Siirry suoraan sisältöön

Julkaistu 24.01.2017

Soteuttamo - työkalupakki soten kehittäjille

Soteuttamo on uusi, Sitran ja kuntatoimijoiden fasilitoima sosiaali- ja terveysalan uudistamisen ja verkostojen kehittämisen työkalupakki. Soteuttamo edistää ekosysteemiajattelua sote-alalla ja eri toimialojen välillä.
Kirjoittaja
Kirjoittajan profiilisivu: Jukka Vahti
Johtava asiantuntija, Viestintä, Sitra
Jukka Vahti vastaa uudistumiskyky-teemaan liittyvien Sitran hankkeiden viestinnästä.

Mistä on kyse?

Uudistuva sote ja globaalit megatrendit, kuten digitalisaatio, muuttavat sosiaali- ja terveysalan toimintakenttää. Jotta selviydymme haasteista ja hyödynnämme kaikki mahdollisuudet, tarvitsemme entistä enemmän yhteistyötä ja jatkuvaa oppimista. Tätä tukeakseen Sitra sekä sen kumppaneina toimivat kuntaseudut lanseeraavat uuden sote-toimijoiden yhteiseksi tarkoitetun konseptin, Soteuttamon.

Mitä teemme?

Soteuttamo on Sitran ja kuntatoimijoiden fasilitoima sosiaali- ja terveysalan uudistumisen ja verkostojen kehittymisen työkalupakki. Tavoitteena on luoda tiivis vuorovaikutus eri toimijoiden välille. Vuorovaikutus ja kumppanuuksien rakentaminen edellyttävät ihmisten välistä luottamusta.

Päätyökaluina ovat säännöllisesti järjestettävät tilaisuudet Hämeenlinnan, Jyväskylän, Keski-Uudenmaan, Tampereen ja Ylä-Savon alueilla. Näiden lisäksi Soteuttamo laajenee myös muualle Suomeen. Soteuttamo tarjoaa kansallisen ”matchmaking”-portaalin toimijoiden verkottamiseksi ja tietoa tuottajien tueksi erilaisten selvitysten, oppaiden tai katsausten muodossa.

Avoimet, verkostoitumiseen ja kohtaamisiin keskittyvät matalan kynnyksen tilaisuudet on suunnattu sote-palveluja nyt tai tulevaisuudessa tuottaville tahoille. Toivomme tilaisuusksiin toimijoita niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmanneltakin sektorilta. Tavoitteena on verkottaa toimijoita yli toimialarajojen ja tuoda kohdennettuja tapaamisia erilaisten sidosryhmien kanssa – kattaen laajan kirjon palvelutoimittajia, startupeja, kunnan edustajia, palvelumuotoilijoita tai vaikkapa virkamiehiä. Ehkä rohkaisemme alan ulkopuolisiakin hyppäämään sote-maailmaan?

Kuka mukana?

Soteuttamoa tekevät Sitran kanssa Hämeenlinna, Jyväskylä, Keski-Uudenmaan SOTE, Tampere ja Ylä-Savon SOTE. Lisäksi Soteuttamo on laajentunut jo lähes koko Suomen alueelle. Haluatko kutsua Soteuttamon kylään? Tulemme mielellämme!

Missä mennään?

Soteuttamon kick off -tilaisuus järjestettiin 25.1.2017 Helsingissä. Tiedot tulevista tapahtumista löydät Soteuttamon verkkosivuilta. Konsepti toimii pop up -hengessä vuosien 2017-2018 ajan.