archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Turun seudulla alkavat yritysten uudenlaiset naimakaupat

Bastu-yrityskehittämössä yritykset synnyttävät aiemmin näkemättömiä liiketoimintamalleja yhdistämällä osaamistaan.

Kirjoittajat

Samuli Laita

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Kari Herlevi

Projektijohtaja, Globaali yhteistyö, Kestävyysratkaisut

Julkaistu

Kateus ei kuulu uudenlaisiin naimakauppoihin, joita on alettu viritellä Turun seudun yrityksissä. Seudulla katsellaan nyt kestävään kasvuun perustuvaan tulevaisuuteen, jonka mahdollisuuksista yritetään saada paras irti ennennäkemättömällä yhteistyöllä.

Enkelisijoittajat, harmaat eminenssit ja start up -yritysten sparraus vilisevät tämän ajan yrityskehittäjien puheissa taajaan. Turun seudun uudessa Bastu-yrityskehittämössä voimavarat suunnataan paitsi yritysten oman liiketoiminnan myös yhteisten uusien yritysideoiden synnyttämiseen.

Yritykset valmistautuvat globaalin talousjärjestelmän uudistumiseen ja pyrkivät synnyttämään aiemmin näkemättömiä liiketoimintamalleja yhdistämällä osaamistaan. Tämän vuoksi Turun seudulle on perustettu edellä mainittu yrityskehittämö Bastu, jota rahoittavat Turun kaupunki ja Sitra.

Perinteinen, jatkuvaan neitseellisten luonnonvarojen käyttöön perustuva talous ei voi enää kasvaa. Kuitenkin uudet teknologiat ja liiketoiminnan innovaatiot mahdollistavat kestävän kasvun. Näköpiirissä on uusi innovaatioaalto ja uutta talouskasvua, joiden ajurina on vihreä talous. Bastu edistää tätä niin kutsutun kuudennen aallon talouden ja kiertotalouden kehittymistä. Kiertotaloudessa materiaalien ja niiden arvon kierto edellyttävät uutta yhteistyötä, yritysten uudenlaisia naimakauppoja. Bastu-työssä tavoitellut edelläkävijäratkaisut perustuvat kysyntään ja alueen yrittäjien osaamiseen.

”Kokoamme monilta toimialoilta erilaisia ihmisiä pistämään itsensä likoon. Tarkoitus on kokoontua yhteen avoimin mielin ja tutkia mahdollisuudet paitsi saada aikaan uudenlaisia yrityksiä, myös löytää uudenlaisia tapoja tehdä bisnestä jo toimivissa yrityksissä”, kuvailee kehittämön tavoitteita Bastun koordinaattori Keijo Koskinen Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Keskus tarjoaa Sitran kanssa Bastun työhön osallistuville mentorointia ja sparrausta. ”Haluamme ideoida, kokeilla ja tehdä – emme opettaa”, Koskinen luonnehtii työtä.

Bastun työ alkaa toden teolla elokuun lopussa, jolloin yrittäjät tapaavat ensimmäistä kertaa työpajassa. Syntyviä ideoiden eteenpäin viemiseksi perusteilla on rahasto, jolla näitä resurssien viisaaseen käyttöön perustuvia kokeiluja aiotaan vauhdittaa.

Bastun kotisivut löytyvät osoitteesta: https://bastuturku.wordpress.com/

Mistä on kyse?