archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Yhteisrintama haluaa nostaa pääkaupunkiseudun maailmankartalle

Sitran perustaman uuden Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön julkistamistilaisuudessa tähyiltiin kohti globaalia huomiota.

Kirjoittaja

Samuli Laita

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitran perustaman uuden Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön julkistamistilaisuudessa tähyiltiin kohti globaalia huomiota. Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Lahden kaupungit, yritykset, tiedeyhteisöt ja asukkaat voivat tarjota apuaan, osaamistaan ja vientituotteitaan kaupungistuvan maailman tarpeisiin seuraavien viiden vuoden aikana.

Nuo viisi vuotta on aikaa kehittää pääkaupunkiseudusta maailmanluokan testialue vähähiilisille ja älykkäille ratkaisuille. Niitä tarvitsevat maailman kaupungit, jotta ne voivat rakentaa uudenlaista kestävämpää tulevaisuutta ja päästä eroon fossiilisen energian käytöstä.    

”Maailmalla on aitoa kysyntää tällaisille puhtaille ja älykkäille ratkaisuille”, aloitti tilaisuuden elinkeinoministeri Olli Rehn.

”Työn tuloksena syntyy uusia työpaikkoja, innovaatioiden kaupallistamista ja kaupunkien ilmastotavoitteet edistyvät.”

Tähtäin korkealla

Suomessa ja pääkaupunkiseudulla on jo nyt osaamista, joiden pohjalta säätiön työ ja uudet ratkaisut nousevat.

”Haluamme rikkoa siiloja ja koota hajanaisista hankkeista kokonaisuuksia”, totesi julkistamistilaisuudessa säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Jussi Pajunen, Helsingin kaupunginjohtaja.

Reilun miljoonan asukkaan seutu on kansainvälisesti jo uskottava testialue, mutta silti vielä tarpeeksi pieni siihen, että prosessit edistyvät jouhevasti.

”Meillä voidaan käytännön asioiden ympärille luoda yhteistyötä, mutta se ei synny itsestään. Se edellyttää uutta toimintatapaa, joka tuo siilot yhteen”, muistutti suomalaisten mittakaavaeduista Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

”Säätiö auttaa pääkaupunkiseutua nousemaan siihen kansainväliseen asemaan, joka sille kuuluu”, Jussi Pajunen asetti työn tavoitteita.

Säätiön hallituksen puheenjohtaja, Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark näki, että kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja digitalisaatio paitsi muokkaavat sitä, miten kaupungeissa eletään, myös tarjoavat ”valtavia liiketoimintamahdollisuuksia”.

Sekä Lundmark että Sitran Kosonen alleviivasivat kansallisen verkottumisen merkitystä.

”Kansainvälinen kilpailu on siirtynyt yritystasolta ekosysteemitasolle. Säätiön luoma ekosysteemi on luonteva uusi instrumentti suomalaiseen elinkeinopolitiikkaan”, Kosonen totesi.

Kasvusopimus vipuaa valtion voimaa säätiön työhön

Osaltaan valtio tukee yhteisrintamaa edustavan säätiön tavoitteita. Valtio osallistuu säätiön kokoamien ja tuottamien projektien rahoittamiseen pääkaupunkiseudun kasvusopimuksen myötä. Sopimus allekirjoitettiin säätiön julkistamistilaisuuden yhteydessä Helsingissä tiistaina 24.5.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen korosti, miten säätiön työ ja kasvusopimus vastaavat tarpeeseen luoda uutta kasvua uudella tavalla. ”Säätiö palvelee sitä päämäärää, että meiltä löytyy entistä enemmän yrityksiä, jotka vievät näitä älykkäitä ja puhtaita ratkaisuja maailmalle. Nyt on alkamassa vahva puristus, jossa julkiset ja yksityiset tahot alkavat lähestyä Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa.”

Ministeri Rehn vielä muistutti, että kaupungistuvan maailman haasteisiin vastaaminen asettaa seudun tavoitteet oikealle tasolle: ”Tavoittelemme kansainvälisen tason referenssialuetta – rima pitääkin nostaa korkealle.”