Julkaistu 24.01.2017

Soteuttamo - työkalupakki soten kehittäjille

Soteuttamo on uusi, Sitran ja viiden kuntatoimijan fasilitoima sosiaali- ja terveysalan uudistamisen ja verkostojen kehittämisen ”työkalupakki”. Soteuttamo edistää ekosysteemiajattelua sote-alalla ja eri toimialojen välillä.
Kirjoittajat
Asiantuntija, Uudistumiskyky, Sitra
Ville Koiste on mukana rakentamassa uudistumiskykyistä Suomea edistämällä rajat ylittävien toimijaverkostojen kehittymistä sekä uusia toiminta- ja palvelumalleja erityisesti sote-alalla.
Projektiassistentti, Ihminen edellä, Sitra
Asiantuntija, Viestintä, Sitra
Jukka Vahti vastaa uudistumiskyky-teemaan liittyvien Sitran hankkeiden viestinnästä.

Mistä on kyse?

Uudistuva sote ja globaalit megatrendit, kuten digitalisaatio, muuttavat sosiaali- ja terveysalan toimintakenttää. Jotta selviydymme haasteista ja hyödynnämme kaikki mahdollisuudet, tarvitsemme entistä enemmän yhteistyötä ja jatkuvaa oppimista. Tätä tukeakseen Sitra sekä sen kumppaneina toimivat kuntaseudut lanseeraavat uuden sote-toimijoiden yhteiseksi tarkoitetun konseptin, Soteuttamon.

Mitä teemme?

Soteuttamo on uusi, Sitran sekä viiden kuntatoimijan fasilitoima sosiaali- ja terveysalan uudistumisen ja verkostojen kehittymisen ”työkalupakki”. Tavoitteena on mahdollistaa aiempaa tiiviimpää vuorovaikutusta, joka on keskeisin keino rakentaa luottamusta toimijoiden eli käytännössä ihmisten välille.

Päätyökaluina ovat säännöllisesti järjestettävät tilaisuudet Hämeenlinnan, Jyväskylän, Keski-Uudenmaan, Tampereen ja Ylä-Savon alueilla. Soteuttamo tarjoaa myös kansallisen ”matchmaking”-portaalin toimijoiden verkottamiseksi sekä tietoa tuottajien tueksi erilaisten selvitysten, oppaiden tai katsausten muodossa.

Avoimet, verkostoitumiseen ja kohtaamisiin keskittyvät matalan kynnyksen tilaisuudet on suunniteltu ensisijaisesti sote-palveluja nyt tai tulevaisuudessa tuottaville tahoille, toivottaen mukaan toimijoita niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmanneltakin sektorilta. Tavoitteena on verkottaa näitä toimijoita yli toimialarajojen ja tuoda kohdennettuja tapaamisia erilaisten sidosryhmien kanssa – kattaen laajan kirjon muun muassa palvelutoimittajia, startupeja, kunnan edustajia, palvelumuotoilijoita tai vaikkapa virkamiehiä. Ehkä rohkaisemme alan ulkopuolisiakin hyppäämään sote-maailmaan?

Kuka mukana?

Soteuttamoa tekevät Sitran kanssa Hämeenlinna, Jyväskylä, Keski-Uudenmaan SOTE, Tampere ja Ylä-Savon SOTE.

Missä mennään?

Soteuttamon kick off -tilaisuus järjestettiin 25.1.2017 Helsingissä. Tiedot tulevista tapahtumista löydät Soteuttamon verkkosivuilta. Konsepti toimii pop up -hengessä vuosien 2017-2018 ajan.