Kysymyksiä ja vastauksia
Arvioitu lukuaika 2 min

Usein kysyttyä Sitran yliasiamiehen valinnasta

Sitralle nimitettiin uusi yliasiamies 11.9.2019. Mitä yliasiamies tekee ja miten valinta tehtiin?

Julkaistu

Yleistä yliasiamiehen tehtävästä

1. Mitä Sitran yliasiamies tekee?

Sitran yliasiamiehen tehtävänä on johtaa Sitran toimintaa tehokkaasti ja tuloksellisesti. Tehtäviin kuuluu mm. rahoitus- ja sijoitustoiminnan johtaminen sekä laaja-alainen sidosryhmätyö yhteiskunnan eri sektoreilla.

Yliasiamiehen tehtävä on hallinnon hoitamisen lisäksi kehittää rahaston toimintaa hallintoneuvoston ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. (ks. Sitra-laki 12 §)

2. Kuinka pitkä yliasiamiehen toimikausi on?

Yliasiamiehen tehtävä on määräaikainen ja se kestää viisi vuotta.

3. Ketkä ovat Sitran aiemmat yliasiamiehet?

Sitran yliasiamiehinä ovat työskennelleet Mikko Kosonen (2008 alkaen), Esko Aho (2004–2008), Aatto Prihti (1997–2004), Matts Andersson (1996), Jorma Routti (1986–1996), C.E. Carlson (1974–1986), Kaarlo Larna (1972–1973) ja Klaus Waris (1968–1972). Lue lisää: Sitran yliasiamiehet kautta aikain

4. Koska uusi yliasiamies aloittaa tehtävässään?

Uuden yliasiamiehen kausi alkaa 1.1.2020.

5. Miksi Sitran pääjohtajan titteli on yliasiamies, eikö olisi jo aika vaihtaa nykyaikaisempaan nimikkeeseen?

Yliasiamies ja asiamies nimikkeet kuuluvat rahasto-terminologiaan. Yliasiamies-nimike on siten käytössä myös Sitra-laissa, jossa todetaan, että ”rahaston hallintoa hoitavat hallintoneuvosto, hallitus ja yliasiamies”. Nimikkeen muutos vaatisi siis lain muutoksen.

6. Mikä on yliasiamiehen palkka?   

Sitra-lain mukaan hallintoneuvoston on päätettävä mm. yliasiamiehen palkkiosta ja palkkaedusta. 1.1.2020 aloittavan uuden yliasiamiehen kuukausipalkka on 18 553 euroa. 

Valintaprosessi

7. Kuka Sitran yliasiamiehen valitsi?

Yliasiamiehen nimitti Sitran hallintoneuvosto Sitran hallituksen esityksestä. Sitran hallitus vastasi hakuprosessista, joka oli Sitran historian ensimmäinen julkinen haku yliasiamiehen tehtävään.

8. Kuinka paljon hakemuksia saatiin?

Sitran yliasiamiehen tehtävää haki määräaikaan mennessä 51 henkilöä.

 

 

Mistä on kyse?