yleiseen käyttöön niistä kiinnostuneille laajemman käytön mahdollistamiseksi.

Elämäntapatestin taustalla oleva laskenta voidaan myös antaa käytettäväksi, mutta se tulee erikseen pyytää Sitrasta. Näin voidaan seurata paremmin, mihin käyttöön laskentaa sovelletaan ja antaa käyttöohjeita. Elämäntapatestin kysymykset ja laskenta perustuvat Suomen ympäristölaskentaan ja yleisimpiin elämäntapoihin, jolloin kansainväliseen käyttöön otettaessa kysymykset ja niiden pohjalta laskenta on tarkasteltava maakohtaisesti. Materiaalien käyttöönottaja vastaa itse Materiaalien kysymysten ja laskennan maakohtaisesta mukauttamisesta parhaaksi katsomallaan tavalla.

3  Valmislisenssit ja niitä täydentävä käyttöehdot

3.1  Kuvamateriaalien, tekstien ja taustalaskennan Valmislisenssi

Materiaalien kuva- ja tekstisisältöjä sekä Elämäntapatestin taustalaskentaa saa käyttää Creative Commons (CC) –lisenssillä Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0), joka mahdollistaa edellä mainittujen Materiaalien osien kopioimisen, levittämisen, muokkaamisen ja edelleen kehittämisen lisenssin ehdoista tarkemmin kuvattavalla tavalla.

3.2  Elämäntapatestin koodin Valmislisenssi

Elämäntapatestin koodia varten käytetään MIT-lisenssiä.

MIT-lisenssi on ohjelmistolisenssi, jonka puitteissa koodia saa muun muassa käyttää, kopioida, muokata ja jakaa rajoittamattomasti, lisenssin käyttöehdoissa tarkemmin kuvattavalla tavalla.

3.3  Valmislisenssejä täydentävät käyttöehdot

Kun Materiaaleja käytetään tai muokataan käyttöönottajan omiin tarkoituksiin sopiviksi edellä mainittujen Valmislisenssiehtojen mukaisesti, tulisi seuraavien ehtojen täyttyä.

  • Sitran nimi pitää mainita, jonka lisäksi käytön yhteydessä on lisättävä linkki Sitran kotisivulle www.sitra.fi
  • Sitran tavoitteena on kerätä tietoa Materiaalien käytöstä ja niistä palveluista, joita Sitran tuottamilla Materiaaleilla kehitetään. Pyydämme ilmoittamaan käytöstä jo suunnitteluvaiheessa sähköpostilla kirjaamo@sitra.fi.
  • Verkkosivustojen tulee noudattaa web-standardeja W3C.
  • Materiaalien käyttöönottajan tulee jakaessaan Materiaaleja, huomioida näiden Käyttöehtojen asianmukainen mainitseminen jakamisen yhteydessä.
  • Sitralla on oikeus kieltää Materiaalien käyttö, jos se ei ole edellä yksilöityjen Valmislisenssien tai tässä kohdassa 3.3. yksilöitävien Käyttöehtojen mukaista tai on muutoin epäasiallista tai hyvien tapojen vastaista.
  • Jos Valmislisensseistä ja Materiaalien käytöstä herää kysymyksiä, ne voi lähettää osoitteeseen kirjaamo@sitra.fi.

4  Materiaalien sijainnit

Elämäntapatestin ja 100 fiksun arjen teon kuvat voi ladata käyttöönsä täältä: Kuvat

Elämäntapatestin koodin voi ottaa käyttöönsä GitHub-palvelusta.

Elämäntapatestin laskentaa voi pyytää käyttöönsä sähköpostitse kirjaamo@sitra.fi.

Mistä on kyse?