Arvioitu lukuaika 1 min

Suomen dialogiteko 2018

Tekeekö organisaatiosi vuoden dialogisimman teon?

Julkaistu

Suomen dialogiteko 2018 -haasteen myötä vuoden dialogisin teko palkitaan Erätauko-päivänä 29.1. Erätauko elämään -iltatilaisuudessa. Tällaisia tekoja voivat olla esimerkiksi dialogin nostaminen esiin laajasti julkisessa keskustelussa, teot julkisen keskusteluilmapiirin kehittämiseksi rakentavammaksi tai merkittävä toiminta organisaation toimintatapojen ja keskustelukulttuurin kehittämiseksi julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Dialogisimman teon valintakriteerit määrittää ja valinnan suorittaa Erätauko-vertaisverkosto. Verkoston muodostavat Sitran Erätauko-mentorointiin mukaan valitut toimijat.

Suomen dialogiteko 2018 lanseerattiin Erätauon esittelyn yhteydessä 15.3.2018. Erätauko on kenen tahansa hyödynnettävissä oleva uusi tapa keskustella rakentavasti. Lue lisää uutisesta ja tutustu Erätauon rakentavan keskustelun suunnittelun ja vetämisen työkaluihin.

Hanke

Erätauko

Erätauko on avoimesti hyödynnettävissä oleva tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua.

Julkaistu

Ota yhteyttä
 
Janne Kareinen

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?