archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sote-tietojen hyödyntäminen tarvitsee uutta asiakaslähtöistä datapalvelua

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sote-tietojen käsittelyn ytimessä ovat tietosuoja ja -turva. THL:n tavoitteena on, että Suomeen muodostetaan väestön terveyttä ja hyvinvointia tukeva kansallinen tietoaineistopalvelu, joka on tietoturvallinen, nopea ja kustannustehokas. Lakiesitysluonnoksen mukaan Suomeen perustetaan uusi palvelutoiminto vastaamaan aineistojen tietoturvallisesta luovuttamisesta, käyttöluvista ja saatavuustietojen ylläpidosta. (THL:n uutinen 15.8.2016)

Lue lisää: www.thl.fi/fi/-/sosiaali-ja-terveystietojen-hyodyntaminen-tarvitsee-uutta-asiakaslahtoista-datapalvelua?redirect=https%3A%2F%2Fwww.thl.fi%2Ffi%2Fetusivu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tcsSJTqcGl0N%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dvie

Mistä on kyse?