Lausunnot
Arvioitu lukuaika 3 min

Sitran lausunto eurooppalaisesta terveystietoalueesta

Digitaalisten terveystietojen ja -palveluiden hyödyntämiseksi sekä eurooppalaisen terveystietoalueen rakentamiseksi tarvitaan täsmällistä sääntelyä. Eurooppalainen terveystietoalue helpottaa datan liikkuvuutta sekä vahvistaa Euroopan digitaalista itsemääräämisoikeutta ja potilaiden oikeuksia rajat ylittävään terveydenhuoltoon.

Kirjoittajat

Marja Pirttivaara

Johtava asiantuntija, Reilu datatalous

Kristo Lehtonen

Johtaja, Reilu datatalous

Julkaistu

Tausta

Sitra on osallistunut Euroopan komission julkiseen kuulemiseen ja antanut lausunnon eurooppalaisesta terveystietoalueesta. Kuuleminen on jaettu kolmeen osaan:

  1. terveystietojen käyttö terveydenhuoltopalvelujen tarjoamista, tutkimusta ja innovointia sekä päätöksentekoa ja sääntelyä varten
  2. digitaalisten terveyspalvelujen ja ‑tuotteiden kehittäminen ja käyttö
  3. tekoälyjärjestelmien kehittäminen ja käyttö terveydenhuollon alalla.

Euroopan komissio antoi viime vuonna tiedonannon Euroopan datastrategiasta, jonka jatkona julkaistiin ehdotus eurooppalaisesta datahallinnosta (datahallintosäädös). EU haluaa luoda datan sisämarkkinat, joilla data voi liikkua vapaasti eri maiden ja alojen välillä sekä tuoda hyötyä yksilöille, yhteiskunnalle ja yrityksille. Jotta terveystietojen vaihtamista ja käyttöä voidaan parantaa, komissiossa on valmisteilla dataan pääsyä koskevaa alakohtaista lainsäädäntöä. Komissiolta odotetaan lainsäädäntöaloitetta eurooppalaisesta terveystietoalueesta eli terveysdata-avaruudesta (European Health Data Space) vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Terveystietoalueen (data-avaruuden) luominen on yksi Euroopan komission poliittisista painopisteistä vuosina 2019–2025.

Sitran päähuomiot

Sitra pitää tärkeänä komission tavoitetta helpottaa terveystietojen vaihtoa ja tietoihin pääsyä luomalla yhtenäiset sisämarkkinat terveysdatan hyödyntämiselle. Terveystietojen nykyistä laajempi hyödyntäminen parantaa terveyspalveluiden laatua ja kustannustehokkuutta sekä luo mahdollisuuksia yksilöllisemmälle hoidolle. Lisäksi datan avulla voidaan synnyttää terveyden alan innovaatioita, kuten tehokkaampia lääkkeitä sekä terveyttä edistävää ja hoitoja tukevaa terveysteknologiaa.

Terveystietojen arkaluonteisuuden vuoksi tietojen käsittely vaatii erityisiä suojatoimia. Sitra pitää hyvänä, että Euroopan terveystietoalueeseen liittyvä tuleva lainsäädäntöehdotus pohjautuu yleiseen tietosuoja-asetukseen Tietosuoja-asetus (GDPR) Asetus (EU) 2016/679 eli Euroopan unionin uusi tietosuoja-asetus (GDPR) säätelee yksilön, yrityksen tai organisaation tekemää henkilötietojen käsittelyä EU:ssa. Avaa termisivu Tietosuoja-asetus (GDPR) ja ehdotettuun datahallintosäädökseen, joka käsittelee sektoreiden yli tapahtuvaa datan jakamista.

Tekoälyn käyttöönotto terveydenhuollossa edellyttää terveydenhuollon ammattilaisten, kehittäjien ja potilaiden jatkuvaa yhteistyötä, ihmisten osaamisen ja taitojen kehittämistä, luottamuksen rakentamista sekä riskien ja toimintahäiriöiden tunnistamista. Tekoälyn läpinäkyvyys, suojatoimet ja seurannan ja valvonnan järjestäminen on tärkeää. Kaikkia riskejä ei pystytä välttämättä tunnistamaan, joten tekoälyn hyödyntämisen eettiset haasteet ja eettinen koodisto muuttuvat ajan myötä.

Sitran lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan artikkelin liitteenä olevasta dokumentista sekä komission verkkosivuilla kuulemisen päätyttyä.

Lisätietoja

Lue Sitran lausunto Digitaaliset terveystiedot ja -palvelut – eurooppalainen terveystietoalue (pdf) kokonaisuudessaan.

Komission kuulemispyyntö

Mistä on kyse?