Poiminnat
Arvioitu lukuaika 2 min

Tutkimushanke purkaa kulttuurialaa koskenutta päätöksentekoa korona-aikana

Pandemiarajoitukset vaikuttivat taiteen ja kulttuurin toimintaedellytyksiin tavalla, joka on herättänyt keskustelua kulttuurin asemasta yhteiskuntapolitiikassa. Muusikko, dramaturgi Paula Vesalan aloitteesta syntyneessä hankkeessa etsitään keinoja kulttuurikentän osallisuuden parantamiseksi ja päätöksenteon demokraattisuuden takaamiseksi.

Kirjoittaja

Ilari Lovio

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Poimintoja tiedotteesta:

Kulttuuripolitiikka korona-ajan Suomessa. Kuinka jatkaa tästä eteenpäin? tutkimuksen tavoitteena on arvioida kulttuurialaan kohdistunutta poliittista päätöksentekoa oikeustieteen, yhteiskuntatieteen sekä hyvän hallinnon periaatteiden näkökulmista. Näin pyritään luomaan kuvaa suomalaisen kulttuuripolitiikan tilasta ja kulttuuriin vaikuttavasta päätöksenteosta.

Toisena tavoitteena on vahvistaa kulttuurin asemaa Suomessa; luoda ratkaisumalleja kulttuuripolitiikan kehittämiselle sekä kulttuurialan vaikuttamistyölle. Tutkimuksessa paikannetaan kulttuurialan asiantuntijoiden sekä toimijoiden roolia kulttuurialaa koskevan poliittisen päätöksenteon eri vaiheissa ja analysoidaan sitä, kenen ääntä kuultiin ja millä perustein.

Hankkeessa yhdistävät voimansa akateemiset tutkijat sekä kulttuurialan kentän asiantuntijat: Tampereen yliopiston hallintotieteiden professori, vuoden 2022 professoriksi valittu Jari Stenvall, Muusikkojen liiton juristi Mirkka Kivilehto, kunta-alan kehittäjä ja Tampereen yliopiston tohtorikoulutettava Sanni Pöntinen, dramaturgi Paula Vesala sekä Music x Median toimitusjohtaja Kaisa Rönkkö. Music x Media toimii hankkeen koordinaattorina.

Korona-ajalla kauaskantoiset vaikutukset kulttuurialan tulevaisuuteen

Kulttuurialan haavoittuvuus koronapandemian kaltaisessa kriisissä on julkisesti todettu yhdeksi opiksi tulevaisuutta varten, sillä jo korona-aikana tehdyissä raporteissa todetaan, että kulttuuripolitiikassa ja hallintorakenteissa tulee lisätä ennakointia, varautumista sekä selkeämpiä dialogimalleja kulttuurialan ja julkisen sektorin välillä.

Hankkeen yhtenä rahoittajana toimii Sitra, jonka työ demokratian ja osallisuuden parissa on etsiä uusia ratkaisuja yhteiskunnallisen osallisuuden ja luottamuksen vahvistamiseksi. Sitra edistää demokratian rakenteiden, toimintatapojen, osallistumisen ja vuorovaikutuksen keinojen uudistamista ja kehittämistä.

Kriisitilanteessakin tehtävien toimien on täytettävä demokraattisen päätöksenteon kriteerit ja ideaalit mahdollisimman hyvin – ja siksi kulttuuripolitiikka koronan aikana on erinomainen tapaus oppia ja kehittää toimintapoja.

Lue koko tiedote Music x Median verkkosivuilta.

Mistä on kyse?