archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Suomalaiset haluavat lisää sähköisiä terveydenhoitopalveluja

Toiveista huolimatta uusia sähköisiä terveydenhoitopalveluja joudutaan odottamaan.

Julkaistu

Toiveista huolimatta uusia sähköisiä terveydenhoitopalveluja joudutaan odottamaan.

Taloustutkimuksen maaliskuussa 2013 tekemän kyselyn mukaan 70 prosenttia suomalaisista ajattelee sähköisten terveydenhoitopalveluiden olevan heille hyödyllisiä. Tulos ei tullut yllätyksenä. Ihmetystä herättää pikemminkin se, että tällaisia palveluja on tarjolla kansalaisille niin vähän maassa, joka ylpeilee tietoteknisellä osaamisellaan.

”Tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat erittäin myönteisesti sähköisiin terveydenhoitopalveluihin. He vain odottelevat uusia palveluita”, sanoo Sitran johtava asiantuntija Tuula Tiihonen. ”Uusien palveluiden testaaminen on eräs tapa tarjota ihmisille kokemuksia niistä, ja me mahdollistamme tämän pilottiprojekteissamme.”

Tiihonen huomauttaa, että suomalaisilla on runsaasti kokemusta mobiiliteknologiasta. ”Suomi oli eräs ensimmäisistä maista, joka muovasi yhteiskuntaa sähköisten palveluiden avulla – esimerkiksi pankkialalla. Me olemme nähneet sähköisten palveluiden hyödyt. Mutta olemme myös oppineet paljon ja tiedämme, ettei teknologia ole kaikkein tärkein asia. Kyse on pikemminkin ihmisten käyttäytymisen, eettisten kysymysten, motivaatiotekijöiden ja mieltymysten ymmärtämisestä, ja niistä meidän tulee oppia rutkasti lisää.”

Terveydenhoitoalalla sähköiset palvelut mahdollistavat painopisteen siirtämisen sairauksien hoidosta terveyden edistämiseen. ”Edistykselliset sähköiset terveydenhoidon palvelut mahdollistavat tehokkaan ennaltaehkäisyn ja jälkihoidon”, Tiihonen sanoo. ”Nopea reagointi paranemisprosessin muutoksiin ja henkilökohtainen hoito mahdollistavat nopeamman paranemisen. Kyseisten palvelujen avulla kansalaiset voivat ottaa hyvinvointinsa haltuun ennen kuin huono terveys pääsee yllättämään. Erilaisten sähköisten palvelujen avulla kansalaiset voivat tarkkailla terveydentilaansa kokonaisvaltaisesti.”

Kolme pääaluetta

Sitra osallistuu pilottihankkeisiin kuntien, yritysten ja alueellisten sairaaloiden kanssa kolmella pääalueella.

Ensimmäisenä ovat kansalaisten uudet sähköiset palvelut, kuten henkilökohtaiseen terveysrekisteriin liitetty sähköinen äitiyskortti sekä vanhusten sähköiset palvelut, jotka motivoivat harrastamaan enemmän liikuntaa sekä olemaan fyysisesti ja sosiaalisesti aktiivisempia.

Toisekseen Sitra pilotoi uusia terveydenhoidon malleja, joiden avulla terveydenhoidon tarjoajat voivat täyttää ja ennakoida potilaiden tarpeet tehokkaammin. Malleihin kuuluvat hyvinvointipisteet, joissa on virtuaalilääkärin tilat ja itsetarkkailujärjestelmä. Sitra on myös lanseeraamassa uusia sähköisiä palveluja terveyskioskeihin. Niiden tarkoitus on tukea ennaltaehkäisevää hoitoa terveydenhuoltojärjestelmässä.

Kolmanneksi Sitra käynnistää syksyllä pilottihankkeen yhteistyössä Suomen molekyylilääketieteen instituutin ja Punaisen ristin kanssa. Projektissa henkilökohtaisia terveystietoja voidaan käyttää terveellisen elämän ohjeiden luomiseen.

Sitran osittain omistama suomalainen terveys- ja turva-alan yritys Vivago saavutti hiljattain hopeasijan EU:n sähköisten palvelujen kilpailussa, mikä oli arvostettu kunnianosoitus yrityksen työlle ennaltaehkäisevän terveydenhoidon ja terveydenhoitokulujen vähentämisen puolesta. Sitra on lisäksi sijoittanut 1,6 miljoonaa euroa Omegawave-järjestelmään, joka käyttää mobiiliantureita käyttäjän fyysisen kunnon pikaiseen arviointiin. Järjestelmä mittaa fyysistä rasitusta, sydänten ja verisuonten rasitusta, fyysisen kunnon kehitystä ja harjoitusvalmiutta pilvipalveluiden avulla.

”Minusta meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin hyödyntää sähköisiä palveluja enemmän terveydenhoidossa”, Tiihonen sanoo. ”Itsehoitopalvelut ja ennaltaehkäisevä hoito ovat tapoja, joilla voidaan parantaa suomalaisten hyvinvointia ja kohdistaa terveydenhoitopalvelut entistä tehokkaammin.”

Teksti: Tim Bird

Mistä on kyse?