Kuva: Minna Hemmilä ja Pekka Toivanen/Sitra

Julkaistu 24.01.2017

Soteuttamo - työkalupakki soten kehittäjille

Soteuttamo on alunperin Sitran ja kuntatoimijoiden kehittämä sosiaali- ja terveysalan uudistamisen ja verkostojen kehittämisen työkalupakki. Soteuttamo edistää ekosysteemiajattelua sote-alalla ja eri toimialojen välillä.
Kirjoittaja
Kirjoittajan profiilisivu: Jukka Vahti
Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra
Jukka Vahti vastaa uudistumiskyky-teemaan liittyvien Sitran hankkeiden viestinnästä.

Mistä on kyse?

Uudistuva sote ja globaalit megatrendit, kuten digitalisaatio, muuttavat sosiaali- ja terveysalan toimintakenttää. Jotta selviydymme haasteista ja hyödynnämme kaikki mahdollisuudet, tarvitsemme entistä enemmän yhteistyötä ja jatkuvaa oppimista. Tätä tukeakseen Sitra sekä sen kumppaneina toimivat kuntaseudut lanseerasivat vuonna 2017 sote-toimijoiden yhteiseksi tarkoitetun konseptin, Soteuttamon.

Mitä teemme?

Soteuttamo on sosiaali- ja terveysalan uudistumisen ja verkostojen kehittymisen työkalupakki, jonka tavoitteena on luoda tiivis vuorovaikutus eri toimijoiden välille. Soteuttamo tuo tulevaisuuden tekijät niin sote-alalta kuin muiltakin aloilta yhteen edistämään ekosysteemiajattelua ja luomaan uudenlaisia kumppanuuksia.

Soteuttamossa kehitetään myös sote-alan palveluntuottajien muutoskykyä ja liiketoimintaosaamista. Vuoropuhelua lisäämällä ja osaamista kasvattamalla Soteuttamo vauhdittaa entistä asiakaslähtöisempää, monipuolisempaa ja vaikuttavampaa palveluekosysteemiä.

Soteuttamoiden ote on kokeileva ja jatkuvaan oppimiseen kannustava. Soteuttamosta palveluntuottajat saavat rohkeutta lähteä kehittämään omaa toimintaansa ja ennakoida tulevaa. Soteuttamo-tapahtumissa tutustutaan muihin toimijoihin, kuullaan puheenvuoroja, keskustellaan ja työskennellään esimerkiksi työpajoissa.

Tavoitteena on, että palveluntuottajat saavat Soteuttamoissa tuoretta tietoa toimintaympäristön muutoksista, alueellisista ja kansallisista rahoitusvaihtoehdoista, kehittämisohjelmista ja -hankkeista sekä konkreettista tukea oman liiketoiminnan ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen.

Missä mennään?

Alun perin Soteuttamo on Sitran ja kuntatoimijoiden kehittämä konsepti, jonka ensimmäiset tilaisuudet järjestettiin vuonna 2017. Soteuttamoita järjestivät aluksi Sitran kanssa Hämeenlinna, Jyväskylä, Keski-Uudenmaan SOTE, Tampere ja Ylä-Savon SOTE. Myöhemmin mukaan tuli myös muita alueita ja vuonna 2018 konsepti laajeni Sitran, työ- ja elinkeinoministeriön ja muiden yhteistyökumppanien toimesta maakunnallisten tilaisuuksien sarjaksi. Näitä kutsuttiin nimellä Soteuttamo 2.0.

Nykyään Soteuttamoita fasilitoi ELY-keskusten yrityspalvelut. Tieto Soteuttamon uusista verkkosivuista päivittyy tähän artikkeliin syksyn 2019 aikana.

Tekstiä päivitetty ajantasaiseksi 26.6.2019.

Lisää aiheesta

Tästä on hyvä jatkaa.

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?