Julkaistu 03.04.2017

VNK: Valtioneuvoston yhtenäisyys – kansainvälinen vertaileva tutkimus

Valtioneuvoston julkaisema kansainvälinen vertailututkimus julkisen politiikan päätöksenteon ja valtioneuvostotasoisen hallintojärjestelmän toimivuudesta.

Valtioneuvosto julkaisi lokakuussa 2010 Petri Virtasen, Petri Uusikylän, Janne Jalavan, Seppo Tiihosen, Lasse Laitisen ja Kirsi Noron laatiman tutkimuksen, joka vertaili Suomen, Ruotsin, Norjan, Viron, Hollannin ja Uuden-Seelannin julkisen politiikan päätöksenteon ja valtioneuvostotasoisen hallintojärjestelmän toimivuutta. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 49/2016)

Ota yhteyttä
Projektijohtaja, Julkisen sektorin johtaminen, Sitra

+358 (294) 618 442

petri.virtanen@sitra.fi

Mistä on kyse?