Poiminnat
Arvioitu lukuaika 2 min

Suomalaisten omia mittaustietoja ei hyödynnetä terveydenhuollossa riittävästi

Kestävä Terveydenhuolto -hankkeen kyselytutkimuksen mukaan ainoastaan 15 prosenttia on hyödyntänyt mittaamaansa tietoa terveydenhuollon käynnin yhteydessä.

Julkaistu

Kyselytutkimuksessa selvitettiin kansalaisten näkemyksiä ja kokemuksia MyDatan käytöstä sosiaali- ja terveydenhuollossa. MyDatalla tarkoitetaan tässä yhteydessä tietoa, jota henkilö kerää itse itsestään terveysteknologian avulla. Tämä tieto voi olla esimerkiksi älyrannekkeen avulla kerättyä tietoa fyysisestä aktiivisuudesta, palautumisesta tai unen laadusta.

Suomalaiset suhtautuvat pääsääntöisesti positiivisesti MyDatan hyödyntämiseen terveydenhuollossa. Jopa 2/3 suomalaisista mittaa tai on kiinnostunut mittaamaan omaa terveyttään ja yli puolet on kokenut mittaamiseen liittyviä hyötyjä. Eniten kansalaisia kiinnostaa mitata terveysteknologian avulla omaa fyysistä aktiivisuuttaan. Suurin motivaatiotekijä oman terveyden mittaamiseen on suurimmalla osalla vastaajista halu parantaa omaa jaksamista, terveyttä tai vointia.

Tietojen hallinnointi halutaan säilyttää yksilöllä itsellään: Kyselytutkimukseen vastanneista lähes 90 prosenttia on sitä mieltä, että jokaisella tulisi olla oikeus hallinnoida omaa terveystietoaan. Lähes yhtä moni on sitä mieltä, että kaiken terveystiedon tulisi kertyä samaan paikkaan.

”Tähän toiveeseen vastaa osaltaan Sitran kehittämä reilun datatalouden malli, joka antaisi ihmiselle itselleen mahdollisuuden päättää, mihin häntä koskevaa dataa käytetään ja saada näkymän siihen, miten tätä dataa käytetään”, kirjoittaa Jukka Vahti kommentissaan, jonka voit lukea kokonaisuudessaan täältä.

Lähes kolme neljästä vastaajasta suhtautuu positiivisesti siihen, että MyDatan avulla on mahdollista ottaa enemmän vastuuta omasta terveydestä. MyDatan kansalaisia eriavoistavasta näkökulmasta on huolissaan noin 40 prosenttia vastaajista. Lue tarkemmin kyselytutkimuksesta hankkeen tiedotteesta tai tutustu raporttiin.

 

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?