archived
Arvioitu lukuaika 5 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Usein kysyttyä KulttuuriVOSista

Kirjoittaja

Helena Mustikainen

Johtava asiantuntija, Reilu datatalous

Julkaistu

Mistä on kyse? Seuraavassa usein kysyttyjä kysymyksiä KulttuuriVOS-prosessista ja sen taustoista.

Mikä on KulttuuriVOS ja miksi sitä halutaan uudistaa?

Nykyinen museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitukseen tarkoitettu valtionosuusjärjestelmä (VOS) syntyi 1990-luvun alussa, ja se korvasi aiemmin harkinnanvaraisena myönnetyn rahoituksen. Valtionosuusjärjestelmä on laskennallinen ja perustuu henkilötyövuosiin ja sen yksikköhintaan. Valtionosuusjärjestelmä on olennainen osa taide- ja kulttuuripolitiikan ohjausjärjestelmää. Valtionosuuksia kohdentamalla kehitetään alaa ja turvataan palveluiden saatavuus. Valtionosuuden piirissä on tällä hetkellä 121 museota, 57 teatteria ja 28 orkesteria.

Yhteiskunnan ja kulttuurikentän muutosten seurauksena järjestelmään kohdistuu uudistustarpeita, joita kartoittamaan opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt uudistuksen valmistelun.

Miten KulttuuriVOS-uudistus etenee?

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sitra ja ministeriön asettama asiantuntijatyöryhmä valmistelevat yhdessä vuorovaikutuksessa kulttuurialan toimijoiden kanssa ehdotuksen uuden rahoitusjärjestelmän pääperiaatteiksi. Tavoitteena on saada eri näkökantoja ja muodostaa kokonaiskuva kulttuurikentän tulevaisuudesta ennen varsinaisen lainvalmistelun alkua.

Työskentelyn pohjaksi Sitra teki keväällä 2016 useita taustahaastatteluita ja valmisteli laajan kyselyn, johon pyydettiin vastauksia kulttuurikentän eri toimijoita.

Ensimmäinen sidosryhmätapaaminen järjestettiin 3.6. Helsingissä Säätytalolla. Tämän jälkeen, elokuussa 2016 ministeriö nimitti asiantuntijaryhmän, joka kokoontui ensimmäiseen Sitran fasilitoimaan työpajaan 26.–27.9. valmistelemaan Lahden 3.10. sidosryhmätyöpajan sisältöä.

Asiantuntijaryhmä työskentee syksyllä noin 1,5 päivää kuukaudessa tammikuun loppuun asti, ja sen tehtävänä on valmistella laajat työpajat kentän työpajat: 3.10. Lahdessa, 1.11. Helsingissä ja 9.12. sekä Helsingissä että Oulussa. Tammikuun loppuun mennessä asiantuntijaryhmä tuottaa 10-15 teesiä kohdealueen kannalta merkittävistä ilmiöistä. Niiden pohjalta on laadittu rahoitusta ohjaavat periaatteet.

Toisessa vaiheessa (1.2.2017 – 31.10.2017) laaditaan OKM:n toimesta ehdotus rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi ja valmistellaan tarvittavat säädösmuutosehdotukset.

Miksi Sitra fasilitoi prosessia?

Sitra on riippumaton tulevaisuustalo: ennakoija, tutkija, visionääri, kehittäjä, kokeilija, yhteistyökumppani, kouluttaja ja verkottaja. Sitra tuo prosessiin fasilitointiosaamista sekä tulevaisuus- ja kansalaisnäkökulmaa,. Sillä ole kulttuurialaan liittyviä omia intressejä eikä agendaa. Sitra on poliittisesti neutraali toimija, joka toimii suoraan eduskunnan alaisuudessa.

KulttuuriVOS ei liity suoraan Sitran käynnissä oleviin hankkeisiin, muttei ole irrallaan Sitran tavoitteista. KulttuuriVOS kytkeytyy Sitran visioon ja vaikuttavuustavoitteisiin. Kulttuuri on määritelty yhdeksi Uudistumiskyvyn strategiseksi painopisteeksi: ”Luovuus ja kulttuuri yhteiskunnallisen uudistumisen voimavarana”.

Keitä työpajoihin on kutsuttu ja millä perusteilla?

Syksyn työpajojen kutsulistapohja perustuu OKM:n 3.6.2016 järjestämän keskustelutilaisuuden kutsulistalle. Siihen on valittu monipuolinen joukko toimijoita VOS-lain piirin kuuluvilta aloilta – sekä VOS-laitoksia että vapaata kenttää. Listaa on täydennetty muun muassa alan tutkijoilla, kuntien kulttuurijohtajilla ja poliittisilla toimijoilla (kaikista eduskuntapuolueista) sekä itse tapahtumaan ilmoittautuneista. OKM:n sivuilla oli ilmoittautumislinkki tapahtumaan.

Tapahtumissa tilat asettavat rajoituksia mukanaolijoiden määrälle, mutta kaikki pääsevät verkon kautta seuraamaan tapahtumaa ja osallistumaan keskusteluun. Sitra ottaa vastaan toiveita kutsulistalle pääsemisestä tuleviin työpajoihin osoitteessa: kvos(at)www.sitra.fi.

Keitä asiantuntijaryhmään kuuluu?

OKM:n asettamaan asiantuntijaryhmään on pyydetty jäseniksi henkilöitä, jotka edustavat kulttuurikentän toimijoita ja tuntijoita laajasti. VOS-lain piiriin lukeutuvien tahojen lisäksi on haluttu saada mukaan ns. vapaata kenttää. Prosessin lähtökohtana on koko Suomen näkökulmasta paras mahdollinen lopputulos. Asiantuntijaryhmää ei ole valittu edunvalvonnallisista näkökulmista, vaan sen tehtävänä on syksyn 2016 aikana muodostaa kokonaiskuva.

Asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimii kapellimestari, säveltäjä ja viulisti Jaakko Kuusisto. Ryhmän muut jäsenet ovat toiminnanjohtaja Iiris Autio (Tero Saarinen Company), museonjohtaja Kati Kivimäki (Forssan museo), museonjohtaja Kalle Kallio (Työväenmuseo Werstas), pääsihteeri Kimmo Levä (Suomen museoliitto), museotoimenjohtaja Päivi Partanen (Lappeenrannan museot), toiminnanjohtaja Maaria Kuukorento (Teatterikeskus ry), näyttelijä Jarkko Lahti, ohjaajantaiteen professori Saana Lavaste (Taideyliopisto), toiminnanjohtaja Tommi Saarikivi (Suomen Teatterit ry), johtaja Joachim Thibblin (Espoon kaupunginteatteri), sirkustaiteilija Petri Tuominen, toiminnanjohtaja Jussi Fredriksson (Flame Jazz), intendentti Teemu Kirjonen (Sinfonia Lahti), lehtori Tapani Länsiö (Sibelius-Akatemia), toiminnanjohtaja Aila Sauramo (Suomen Sinfoniaorkesterit ry), erityisasiantuntija Johanna Selkee (Suomen Kuntaliitto), erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio (Suomen Kulttuurirahasto) sekä projektijohtaja Helena Mustikainen (Sitra, varapuheenjohtaja 1-vaiheessa, jäsen 2-vaiheessa) ja ylijohtaja Riitta Kaivosoja (opetus- ja kulttuuriministeriö, jäsen 1-vaiheessa, varapuheenjohtaja 2-vaiheessa).

Työpajoissa työskennellään teesiaihoiden pohjalta. Miten ne on muodostettu?

Teesiaihioiden pohjana ovat taustaselvitykset (mm. lausuntojen läpikäynti), kyselyt (erityisesti kesäkuussa kentän toimijoille suunnattu), asiantuntijahaastattelut ja jatkossa edelliset työpajat. Asiantuntijaryhmän tehtävänä on valita ja muokata teesiaihioita.

Työpajoihin pyritään valitsemaan sopiva määrä teesiaihoita niin että kaikki olennaiset näkökulmat tulisivat esiin. Teesiaihiot ovat nimensä mukaisesti aihioita, joten niitä tullaan kehittämään työpajojen ja Facebook-ryhmän keskustelun sekä muiden kannanottojen pohjalta.

Missä muualla keskustelua voi käydä? Entä voiko keskustelua avata koskemaan koko taiteilijakuntaa?

Sitra ylläpitää Facebook-ryhmää, jossa kaikki aiheesta kiinnostuneet voivat vaihtaa ajatuksia. Viime kädessä kyse on kulttuurin valtionosuusjärjestelmän (museot, teatterit ml. tanssi ja sirkus sekä orkesterit) uudistuksesta, ja tämänkin rajauksen sisällä on valtava määrä olennaisia asioita käsiteltäväksi. Keskustelun aihepiiriä saa kuitenkin mielellään laajentaa hyvin perusteltuihin näkökulmiin.

Facebook-ryhmään pääsee moderoinnin kautta. Moderoinnin tehtävänä on estää asiattomuuksia kuten ns. spämmiä, jotka estäisivät mielekkään keskustelun.

Lisäksi Sitra ottaa vastaan kirjallisia aloitteita ja/tai kannanottoja, ja tuo ne ensin asiantuntijaryhmän pohdittaviksi ja sen jälkeen mahdollisesti sidosryhmätapaamisiin. Aloitteista tulee käydä ilmi selkeästi viitekehys, johon aloite liittyy, jota asia voidaan käsitellä tarkoitetulla tavalla. Aloitteet lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kvos(at)www.sitra.fi

KulttuuriVOS muualla verkossa:

OKM:n sivu uudistuksesta ja linkkejä tausta-aineistoihin

Valtionosuusjärjestelmän uudistuksen aiemmista vaiheista

Asiantuntijaryhmän toimeksiannosta

Kulttuuriin liittyvää lainsäädäntöä ja sopimuksia

KulttuuriVOS-Facebook-ryhmä  

#kulttuurivos

Mistä on kyse?