Kysymyksiä ja vastauksia
Arvioitu lukuaika 3 min

Usein kysyttyjä kysymyksiä kumppanuusohjelmasta

Askarruttaako jokin kumppanuusohjelmaan liittyen? Olemme koonneet yhteen listan hakuun liittyvistä yleisimmistä kysymyksistä ja vastauksista.

Julkaistu

Huom! Kumppanuushaku on päättynyt.

Onko mahdollista koota englannin tai ruotsin kielellä toimiva tiimi?  

Kumppanuusohjelmassa työskentelykieli on suomi. Emme tietenkään edellytä täydellistä suomen kieltä, mutta on hyödyllistä, että pystyy seuraamaan asioita suomeksi. Kaikki Tulevaisuustaajuuden materiaalit ovat olemassa myös englanniksi ja kumppanuusohjelman aikana tehtävä projekti voi olla myös englanninkielinen tai muun kielinen. Hakulomakkeen voi myös tarvittaessa täyttää englannin tai ruotsin kielellä. 

Voiko hakea tai osallistua kumppanuusohjelmaan, vaikka ei ole taustaorganisaatiota (esimerkiksi olette ryhmä nuoria, jotka haluavat osallistua)? 

Kyllä voi. Taustayhteisöä tarvitaan, mikäli olette kiinnostuneet hakemaan rahoitusta projektillenne myöhemmässä vaiheessa, sillä voimme myöntää rahoitusta vain ”oikeushenkilöille” eli organisaatioille. Organisaatio, jonka kanssa rahoitussopimus solmitaan, täytyy olla kolmatta tai julkista sektoria edustava toimija. Tiimissänne voi kuitenkin olla myös ihmisiä yksityiseltä sektorilta.  

Mitä kumppanuusohjelmaan sisältyvä sparraus tarkoittaa? 

Kumppanuusohjelmaan tulee todennäköisesti mukaan tiimejä, joilla on hyvin erilaisia ideoita Tulevaisuustaajuus-menetelmän hyödyntämiseen. Siksi yhteisten koulutuspäivien lisäksi haluamme järjestää erillisiä sparraustapaamisia kunkin tiimin kanssa, auttaaksemme ja tukeaksemme heitä juuri heidän oman suunnitelmansa toteuttamisessa.  Järjestämme vähintään yhden tiimikohtaisen sparraustapaamisen syksyllä 2021. Mikäli tiimi päättää hakea projektinsa toteutukseen Sitralta rahoitusta ja se myönnetään, järjestämme sparraustapaamisia tiimin kanssa yhdessä sovittuina aikoina pitkin vuotta 2022.  

Kuinka paljon voimme lähteä soveltamaan Tulevaisuustaajuus-menetelmää? 

Tulevaisuustaajuus on suunniteltu siten, että siinä on intro ja kolme kokonaisuutta (haasta, kuvittele ja toimi) ja niitä tukevia johdantoja sekä yksilö- ja pienryhmätehtäviä. Menetelmää voi soveltaa ja muokata oman ryhmän ja kontekstin tarpeisiin ja tarkempia vinkkejä tähän löytyy käsikirjasta Tulevaisuustaajuus-menetelmän vetäjälle.  

Entä missä menee Tulevaisuustaajuuden muokkaamisen raja? Menetelmän ytimessä on tulevaisuusajattelun kytkeminen tämän päivän tekemiseen. Siksi Tulevaisuustaajuus ei ole Tulevaisuustaajuus, mikäli siinä ei ole näitä kolmea peräkkäistä osiota: 1) haasta, 2) kuvittele, 3) toimi. Haastamisosiossa ryhmän tulee käsitellä joitakin olemassa olevia oletuksia tulevaisuudesta, kuvitteluosiossa on luotava jokin visio ja toimi-osiossa tuo visio on kytkettävä tämän päivän tekoihin. Millä tavalla ja minkälaisin menetelmin kunkin vaiheen toteuttaa, on kuitenkin muokattavissa. 

Mihin myöhemmässä vaiheessa haettavaa rahoitusta voi käyttää? Voiko siitä esimerkiksi maksaa palkkaa? 

Rahoitusta käytetään projektin toteuttamiseen eli sillä voi myös maksaa palkkaa. Rahoitusta ei voi käyttää taloudelliseen toimintaan, eikä esimerkiksi tietokoneiden tai vastaavien laitteiden hankkimiseen. Projekteilta ei vaadita omarahoitusosuutta.  

Voimmeko hakea mukaan Tulevaisuustaajuus-kumppanuusohjelmaan, vaikka olisimme jo mukana jossain toisessa Sitran hankkeessa? 

Kyllä. Se, että olette jo Sitran kumppaneita, ei estä hakemasta mukaan myös Tulevaisuustaajuus-kumppanuusohjelmaan. 

Hakemuksessa kysytään tiimin jäsenten kokemusta Tulevaisuustaajuus-menetelmästä? Kuinka tärkeää tämä on? Entä jos kellään ei ole aiempaa kokemusta?

Emme edellytä kokemusta menetelmästä. Kysymme asiaa hakulomakkeessa taustautiedoksi, jonka avulla suunnittelemme koulutuspäiviä.

Voiko Tulevaisuustaajuus-kumppanuusohjelmassa kehitettyjä sovelluksia hyödyntää ohjelman jälkeen kaupallisesti?

Tulevaisuustaajuus-menetelmää saa hyödyntää vapaasti kaupallisessa toiminnassa. Jos kumppanuusohjelman puitteissa luodaan menetelmästä selkeästi uusi sovellus, ja sitä halutaan hyödyntää kaupallisesti, tulee sovellus ensin julkaista avoimesti kaikkien saataville ja hyödynnettäväksi. Tällöin sitä voidaan myöhemmin hyödyntää myös kaupallisiin tarkoituksiin. Jos sovellusta ei julkaista, tulee toiminnan olla ei-kaupallista myös jatkossa.

Mistä on kyse?