artikkelit
Arvioitu lukuaika 2 min

Sitran Atte Jääskeläinen hallituksen kehysriihessä: Tarvitsemme investointeja tulevaisuuteen

Sitran yliasiamies Atte Jääskeläisen puheenvuoro hallituksen kehysriihessä 15.4.2024 käsitteli Suomen talouden kohtalonkysymyksiä. Jääskeläinen painotti, että tulevaisuustalo Sitra haluaa olla mukana ratkomassa Suomen ja aikamme suuria kysymyksiä.

Julkaistu

Yliasiamies Atte Jääskeläisen vahva viesti Suomen hallitukselle oli, että ilman merkittäviä uudistuksia Suomi on siirtymässä pysyvästi matalan talouskasvun aikaan eli näivettymisen tielle.

”Suomi on perinteisesti panostanut ennen kaikkea tuottavaan pääomakantaan eli kiinteään ja aineettomaan pääomaan. Jatkossa näkökulmaa on laajennettava luontopääomaan ja inhimilliseen pääomaan. Erityinen huomio pitää kohdistaa ihmisiin, jotka kasvun luovat”, hän painotti. 

Jääskeläinen käsitteli esityksessään myös Suomen heikkoa investointitasoa ja esitti, että TKI-investoinnit tulisi kohdentaa ennen kaikkea korkean arvonlisän tuotantoon: ”On uskallettava tehdä strategisia valintoja innovaatio-, teollisuus- ja teknologiapolitiikassa – muuten riskinä on, että panostukset pirstaloituvat tehottomasti.”

Esimerkiksi panostukset puhtaaseen siirtymään ja kiertotalouteen tarjoavat valtavia mahdollisuuksia pitkäaikaiseen kestävään kasvuun. Niidenkin tueksi tarvitaan inhimillisen pääoman kehittämistä. 

Sote-sektori on yksi esimerkki alasta, joka hyötyisi uudistumisesta. Sitra arvioi ennen viime kevään kuntavaaleja, että dataa ja tekoälyä hyödyntämällä voisimme säästää 770 miljoonaa euroa vuosittaisissa kuluissa ja vapauttaa jopa 1 300 lääkärin ja 5 000 terveydenhoitajan työpanoksen hoivaan. Tekoälyn avulla voidaan esimerkiksi automatisoida lääkärien tekemiä kirjauksia ja nopeuttaa riskiryhmien tunnistamista. Yleistyneitä kansansairauksia olisi mahdollista ehkäistä ja hoitaa paitsi tekoälyn avulla myös ihmisten ja luonnon välistä yhteyttä vahvistamalla. 

”Suomi on käynyt läpi useita murroksia ja kriisejä. Tästäkin selvitään. Tarvitsemme kuitenkin yhteistä tilannekuvaa ja yhteisen tehtävän. Meidän on lisäksi tunnettava vastuumme tulevista sukupolvista”, Jääskeläinen alleviivasi. 

”Yhdestä asiasta olen erityisen huolissani: Tämän päivän nuorilla on ensimmäistä kertaa historiassamme vanhempiaan heikompi koulutus. Toinen kysymys, jota meidän kaikkien pitää pohtia on se, että miksi nuoret voivat niin pahoin?”

Sitra uudistaa parhaillaan omaa strategiaansa ja toimintamallia. Uudet linjaukset valmistuvat kesäkuussa.  

”Sitra haluaa olla jatkossakin mukana ratkomassa näitä aikamme tärkeimpiä kohtalonkysymyksiä. Talouden kestävä kasvu on meille vastedes prioriteetti. Lisäksi haluamme kehittää valmiuksia, jotka auttavat tarttumaan aiempaa ketterämmin erilaisiin nouseviin yhteiskunnallisiin haasteisiin”, Jääskeläinen totesi kehysriihen puheenvuorossaan.

Katso Atte Jääskeläisen esitys (pdf) hallituksen kehysriihessä 15.4.2024

Kehysriihi eli hallituksen neuvottelu vuosien 2025–2028 julkisen talouden suunnitelmasta pidettiin 15.–16.4.2024. 

Mistä on kyse?