Poiminnat
Arvioitu lukuaika 4 min

Tutkimus: Korona-ajan rajoituspolitiikka horjutti oikeusvaltiota

Korona-ajan kokoontumisrajoitukset herättivät keskustelua kulttuurialan kohtelusta ja perusoikeuksien toteutumisesta. Muusikko, dramaturgi Paula Vesalan aloitteesta syntynyt tutkimus ehdottaa parannuksia osallisuuteen, lainsäädäntöön ja tietoperustaan.

Kirjoittaja

Krista Takkinen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Poimintoja tiedotteesta:

Kulttuuripolitiikka korona-ajan Suomessa. Kuinka jatkaa tästä eteenpäin? -tutkimuksen tavoitteena oli arvioida kulttuurialaan kohdistunutta poliittista päätöksentekoa oikeustieteen, yhteiskuntatieteen sekä hyvän hallinnon ja demokratian periaatteiden näkökulmista.

Hankkeessa hahmotettiin eri toimijoiden roolia alaa koskevan päätöksenteon eri vaiheissa sekä analysoitiin sitä, kenen ääntä kuultiin ja millä perustein. Laajojen haastattelujen lisäksi materiaalina on käytetty muun muassa päätösasiakirjoja, eduskunnan kyselytuntien kulttuurialaa koskevia keskusteluja ja mediakeskustelua.

Hankkeessa yhdistävät voimansa akateemiset tutkijat sekä kulttuurialan kentän asiantuntijat: Tampereen yliopiston hallintotieteiden professori Jari Stenvall, Muusikkojen liiton sopimuspäällikkö Mirkka Kivilehto, kunta-alan kehittäjä ja Tampereen yliopiston tohtorikoulutettava Sanni Pöntinen, muusikko ja dramaturgi Paula Vesala sekä Kaisa Rönkkö toimiessaan Music x Median toimitusjohtajana. Hankkeen koordinaattorina toimi Music x Media.

Oikeusvaltioperiaate horjui kriisitilanteessa

Kulttuurialaan radikaaleimmin vaikuttaneet korona-ajan toimenpiteet olivat pitkään jatkuneet toiminnan kokoontumisrajoitukset, jotka kohdistuivat yleisökokoontumisiin rajoittaen erityisesti esittävän taiteen toimintaa. Rajoituksilla oli kuitenkin laajoja vaikutuksia koko kulttuurin kentän ekosysteemiin ja kulttuurin tuotos sekä arvonlisäys pienenivät vuosina 2020–2021 merkittävästi muuta yhteiskuntaa enemmän.

Tutkimuksen mukaan kulttuurialaan osuneet rajoitustoimet osoittivat oikeusvaltion haavoittuvaisuuden kriisioloissa. Poikkeusolojen toteamisen myötä poliittisesta päätöksenteosta tuli hyvin nopeasti yksipuolisesti terveysturvallisuusnarratiiviin tukeutuvaa.

Vaikka hallinnossa oli pyrkimystä toimia kriisin edellyttämällä tavalla, valmistelussa ohitettiin usein hyvän hallinnon periaatteita.

Perusoikeusrajoitukset toteutettiin lainsäädännössä ja viranomaispäätöksissä ainoastaan muotoseikat huomioiden, ilman asianmukaista suhteellisuuden ja välttämättömyyden punnintaa. Perusoikeuksien välillä syntyi hierarkia, jossa oikeus terveyteen dominoi yli muiden.

Haastatteluista ilmenee, että myös epäselvyys hallinnon sisällä toimivallan jaosta sekä ohjeiden ja suositusten velvoittavuudesta vallitsi läpi korona-ajan. Vaikka hallinnossa oli pyrkimystä toimia kriisin edellyttämällä tavalla, valmistelussa ohitettiin usein hyvän hallinnon periaatteita. Lisäksi tapahtui painostamista ohi tavanomaisten hallinnon käytäntöjen.

Rajanveto poikkeuslainsäädännön ja ns. normaaliolojen lainsäädännön välillä säilyi epäselvänä koko korona-ajan, eikä rajoitustoimenpiteiden kohteena olleiden oikeusturva toteutunut riittävällä tasolla.

Kriiseihin varautuminen luodaan normaaleina aikoina

Laajoista haastatteluista käy ilmi nykypolitiikan trendi: Perusoikeuksien rajoituspolitiikka koetaan vahvaksi arvovalinnaksi, johon ei voida hallituksen ulkopuolelta vaikuttaa. Dialogin puute ja vaikutusmahdollisuuksien vähäisyys ovat omiaan lisäämään myös epäluottamusta eri ryhmien välillä.

Dialogin puute ja vaikutusmahdollisuuksien vähäisyys ovat omiaan lisäämään myös epäluottamusta eri ryhmien välillä.

Tutkimus nostaa esiin lukuisia kehittämisehdotuksia, jotka painottavat, että kriisiajan käytännöt ja kriiseihin varautuminen täytyy luoda normaaliaikoina.

Hankkeen yhtenä rahoittajana toimii Sitra, jonka työ demokratian ja osallisuuden parissa on etsiä uusia ratkaisuja yhteiskunnallisen osallisuuden ja luottamuksen vahvistamiseksi. Sitra edistää demokratian rakenteiden, toimintatapojen, osallistumisen ja vuorovaikutuksen keinojen uudistamista ja kehittämistä.

Sitran lisäksi hanketta rahoittivat Esittävän säveltaiteen edistämissäätiö ESES, tekijänoikeusjärjestö Teosto ja sen jäsenjärjestöt sekä Music x Media.

Lue koko tiedote Music x Median verkkosivuilta.

Mistä on kyse?