archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tuodaan rakentava keskustelu aitiosta areenalle – hae mukaan Erätauon kehittäjäryhmään!

Kirjoittaja

Hannele Laaksolahti

Johtava asiantuntija, Koulutus

Julkaistu

Oletko huolestunut yhteiskunnallisen keskusteluilmapiirin kärjistymisestä? Haluatko kehittää suomalaista demokratiaa osallistavampaan ja erilaiset kohderyhmät huomioivampaan suuntaan? Kaipaatko työsi tueksi dialogisia työkaluja?

Tarjoamme mahdollisuuden yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja verkottumiseen sekä dialogisten menetelmien kehittämiseen. Hae mukaan Erätauon kehittäjäryhmään nyt!

Erätauko on sinulle, jolla on tarve tuoda saman pöydän ääreen keskustelemaan eri näkemyksiä edustavia tahoja. Pohditko esimerkiksi, kuinka kuntalaiset ja virkamiehet voisivat keskustella rakentavammin, miten naapurustot eri lähtökohdista käsin puhaltaisivat paremmin yhteen tai miten yhteiskunnalliseen keskusteluun saataisiin mukaan ne, jotka siihen useimmiten eivät osallistu? Mitä tulee huomioida yhä enemmän digitalisoituvissa keskusteluympäristöissä, joissa piilee niin uhkia kuin mahdollisuuksiakin? Entä miten kokemustietoa voidaan tuoda paremmin osaksi päätöksentekoa? Kerro, mitkä muut kysymykset ovat mielestäsi ajankohtaisia!

Vuoden lopussa Sitra julkaisee kaikille avoimen Erätauko-konseptin, joka kokoaa työkaluja ja ohjeistusta rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun käymiseen. Erätauko tarjoaa kättä pidempää siihen, kuinka vaikeistakin aiheista voidaan keskustella ilman että on pakko päätyä yksimielisyyteen. Tavoitteena on konsepti, jota ketkä tahansa – naapurit, aktivistit, koulut, järjestöt, kunnat tai maakunta – voivat helposti käyttää.

Tule mukaan Erätauon kehittäjäryhmään

Haluamme rakentaa Erätauko-konseptia yhdessä kanssasi, jotta se vastaa käyttäjien tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla.  Kehittäjäryhmässä kerrytetään ja jaetaan osaamista, konseptoidaan osallistavia työkaluja sekä pureudutaan siihen, miten keskusteluista päästään tekoihin. Ethän pelkää kääriä hihojasi, sillä osana konseptin kehittämistä tehdään käytännön kokeiluja.

Osallistujiksi haemme noin 15 hengen poikkiyhteiskunnallista joukkoa eteenpäin katsovia henkilöitä, joilla on halu jakaa asiantuntemusta ja työskennellä osana verkostoa. Voit työskennellä kehitystehtävissä järjestökentällä, julkisella tai yksityisellä sektorilla.  Ehkäpä työskentelet tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja sosiaalisen median tai palveluiden tuottamisen parissa. Voit myös toimia edellä mainittujen sektoreiden ulkopuolella ehkäpä yhteisömanagerina, vapaaehtoisena tai aktiivina.  Saatat hyödyntää dialogista lähestymistapaa ja osallistavia menetelmiä osana johtamis- tai esimiesrooliasi.

Miten kehittäjäryhmä toimii?

Osallistujiksi valittavilta henkilöiltä odotamme sitoutumista ryhmän työskentelyyn, eli osallistumista neljään lähipäivään syksyllä 2017 ja lähipäivien välillä käytäviin keskusteluihin ja kokeilujen toteutukseen. Katsomme osallistujavalinnassa eduksi aidon innon kehittää ja käyttää valmista konseptia omassa organisaatiossa tai verkostossa. Osallistujilta toivotaan lisäksi avoimuutta, intoa yhteiskehittämiseen ja halua kytkeä omat verkostot mukaan toimintaan.

Tapaamiset järjestetään syys-joulukuu Sitran tiloissa Ruoholahdessa, Helsingissä. Lähitapaamisissa kuullaan asiantuntijoita, työskennellään Erätauko-konseptin kehittämiseksi, jaetaan osallistujien kesken osaamista sekä suunnitellaan kokeiluja toteutettaviksi osallistujien organisaatioissa. Kehittäjäryhmän ohjelma on osallistujille maksutonta. Katamme pääkaupunkiseudun ulkopuolelta osallistuvien matkakustannukset.

Ensimmäinen tapaaminen kestää koko päivän ja seuraavat kolme iltapäivästä illan puolelle. Tarkemmat kellonajat ilmoitetaan valituille. Täysipainoinen läsnäolo kaikilla lähipäivillä on välttämätöntä.

Lähityöskentelyjaksot pidetään alustavasti seuraavasti:

Ti 26.9. koko päivä
Ma 23.10. iltapäivä/ilta
Ti 14.11. iltapäivä/ilta
Ma 11.12. Iltapäivä/ilta
Valmiin konseptin julkistus – ajankohta tarkennetaan myöhemmin

Mitä saat osallistumalla kehittäjäryhmään?

Osana kehittäjäryhmää syvennät ymmärrystäsi dialogisuuden merkityksestä yhteiskunnallisessa kehittämisessä sekä erilaisista osallistavista toimintatavoista. Lisäksi opit lisää kokeilukulttuurista sekä osaamisen paketoimisesta toimiviksi työkaluiksi. Erätauko-hankkeen päätyttyä kehittäjäryhmästä on tarkoitus muodostaa aito yhteiskehittelyverkosto osaamisen jakamiseen.

Voit hakea kehittäjäryhmään täyttämällä hakulomakkeen ja vastaamalla kysymyksiin täällä. Voit myös halutessasi suositella toista sopivaa henkilöä osallistujaksi. Haku on auki 27.8.2017 saakka.

Lisätietoja

  • pe 21.7.2017 asti: Maikki Siuko, maikki.siuko@sitra.fi, puh. 050 339 2360
  • 24.7.-9.8.2017 välisenä aikana: Sitran viestinnän päivystys, puh. 040 548 0794
  • to 10.8.2017 alkaen: Hannele Laaksolahti, hannele.laaksolahti@sitra.fi, puh. 040 836 7036

 

Sitra käynnisti keväällä 2017 Erätauko-hankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää tunnistettu ja tunnettu tapa käynnistää ja ylläpitää rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua. Erätauon tehtävänä on vahvistaa ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan, luottamusta toisiinsa, ymmärrystä tulevaisuuden kehityssuunnista ja niiden kytkeytymisestä päätöksentekoon. Kevään aikana olemme järjestäneet paikallisia tapahtumia ympäri Suomen, jossa on kokeiltu erilaisia menetelmiä ja keskusteltu muun muassa työstä ja toimeentulosta sekä osallisuudesta ja demokratiasta. Lisää tapahtumista voit lukea Erätauon verkkosivuilta.

Erätauko on osa Sitran ja Demos Helsingin Seuraava erä -visiotyötä, josta voit lukea lisää täältä.

Mistä on kyse?